Paginakop - Wat betekent dit voor mij

Wat betekent dit voor mij?

We hebben maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, om zo onze collega’s gezond te houden en de noodzakelijke medische zorg aan patiënten die dat hard nodig hebben te continueren. Hierdoor vinden niet alle behandelingen meer plaats zoals je dat gewend bent. Kies wat voor jou van toepassing is:

Bij twijfels of voor advies kan je altijd contact met ons opnemen, bel 088 357 13 57

Een behandelaar neemt contact met je op om samen te bekijken hoe de behandeling zo goed mogelijk gestart of voortgezet kan worden. Wij bellen in de meeste gevallen via een anoniem nummer. Naar jouw behoefte word je bij ons op locatie behandeld, via telefonische afspraken of online contact of een combinatie.

Voordat je naar onze locatie komt, nemen wij contact met je op om je bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen. Voordat je een locatie bezoekt, vragen we je ter voorbereiding 'veilige zorg op onze locaties' te lezen.

Een groepsbehandeling starten of voortzetten is gewoon mogelijk. Hierbij garanderen we een afstand van 1,5 meter tussen de groepsleden en vanzelfsprekend hanteren we de RIVM hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Enkele groepsbehandelingen bieden we nog digitaal aan. Een behandelaar neemt contact met je op om te bespreken welke vorm van behandelen het beste bij jou past.

Voor groepsbehandelingen met kinderen tot 12 jaar geldt de 1,5 meter afstand niet. Tussen behandelaren (onderling) en kinderen geldt de 1,5 meter afstand wel, deze nemen we vanzelfsprekend in acht.

Voordat je een locatie bezoekt, vragen we je ter voorbereiding 'veilige zorg op onze locaties' te lezen.

We bekijken wij per patiënt of een huisbezoek noodzakelijk is of dat we een alternatieve vorm van contact en behandeling aanbieden. Bij een huisbezoek dragen onze medewerkers een mondmasker.

Onze zorg en begeleiding in de klinieken gaat door volgens de RIVM-richtlijnen.

Om onze patiënten en collega’s te beschermen, is bezoek aan onze klinieken en woonvoorzieningen niet altijd mogelijk. We kijken per locatie naar mogelijkheden om op een veilige manier bezoek te kunnen ontvangen. Ook is het op sommige locaties mogelijk om in overleg met je behandelaar de kliniek voor een korte periode te verlaten, mits je je houdt aan de veiligheidsmaatregelen. Neem contact op met de locatie voor actuele informatie.

Kinder- en jeugd klinieken

Kinderen raken minder snel besmet en/of hebben minder symptomen. Daarom volgen we voor kinder- en jeugdklinieken van Youz en Leo Kannerhuis, een soepeler beleid.

Onze zorg en begeleiding in de klinieken gaat door zoals je gewend bent, waarbij we ons houden aan de RIVM-maatregelen. Daarnaast kan, afhankelijk van de locatie waar je bent, je gevraagd worden in onderstaande situaties een (niet medisch) mondkapje te dragen:

 • Als het lastig is om 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor die afdelingen waar patiënten in staat zijn om mondkapjes te (blijven) dragen.
 • Als je op verlof mag en naar openbare plaatsen gaat. Ook is nadrukkelijk de wens om een mondkapje te dragen bij terugkomst.

Op de klinieken van kinderen vanaf 12 jaar geldt de mondkapjesplicht als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.

De crisisdienst en andere vormen van acute zijn gewoon beschikbaar.

Onze zorg en begeleiding in de klinieken gaat door volgens de RIVM-richtlijnen. Om onze patiënten en collega’s te beschermen, is bezoek aan onze klinieken en woonvoorzieningen niet altijd mogelijk. We kijken per locatie naar mogelijkheden om op een veilige manier bezoek te kunnen ontvangen.

Bezoekers:

 • kunnen gereguleerd worden toegestaan, de locatie stelt de regels hiervoor op
 • worden geregistreerd
 • dragen een mondkapje
 • bezoeken de patiënt bij voorkeur in een apart daarvoor ingerichte ruimte. Lokaal wordt bepaald wat het best uitvoerbaar is. Waar nodig worden quarantainers geplaatst; een ruimte waarin je op een veilige manier je naaste kan bezoeken.

Neem bij twijfel vooraf contact op met de locatie die je wilt bezoeken. Zij kunnen je informeren over de wijze waarop en wanneer bezoek en verlof mogelijk is.

We vragen je bij (milde) klachten thuis te blijven en je te laten testen. Ben je in een land geweest met de kleurcode oranje of rood? Dan vragen we je het volgende te doen:

 • Doe een coronatest
 • Blijf 10 dagen in quarantaine
 • Kom pas langs als je geheel klachtenvrij bent

Kijk voor de laatste stand van zaken rondom de kleurcodes op deze pagina van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De bezoekersregeling in het kort:

 • Houd anderhalve meter afstand
 • Neem de hygiënemaatregelen in acht
 • Je hebt geen ziekteverschijnselen en bent niet in oranje/rood gebied geweest
 • Ga waar mogelijk zoveel mogelijk naar buiten of gebruik de speciaal ingerichte ruimtes
 • Lees voor je ons bezoekt, de volgende informatie: 'veilige zorg op onze locaties'

Het kan zijn dat bezoekersregeling tussentijds wordt aangepast en van bovenstaande wordt afgeweken. We kijken per locatie naar mogelijkheden om op een veilige manier bezoek te kunnen ontvangen. Neem contact op met de locatie voor actuele informatie.

Bezoek locaties Kind en Jeugd

Op de klinische locaties van Youz kunnen de kinderen en jongeren - onder strikte voorwaarden - bezoek ontvangen. De wijze waarop het bezoek plaatsvindt, is per locatie afgestemd op de cliënten en de mogelijkheden van het gebouw. Voorafgaand aan het bezoek bespreken we aan welke voorwaarden jij je moet houden. Je kunt alleen op bezoek komen als je geen verschijnselen van het coronavirus hebt.

Voor jouw veiligheid en die van onze collega’s vragen we je voordat je ons bezoekt 'veilige zorg op onze locaties' te lezen.

Dagbesteding is mogelijk als 1,5 meter afstand tussen alle groepsleden is gegarandeerd. Cliënten worden op afspraak uitgenodigd. Deelnemers mogen geen klachten hebben, zoals verkoudheid, hoesten, ademhalingsklachten en/of koorts.

Lees eerst 'veilige zorg op onze locaties' voordat je een locatie bezoekt.

Parnassia Groep start binnenkort met coronavaccinatie van patiënten en hun behandelaren.

Parnassia Groep is blij met de prioritering van de overheid waarbij intramurele patiënten en hun behandelaren en behandelaren van de crisisdienst voorrang krijgen.

Meer algemene informatie over vaccineren