Opvang Verwarde Personen

illustratie+mensen+in+de+stad
In de Opvang Verwarde Personen (OVP) op het hoofdbureau van Politie in Den Haag vangt een zorgteam van Parnassia verwarde personen op die in aanraking zijn gekomen met de politie. Fivoor levert in dit zorgteam forensische psychiatrische expertise en GGZ Reclassering.

Op het hoofdbureau van politie in Den Haag is vorig jaar een opvang voor verwarde personen geopend: de OVP. De OVP biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp aan verwarde personen. Politie en GGZ werken hier intensief samen. Als een verward persoon wordt binnengebracht wordt direct beoordeeld of iemand geestelijke gezondheidszorg nodig heeft en in welk kader deze zorg het best georganiseerd kan worden. Daarmee wordt voorkomen dat hulpbehoevende personen weer op straat terecht komen.

Samenwerken

Op de OVP zijn 12 zorgverblijven, waar personen gemiddeld 4 uur verblijven. Zorgmedewerkers en reclasseringsmedewerkers van Fivoor zetten zich in om passende zorg te bieden. Naast de politie werkt de OVP nauw samen met arrestantenzorg, reclasseringsmedewerkers, het Openbaar Ministerie (OM), zorgafdelingen binnen en buiten Parnassia Groep en het NIFP, een expertisecentrum op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie.