Privacyverklaring Chat

Privacyverklaring Chat

chat+50x50.png
Toepassing privacybeleid:
Parnassia Groep respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je t.b.v. en in de Chat aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Zie ook het volledige privacybeleid.

Welke gegevens worden door Parnassia Groep t.b.v. jouw Chat vraag verwerkt?

Persoonsgegevens
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Voor het beantwoorden van jouw Chatvraag, registreren wij alléén jouw (voor)naam en e-mailadres en de inhoud van de Chat. Andere persoonsgegevens worden voor het beantwoorden van jouw Chatvraag niet aan je gevraagd en ook niet opgeslagen.

Doelstelling gegevensverwerking
De persoonsgegevens die wij van jou bij het starten van de Chat ontvangen hebben, jouw naam en e-mailadres, worden geregistreerd om zo nodig contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van jouw vragen in de chat. Ook ontvang je na afloop van de chat mogelijk een kort tevredenheidsonderzoek, waarmee wij onze dienstverlening willen verbeteren. De gegevens van de chats worden uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor trendrapportages en zijn niet te herleiden naar een individuele persoon.

Waar en hoelang worden jouw persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Jouw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. In ons chatsysteem worden jouw gegevens (naam, mailadres en vraag) maximaal 3 maanden bewaard.

Vragen en feedback

Parnassia Groep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via informatie@parnassiagroep.nl.