Autisme bij volwassenen

Autisme bij volwassenen

200x200+Jacqueline+Bailly.png

En dan blijkt u ineens autisme te hebben. Hoe kan dat nou? Waarom is dat niet eerder ontdekt? Dat zijn vragen die dan meteen door het hoofd gaan na het horen van de diagnose autisme bij volwassenen. Soms houdt uw eigen kind u een spiegel voor als die de diagnose autisme krijgt. De problemen van uw kind herinneren u aan ervaringen uit uw eigen jeugd.

Kan autisme op latere leeftijd ontstaan? Het antwoord daarop is nee. Autisme is een ontwikkelingsstoornis en ontstaat al in de kinderjaren. Ouders, familie en leerkrachten vonden altijd al dat er iets aan de hand was, maar blijkbaar niet voldoende om naar de huisarts te gaan voor een nadere diagnose. Daarnaast was de kennis en mogelijkheden van diagnostisering indertijd veel minder dan nu. Waarschijnlijk heeft u ook jarenlang uw gedrag weten te camoufleren.

Waarom wordt het nu ontdekt? Het leven wordt steeds drukker en complexer. Dat vergt steeds meer van u en uiteindelijk loopt u vast. Daarbij opgeteld de betere diagnostiek en grotere bekendheid van het ziektebeeld wordt autisme bij volwassenen ook eerder herkend.

Kenmerken van autisme bij volwassenen

Het hebben van vaste rituelen, slecht tegen veranderingen kunnen, een gebrekkig inlevingsvermogen hebben zijn autisme kenmerken bij volwassenen. Autisme heeft kenmerken die je zowel bij kinderen als bij ouderen ziet. Onhandig opereren in sociale contacten en in sociale situaties is daar een voorbeeld van.   

Andere kenmerken van autisme bij volwassenen zijn:

  • het niet herkennen van non-verbale signalen en gelaatsuitdrukkingen,
  • het vaak letterlijk nemen van taal. Sarcasme en/of cynisme wordt herkend of begrepen,
  • de administratie thuis is vaak problematisch,
  • het samenwerken en werken in een teamverband is een probleem,
  • het graag veel tijd alleen willen doorbrengen,
  • opvallend beperkt aantal interesses en hobby’s,
  • heel goed oog voor detail hebben.

Alle genoemde vormen van autisme (PDD-NOS, syndroom van Asperger, McDD) komen voor bij volwassenen. Op de respectievelijke pagina's wordt er kort op ingegaan. 

Diagnose autisme bij volwassenen

Bovenstaande kenmerken zijn hooguit een aanwijzing dat u mogelijk autisme heeft. Voor een diagnose autisme bij volwassenen wordt eerst uitvoerig onderzoek gedaan. Naast diverse gesprekken met u willen we ook graag mensen spreken uit uw omgeving. Door al deze gesprekken krijgen we een beter beeld van u als persoon. Daarnaast gebruiken we testen om duidelijk te krijgen om welke vorm van autisme het gaat.

Behandeling van autisme bij volwassenen

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Genezing is niet mogelijk. De behandeling van autisme bij volwassenen is bedoeld voor het vergroten van inzicht én acceptatie van autisme. Met kennis kunt u beter functioneren op het werk, thuis, binnen een relatie en verlopen sociale contacten ook beter.