Klacht indienen buiten de instelling

Klacht indienen buiten de instelling

200x200+dame+onderaan+trap+met+oranje+achtergrond.png
Ben je niet tevreden over de beslissing van de Klachtencommissie? In dat geval kun je jouw klacht voorleggen aan een aantal instanties buiten Parnassia Groep. De belangrijkste zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de rechter.

Afhankelijk van de aard van de klacht, wend je je tot het regionaal tuchtcollege, de burgerlijke rechter of de strafrechter. De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), de familievertrouwenspersoon (fvp) of jouw advocaat adviseren je hierbij.