PTSS

200x200+Colin+vd+Heiden.png

In ieders leven gebeuren nare dingen. Na verloop van tijd verdwijnen die uit je gedachten. Maar sommige gebeurtenissen blijven rondmalen in het hoofd van iemand. Een overval, een ernstig auto ongeluk, seksueel geweld, oorlogsgeweld. Dit zijn gebeurtenissen die grote impact kunnen hebben op iemands leven. Maar soms lukt het niet om die gebeurtenis te verwerken. Dan is er sprake van een post traumatische stress stoornis (PTSS).

Symptomen van PTSS

Door PTSS krijg je allerhande klachten; lichamelijk en psychisch. De klachten zijn te verdelen in gedrag en gevoelens.

Gedrag

  • je beleeft de traumatische gebeurtenis opnieuw met al je zintuigen
  • je krijgt hartkloppingen, gaat zweten en trillen wanneer je aan de gebeurtenis denkt. Je kunt ook niet meer goed ademhalen
  • vermijding
  • je gaat alles uit de weg wat aan de traumatische gebeurtenis doet denken
  • je wil niet praten over wat er gebeurd is en sluit je af voor de mensen om je heen

Gevoelens

  • je voelt je voortdurend gespannen en 'opgefokt'
  • je schrikt snel en bent overgevoelig voor elke onverwachte situatie of gebeurtenis
  • je bent doodmoe, maar kunt toch moeilijk in slaap vallen of doorslapen

Wat kun je doen?

Doe de test angststoornissen als je je herkent in bovenstaande. Maar ga ook naar de huisarts met je klachten. Als je wordt doorverwezen door de huisarts kan ons  behandelteam jouw klachten verder onderzoeken.
Welke behandeling wij, na overleg met jou, kunnen bieden is afhankelijk van de uitslag van het onderzoek. 

Behandeling van PTSS

Voor PTSS zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Psychotherapie
In het kort komt deze behandelmethode erop neer dat je over de schokkende gebeurtenis praat met je behandelaar. Je bepaalt zelf wat en hoeveel je vertelt. Door dit veelvuldig te doen slijten de emoties en krijgen deze een min of meer normale plek in je geheugen.

Hypnose
Onder hypnose ben je je minder bewust van wat je vertelt. Het opnieuw vertellen en herbeleven van de gebeurtenis wordt dan minder pijnlijk voor je.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Deze behandelwijze heeft een andere insteek dan hypnose. Je moet de gebeurtenis weer herbeleven en tegelijkertijd word je afgeleid. Door deze afleiding tijdens de herinnering kun je de gebeurtenis beter verwerken.

Medicijnen
Eventueel schrijft je behandelaar aanvullend op de behandeling medicijnen voor. Meestal zijn dat antidepressiva. Deze verminderen je somberheid. Medicatie is tijdelijk en zeker geen vervanging van de behandeling.