Klacht indienen buiten de instelling

Klacht indienen buiten de instelling

200x200+dame+onderaan+trap+met+oranje+achtergrond.png
Bent u niet tevreden over de beslissing van de Klachtencommissie? In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een aantal instanties buiten Parnassia Groep. De belangrijkste zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de rechter.

Afhankelijk van de aard van de klacht, wendt u zich tot het regionaal tuchtcollege, de burgerlijke rechter of de strafrechter. De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), de familievertrouwenspersoon (fvp) of uw advocaat adviseren u hierbij.