Langdurige hulp

Specialistische hulp

Parnassia Groep levert kortdurende hulp waar het kan, en langdurige hulp waar het nodig is. Waar Indigo staat voor kortdurende hulp, staan onze specialistische organisaties klaar voor langdurende hulp. Met tal van specialisaties zijn we de grootste geestelijke gezondheidszorg (ggz) instelling van Nederland. We vinden altijd wel een antwoord.

Geestelijke gezondheidszorg op maat- PsyQ

PsyQ biedt specialistische behandeling voor de 10 meest voor komende psychische problemen. Daarbij staan toegankelijkheid en optimisme ten aanzien van het resultaat van de behandelingen centraal. Onze specialisten zijn gedreven en deskundig, samen met u streven zij naar het beste behandelresultaat.

Kinder- en jeugdpsychiatrie, Lucertis en De Jutters

Lucertis biedt u breed aanbod van hulp voor kinderen, jongeren en hun omgeving. Lucertis heeft ambulante teams, expertisecentra en een kliniek.

De Jutters diagnosticeert en behandelt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten met name in de regio Haaglanden. Meestal ambulant, maar klinisch is ook mogelijk.

Verslavingszorg, Brijder

Brijder is specialist in verslavingszorg. Brijder is er voor iedereen met een verslavingsprobleem. Onze behandeling stemmen we af op wat u wilt en kunt. U staat er niet alleen voor.

Specialist in psychiatrie

Bavo Europoort, Dijk en Duin en Parnassia bieden hulp aan volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen met uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen.

Regio's waarin deze bedrijven actief zijn:

Interculturele psychiatrie, i-psy

i-psy biedt u een behandeling die aansluit bij uw persoonlijke levenssituatie. Een behandeling die rekening houdt met uw cultuur en uw geloofsovertuiging. En een behandeling die bij voorkeur gegeven wordt door een hulpverlener die uw (moeder)taal spreekt.

Forensische en intensieve zorg, Fivoor

Fivoor is op 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie van Aventurijn (voorheen onderdeel van Altrecht GGZ), Palier (voorheen onderdeel van Parnassia Groep), en FPC de Kijvelanden. 
Fivoor richt zich op de complexere ziektebeelden in combinatie met problemen op andere levensgebieden zoals wonen, werk en vrije tijd. De  mensen met deze complexere ziektebeelden vormen voor anderen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar. Veelal is er ook sprake van ernstige psychiatrische problemen, crimineel gedrag of agressie. We leveren dan ook zorg die net een stap verder gaat, zodat mensen geleidelijk en veilig terugkeren naar de maatschappij.

Maatschappelijke participatie en reïntegratie, Reakt

Reakt begeleidt mensen met psychische problematiek in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid, terugkeer en participatie in de maatschappij.