Haagse SPOED

illustratie+mensen+in+de+stad.png

Parnassia Groep werkt sinds 1 mei 2017 nauw samen met de spoedeisende hulp van Haaglanden Medisch Centrum Westeinde in de opvang en beoordeling van verwarde personen. Er is sindsdien één voordeur, genaamd Haagse SPOED, waar de somatische en psychiatrische acute zorg op één locatie is gerealiseerd. Een unicum in Nederland.

Het aantal patiënten met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek dat de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van HMC Westeinde bezoekt, is in het afgelopen jaar met 17 procent gestegen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan of dreigen dat te doen, om verslaafden die veel drugs hebben genomen of om mensen die psychotisch zijn en agressief. Psychiatrisch cliënten moeten op de spoedeisende hulp vaak lang wachten. Het is zowel in het belang van de cliënt als van de omgeving op de SEH om hen snel te helpen. Daarom is HMC Westeinde en de crisisdienst van Parnassia een pilot gestart tot het einde van het jaar. ZonMw stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Geen drempel tussen psychiatrie en somatiek

Op één locatie (SEH) vindt zowel somatische als psychiatrische spoedeisende zorg plaats. Deze zorg is gericht op spoedeisende diagnostiek, stabilisatie van de cliënt en bemiddeling naar passende vervolgbehandeling. Psychiatrische cliënten kunnen net als somatische cliënten voor hun spoedeisende (psychische) gezondheidsprobleem worden verwezen naar de SEH.

Hoofd SEH Frans de Voeght. ‘Psychiatrie en somatiek zijn vaak twee aparte werelden met behoorlijke drempels ertussen. Terwijl bij een cliënt die in de war is, lang niet altijd duidelijk is of de klachten lichamelijk, psychiatrisch of allebei zijn. Wij halen de drempel tussen psychiatrie en somatiek weg. De psychiater kan de cliënt al zien terwijl wij nog met een lichamelijke behandeling bezig zijn. We zoeken parallel naar een diagnose en besparen daardoor tijd.’

Minder vervoersbewegingen

De samenwerking met HMC past in de wens van Parnassia Groep om patiënten adequater te helpen. Parnassia-psychiater Bastiaan van der Hoeven: ‘Door binnen Haagse SPOED samen te werken op één locatie bieden we kwalitatief betere zorg aan zeer kwetsbare cliënten. Bovendien levert het een vermindering van belasting van andere diensten (o.a. ambulancevervoer) op.’

Hiermee is Haagse SPOED een passend antwoord op de verschuivingen die binnen de openbare orde gaande zijn. Naast de Opvang Verwarde Personen is Haagse SPOED een ander initiatief om een sluitende acute keten te vormen.

Rol van de huisarts

De verwijsroute blijft tijdens de pilot hetzelfde als gebruikelijk: bij spoedeisende psychiatrische problematiek kan de huisarts de crisisdienst bellen. Die laat vervolgens weten of de cliënt bezocht wordt of dat hij of zij terecht kan op de SEH. In de toekomst komt er mogelijk een directe verwijsroute. Van der Hoeven: ‘Dat is onze wens. Wij vinden het belangrijk dat huisartsen psychiatrisch cliënten zien als iedere andere cliënt en ook voor hen een regierol vervullen.’