Paginakop - Wat betekent dit voor mij

Wat betekent dit voor mij?

We hebben aangescherpte maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, om zo onze collega’s gezond te houden en de noodzakelijke medische zorg aan patiënten die dat hard nodig hebben te continueren. Hierdoor vinden niet alle behandelingen meer plaats zoals je dat gewend bent. Kies wat voor jou van toepassing is:

Door de versoepeling van de corona maatregelen zijn we blij dat we patiënten ook weer op onze locatie mogen verwelkomen. Blijf niet rondlopen met klachten, voorkom dat deze erger worden. Neem contact met ons op. Samen met jou gaan we bekijken welke vorm van behandeling bij jou past. Kijk bij 'hoe wij behandelen' wat er mogelijk is.

Bij twijfels kun je een gratis adviesgesprek met één van onze psychologen aanvragen.

Wij zijn blij je, na de versoepelingen van de coronamaatregelen, weer te mogen ontvangen bij ons op locatie. Een behandelaar neemt contact met je op om samen te bekijken hoe de behandeling zo goed mogelijk gestart of voortgezet kan worden. Wij bellen in de meeste gevallen via een anoniem nummer. Om de kans op verspreiding van het coronavirus te beperken vindt een deel van de behandelingen ook nog steeds plaats door telefonische afspraken of online contact.

Voordat je naar onze locatie komt, nemen wij contact met je op om je bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Voordat je een locatie bezoekt, vragen we je ter voorbereiding 'veilige zorg op onze locaties' te lezen.

Wij zijn blij je, na de versoepelingen van de coronamaatregelen, weer te mogen ontvangen bij ons op locatie. Dit betekent dat we uw groepsbehandeling kunnen starten of voortzetten. Hierbij garanderen we een afstand van 1,5 meter tussen de groepsleden en vanzelfsprekend hanteren we de RIVM hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te beperken vindt een deel van de groepsbehandelingen ook nog steeds plaats door de inzet van digitale middelen. Een behandelaar neemt contact met je op om samen te bespreken welke vorm van behandelen het beste bij jou past.

Voor groepsbehandelingen met kinderen tot 12 jaar geldt de 1,5 meter afstand niet. Tussen behandelaren (onderling) en kinderen geldt de 1,5 meter afstand wel, deze nemen we vanzelfsprekend in acht.

Voordat je een locatie bezoekt, vragen we je ter voorbereiding 'veilige zorg' op onze locaties te lezen.

Huisbezoeken zijn de afgelopen weken door de versoepeling van de coronamaatregelen zoveel als mogelijk gecontinueerd. Ook nu bekijken wij per patiënt of een huisbezoek noodzakelijk is of dat een alternatieve vorm van contact en behandeling aangeboden kan worden. Je bespreekt dit samen met je behandelaar.

Onze zorg en begeleiding in de klinieken gaat door zoals je gewend bent.

Onze zorg en begeleiding in de klinieken gaat door zoals je gewend bent, met in achtneming van de RIVM maatregelen.
Bezoek bij onze klinieken, woonvoorzieningen en verpleeghuis is helaas niet meer toegestaan. We begrijpen dat dit hele zware en ingrijpende maatregelen zijn. We hopen op jouw begrip hiervoor en vragen je om op een andere wijze contact te onderhouden met jouw naasten. Ook zijn alle dag– en weekendverloven ingetrokken, om de besmetting zoveel mogelijk buiten onze instelling te houden. Deze landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 20 mei en is bedoeld om onze kwetsbare patiënten beter te beschermen tegen het coronavirus.

Kinder- en jeugd klinieken

Kinderen raken minder snel besmet en/of hebben minder symptomen. Daarom volgen we voor kinder- en jeugd klinieken van Youz en Leo Kannerhuis, die afgezonderd zijn van andere klinieken (volwassen of ouderen), een iets soepeler beleid. Al verzoeken we je zoveel mogelijk telefonisch of online contact op te nemen met jouw naasten.

Deze landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 20 mei en is bedoeld om onze kwetsbare patiënten beter te beschermen tegen het coronavirus.

Onze zorg en begeleiding in de woonvormen gaat door zoals je gewend bent.

Bezoek bij onze woonvoorzieningen niet meer toegestaan. Ook zijn alle dag – en weekendverloven ingetrokken, om zoveel mogelijk besmetting buiten onze instelling te houden.

We begrijpen dat dit hele zware en ingrijpende maatregelen zijn. Voor joue maar ook voor familie en/of ouders. We hopen op jouw begrip hiervoor en vragen je om op een andere wijze contact te onderhouden met jouw naasten. Dat kan telefonisch zijn of het sturen van een kaartje. Ondertussen bekijken wij ook op welke wijze we je kunnen ondersteunen in het onderhouden van het contact.

Deze landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 20 mei en is bedoeld om onze kwetsbare patienten beter te beschermen tegen het coronavirus.

De crisisdienst en andere vormen van acute zorg blijven actief zoals je gewend bent.

De huidige bezoekregeling blijft gehandhaafd, bezoek is helaas niet welkom en patiënten mogen niet in grote mate van binnen naar buiten lopen. Om zo de kans op besmetting van kwetsbare personen te beperken. Wel is het op sommige locaties van Parnassia Groep al mogelijkheden om bezoek te ontvangen in een Flexvisit. De Flexvisit is een bezoekcontainer met twee aparte ingangen en een doorzichtige middenwand. Zo kunt u contact met elkaar hebben zonder elkaar aan te raken.

Op de klinische locaties van Youz kunnen de kinderen en jongeren – onder strikte voorwaarden –bezoek ontvangen. De wijze waarop het bezoek plaatsvindt, is per locatie afgestemd op de cliënten en de mogelijkheden van het gebouw. Voorafgaand aan het bezoek wordt met elkaar besproken welke afspraken gelden. Bezoek kan alleen komen indien gezond.

Voor jou veiligheid en die van onze collega’s vragen we je voordat je ons bezoekt 'veilige zorg op onze locaties' te lezen.

Voor dagbesteding kan er kan in kleine groepen in ruimtes worden gewerkt als 1,5 meter afstand tussen alle groepsleden is gegarandeerd. Cliënten worden op afspraak uitgenodigd. Deelnemers mogen geen klachten hebben, zoals verkoudheid, hoesten, ademhalingsklachten en/of koorts.

Voordat je een locatie bezoekt, vragen we je ter voorbereiding 'veilige zorg op onze locaties' te lezen.

 

 

Staat jouw situatie er niet bij? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.