PTSS

200x200+Colin+vd+Heiden.png

In ieders leven gebeuren nare dingen. Na verloop van tijd verdwijnen die uit uw gedachten. Maar sommige gebeurtenissen blijven rondmalen in het hoofd van iemand. Een overval, een ernstig auto ongeluk, seksueel geweld, oorlogsgeweld. Dit zijn gebeurtenissen die grote impact kunnen hebben op iemands leven. Maar soms lukt het niet om die gebeurtenis te verwerken. Dan is er sprake van een post traumatische stress stoornis (PTSS).

Symptomen van PTSS

Door PTSS krijgt u allerhande klachten; lichamelijk en psychisch. De klachten zijn te verdelen in gedrag en gevoelens.

Gedrag

  • u beleeft de traumatische gebeurtenis opnieuw met al uw zintuigen
  • u krijgt hartkloppingen, gaat zweten en trillen wanneer u aan de gebeurtenis denkt. U kunt ook niet meer goed ademhalen
  • vermijding
  • u gaat alles uit de weg wat aan de traumatische gebeurtenis doet denken
  • u wil niet praten over wat er gebeurd is en sluit zich af voor de mensen om u heen

Gevoelens

  • u voelt zich voortdurend gespannen en 'opgefokt'
  • u schrikt snel en bent overgevoelig voor elke onverwachte situatie of gebeurtenis
  • u bent doodmoe, maar kunt toch moeilijk in slaap vallen of doorslapen

Wat kunt u doen?

Doe de test angststoornissen als u zich herkent in bovenstaande. Maar ga ook naar de huisarts met uw klachten. Als u wordt doorverwezen door de huisarts kan ons  behandelteam uw klachten verder onderzoeken.
Welke behandeling wij, na overleg met u, kunnen bieden is afhankelijk van de uitslag van het onderzoek. 

Behandeling van PTSS

Voor PTSS zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Psychotherapie
In het kort komt deze behandelmethode erop neer dat u over de schokkende gebeurtenis praat met uw behandelaar. U bepaalt zelf wat en hoeveel u vertelt. Door dit veelvuldig te doen slijten de emoties en krijgen deze een min of meer normale plek in uw geheugen.

Hypnose
Onder hypnose bent u zich minder bewust van wat u vertelt. Het opnieuw vertellen en herbeleven van de gebeurtenis wordt dan minder pijnlijk voor u.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Deze behandelwijze heeft een andere insteek dan hypnose. U moet de gebeurtenis weer herbeleven en tegelijkertijd wordt u afgeleid. Door deze afleiding tijdens de herinnering kunt u de gebeurtenis beter verwerken.

Medicijnen
Eventueel schrijft uw behandelaar aanvullend op de behandeling medicijnen voor. Meestal zijn dat antidepressiva. Deze verminderen uw somberheid. Medicatie is tijdelijk en zeker geen vervanging van de behandeling.