Uw factuur/zorgnota van Parnassia Groep of Indigo

Uw factuur/zorgnota van Parnassia Groep of Indigo

handen+pen+250x198.png
Parnassia Groep bestaat uit diverse zorgmerken, zoals Indigo, i-psy, Brijder, Parnassia. Op de factuur/zorgnota staat niet de naam van het zorgmerk, maar de naam Parnassia Groep en ook AGB-code van Parnassia Groep.

AGB-code

De AGB-code is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder wordt herkend. Met deze code kan uw verzekeraar u informeren of zij een overeenkomst hebben afgesloten met Parnassia Groep voor Indigo (Basis GGZ) of voor een van de andere zorgmerken (specialistische GGZ).

Basis Generalistische GGZ -AGB-code:17-082245

Specialistische GGZ- AGB-code: 06-290832

Vraag over uw factuur/zorgnota

De rekening van de behandeling kan vragen oproepen. Lees een nadere uitleg over uw factuur/zorgnota. Neem gerust contact (klik op Vraag) met ons op wanneer u een vraag heeft over uw factuur/zorgnota.

Diverse sites geven informatie over kosten, vergoeding en facturering.

  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt voor de ggz maximumtarieven vast. Ook bepaalt NZa de regels hoe zorgaanbieders, zoals psychologen en psychiaters, moeten declareren bij verzekeraars.
  • De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt intensieve zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.
  • Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd.