TOPGGz-keurmerk

TOPGGz keurmerk: hoog gespecialiseerde zorg voor cliënt

keurrmerk+TOPGGz.jpg

De meeste cliënten met psychische problemen kunnen goed worden behandeld door de huisarts of binnen de ggz. Echter, een klein deel van de cliënten kan daar niet goed genoeg geholpen worden. De behandeling heeft niet voldoende resultaat of de problematiek is te ingewikkeld. Dan kan een TOPGGz-afdeling uitkomst brengen.

Hoog gespecialiseerde zorg voor cliënt

Bij zo’n TOPGGz-afdeling krijgt de cliënt hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast doet de afdeling ook wetenschappelijk onderzoek. En de resultaten verwerken de afdelingen in hun behandelingen. De cliënt krijgt dus een behandeling gebaseerd op de meest recente inzichten. Een state of the art behandeling zoals dit ook wel genoemd wordt. Omdat TOPGGz-afdelingen onderzoeken blijven uitvoeren kunnen ze steeds innovatieve behandelingen blijven bieden.

Second opinion en kennis delen

Alle opgedane kennis delen de TOPGGz-afdelingen graag met andere zorgprofessionals, ook van andere ggz-instellingen, want het herstel van de cliënt staat voorop.
Verwijzers en andere professionals kunnen ook de TOPGGz-afdelingen benaderen voor consultatie en second opinion.

Toekomstvisie

Marc Blom, bestuurder Parnassia Groep: “Ons streven is dat we meer afdelingen met een TOPGGz-erkenning krijgen. Deze kenniscentra pionieren, innoveren en zijn ook een inspiratiebron voor andere professionals. Ook op deze manier werken we aan een beter geestelijk welbevinden en herstel van mensen met psychische problemen."

TOPGGz afdelingen Parnassia Groep

Het keurmerk TOPGGz is een landelijke erkenning. Binnen Parnassia Groep hebben onderstaande afdelingen het keurmerk:

Vanaf 1 januari 2018 zijn Palier (voorheen onderdeel van Parnassia Groep), Aventurijn (voorheen onderdeel van Altrecht GGZ), en forensisch psychiatrisch centrum FPC de Kijvelanden gefuseerd tot één organisatie: Fivoor. Onderdeel van Fivoor is Centrum Dubbele Problematiek. Ook deze afdeling is in het bezit van een TOPGGz-keurmerk.

Stichting Topklinische GGz

De stichting Topklinische GGz maakt topklinische en topreferente zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg mogelijk en bevordert dit ook. Dit moet leiden tot een breder aanbod van gespecialiseerde zorg. Afdelingen die voldoen aan strenge criteria komen in aanmerking voor het TOPGGz-keurmerk. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk voor alle aandoeningen binnen de ggz een TOPGGz-afdeling beschikbaar is.

Op www.topggz.nl staat alle informatie over TOPGGz en afdelingen die dit keurmerk hebben.