Empowerment app

De empowerment app is speciaal ontwikkeld voor jongeren van 10 tot 20 jaar die een lichamelijk of psychisch chronisch zieke ouder hebben. Door 8 vragen in te vullen test je of jij door de thuissituatie meer risico loopt op problemen in de toekomst. Na afronden van de test, krijg je tips voor jouw specifieke situatie.

Ook vind je informatie over waar je terecht kunt als je een chronisch zieke ouder hebt, of als je met andere jongeren in contact wilt komen die in een soortgelijke situatie zitten.

Waarom deze app?

Kinderen van ouders met een chronische ziekte helpen graag mee maar het kan hen ook te veel worden. Zij zijn gebaat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning.

Diverse onderzoeken tonen aan dat kinderen zich op latere leeftijd pas realiseren wat er in hun jeugd gebeurd is. Zij voelen zich in de steek gelaten en krijgen vaker psychische problemen dan kinderen met gezonde ouders.

Over de app

Jongeren kunnen deze app gebruiken als hulpmiddel en zelftest. Ze moeten op een laagdrempelige manier zelf iets aan hun situatie kunnen doen en krijgen daarnaast ook tips hoe met de situatie om te gaan. De jongeren beantwoorden 8 vragen op een 5 puntsschaal. Vier vragen gaan over hun gezin en 4 vragen over persoonlijke ervaringen. Zijn er op beide vlakken problemen, dan kan het professionele steun gebruiken. Dat kan variëren van preventieve interventies tot  gezinsgesprekken.

Download app

Download de gratis Empowerment App van Google Play.