Vier afdelingen van Parnassia Groep hebben het TOPGGz Keurmerk. In Nederland kunnen de meeste patiënten met psychische aandoeningen goed behandeld worden door de huisarts, in de basis ggz of anders in de specialistische ggz.

Echter, vanwege een complexe en/of zeldzame stoornis heeft een klein percentage patiënten uiterst gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg nodig of de behandeling heeft onvoldoende resultaat gehad. Deze gespecialiseerde zorg wordt topreferente en topklinische geestelijke gezondheidszorg (TOPGGz) genoemd.

Binnen Parnassia Groep hebben

dit TOPGGz Keurmerk. 

Wat betekent dit?

Deze afdelingen bieden hoog gespecialiseerde patiëntenzorg. De laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek zijn verwerkt in de behandeling. De patiënt krijgt hierdoor innovatieve en state of the art behandelingen. De afdelingen voeren zelf ook onderzoek uit en de resultaten worden gedeeld met alle andere collega's, zodat uiteindelijk iedere patiënt een verder toegespitste behandeling kan krijgen en daarmee ook een grotere kans op herstel van de stoornis. Collega's uit het hele land kunnen ook te rade gaan bij een TOPGGz afdeling voor consultatie of een second opinion.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor het wetenschappelijk onderzoek werken onze TOPGGz afdelingen samen met ondermeer universiteiten. Onderzoek levert meer inzicht en kennis op over het ontstaan van de stoornis, hoe de stoornis zich verder ontwikkelt en ook welke effecten de vernieuwde behandeling heeft. Met al die kennis maken we de zorg telkens beter. Studenten kunnen onder begeleiding ook onderzoek doen.

Stichting TOPGGz

In de missie van de stichting Topklinische GGz staat: "Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren, zodat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben, transparant, toegankelijk, (kosten) effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz."
Het is de bedoeling dat voor elke aandoening/stoornis een TOPGGz-afdeling beschikbaar is.

Een afdeling die het TOPGGz keurmerk heeft voldoet aan strenge criteria eisen. Om de 4 jaar wordt opnieuw beoordeeld of een afdeling nog steeds voldoet aan de criteria die horen bij het TOPGGz Keurmerk.