(coronabericht voor verwijzers) Voorbereiding tweede golf

Beste huisarts,

Van de eerste corona-uitbraak in maart, de daaropvolgende lockdown en alle uitdagingen die daarbij kwamen kijken, hebben we veel geleerd. Gelukkig hebben we – achteraf gezien -goede maatregelen getroffen en mede daardoor geen besmettingen gehad binnen onze klinieken. De ambulante zorg kon voor een groot deel doorgaan en veel patiënten hebben we dankzij onze 100% online behandelingen toch kunnen helpen. We hebben hiermee aangetoond een flexibele, innoverende organisatie te zijn en daar ben ik trots op. Maar leerpunten zijn er natuurlijk ook.

Nu de eerste golf achter ons ligt en we ons voorbereiden op een tweede golf hebben we goed gekeken naar wat we geleerd hebben. In ieder geval staat centraal dat we de reguliere zorg zoveel mogelijk willen laten doorgaan. Tijdens de eerste golf was natuurlijk veel onbekend en konden we lange tijd niet of nauwelijks testen. Dat is nu anders. Onze voornaamste leerpunten zijn:

  • Minder generieke maatregelen, maar gedifferentieerd: voor kinderen/jeugd is vaak meer mogelijk dan voor kwetsbare groepen. Regionaal zijn er grote verschillen, waar we nu meer rekening mee kunnen houden.
  • We kunnen veel meer testen en doen dat ook volop. Daardoor varen we minder in de mist en kunnen er gericht maatregelen genomen.
  • Hoewel de acceptatie van andere vormen van contact (bv beeldbellen) hoog is, bleek ook dat deze manier van werken niet voor alle patiënten geschikt is. We hebben in rap tempo onze gebouwen zo aangepast dat verantwoord face-to-face contact snel weer mogelijk was.
  • Bij de eerste golf hadden we bedden gereserveerd voor besmette patiënten. Dat was weinig efficiënt. Nu werken we nauw samen met ketenpartners om gezamenlijk deze voorziening te maken.
  • Dagopvang bij Reakt laten we in aangepaste vorm doorgaan. Dat betekent wel minder voorzieningen, kleinere groepen en soms een korter programma om meer mensen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen.

De huidige crisis heeft veel impact op iedereen die in de zorg werkt, ook op u. We doen onze uiterste best om de zorg voor onze patiënten zo goed mogelijk voort te zetten. Soms een beetje anders dan u van ons gewend bent. Ik hoop dat we desondanks onze prettige samenwerking voort kunnen zetten. Met vragen of opmerkingen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.

Marc Blom, raad van bestuur.