Ruimte voor patiënt om zijn verhaal te doen

Met open vragen je behandeling starten

Parnassia Groep gebruikt het Cultural Formulation Interview (CFI) als vast onderdeel van de intake van alle patiënten. Wij zijn de eerste GGZ-instelling wereldwijd die op deze schaal en op deze wijze het CFI invoert. Het CFI is een vragenlijst die behandelaren helpt om een goed beeld te krijgen hoe patiënten hun klachten beleven, hoe zij hulp gezocht hebben en hoe hun naasten over de klachten denken. Steun- en stressfactoren komen aan bod, net als de eigen kracht van de patiënt en de relatie met de omgeving. De vragenlijst is onderdeel van de DSM-5.

Open vragen

Edsel Kwidama (Raad van Bestuur): “Deze vragenlijst bestaat uit open vragen, die mensen de ruimte geeft om op hun eigen manier hun verhaal te vertellen. Er is een CFI voor volwassenen en een door Parnassia Groep aangepaste vragenlijst voor 16-23-jarigen. De vragenlijst voor jongeren is uniek in de wereld. We krijgen hiervoor complimenten van de DSM-5-werkgroep die het CFI ontwikkeld heeft.”