Recht op zorg

Als je toestemming wil vragen voor jouw behandeling bij Parnassia Groep kun je via de website van jouw zorgverzekeraar contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling.

Je kan onderstaande onderbouwing gebruiken wanneer je jouw recht op zorg op wil eisen:

Ik heb van Parnassia Groep een brief gekregen dat VGZ onvoldoende zorg bij hen heeft ingekocht en zij mij dit jaar en mogelijk ook in 2020 niet meer in behandeling kunnen nemen. Dit raakt mij direct. Ik heb mij bij u verzekerd in de veronderstelling dat u voldoende en kwalitatief goede zorg in heeft gekocht. Daar betaal ik maandelijks premie voor.

Ik eis mijn recht op zorg op en vraag u dringend mijn verwijzing voor een behandeling bij Parnassia Groep goed te keuren. Mijn huisarts heeft beoordeeld dat ik met mijn problematiek bij deze ggz-instelling behandeld moet worden.

Indien je hulp nodig hebt bij deze stappen, kan je contact opnemen met Informatieservice Parnassia Groep 088 – 357 13 57 of informatie@parnassiagroep.nl.

Zorgverzekeraars