Triage en Mirro screener

Triage en Mirro screener

200x200+Cornelie.png
Parnassia Groep maakt gebruik van de mirro screener, een beslisondersteuner voor verwijzing naar mentale zorg. De mirro screener ondersteunt primair de rol van de huisarts en POH-GGZ als poortwachter binnen de ggz.

Mirro screener

De mirro screener is een digitale vragenlijst die wordt ingezet bij volwassenen waarbij psychische klachten worden vermoed. Op basis van de antwoorden op vragen over psychische klachten en persoonlijke omstandigheden genereert de mirro screener subscores op de criteria van het landelijk verwijsmodel voor de ggz, en op basis daarvan, een verwijsadvies aan de zorgprofessional voor vervolgzorg. De screener voegt alle informatie samen in een rapportage die toegevoegd wordt aan de verwijsbrief.

Hoe kan mijn praktijk hier gebruik van maken?

De POH-GGZ medewerkers van Indigo maken gebruik van de mirroscreener. Je hoeft niets te doen.

Wat kost het?

Het gebruik van de mirro screener kost €18,50 per maand per normprakijk. Voor dit bedrag kun je onbeperkt gebruik maken van de screener en krijg je o.a. spiegelinformatie over het gebruik.