Ontwikkelingsstoornis

Dyscalculie

200x200+kind+jeugd+gezin.png
Kinderen met dyscalculie hebben een grote problemen met het aanleren en automatiseren van rekenen en tellen. Het routinematig uitvoeren van rekenhandelingen lukt niet. Vaak hebben kinderen met dyscalculie ook problemen met de ‘vertaling’ van een woord naar een getal en visa versa. Deze koppeling verloopt niet goed.

Wat zijn de kenmerken van dyscalculie?

Er zijn een aantal kenmerken waaraan u dyscalculie kunt herkennen.

 • veel fouten bij eenvoudige sommen
 • met de vingers blijven tellen
 • rekentempo ligt laag
 • getallen omkeren
 • problemen hebben met de plaats van getallen
 • het inschatten van hoeveelheden blijft lastig
 • kennen, begrijpen en kunnen toepassen van begrippen als links/rechts, voor/achter, boven/onder, zwaar/licht, meer/minder. Dit wordt 'rekentaal' genoemd.
 • Rekenregels niet begrijpen of beheersen
 • moeite met klokkijken en/of tijdsbesef

Een daadwerkelijke diagnose kan alleen worden gesteld door een specialistische hulpverlener na uitgebreid onderzoek. Herkent u uw kind, of wellicht uzelf in deze kenmerken? Zoek dan hulp, bespreek het met de huisarts. U kunt ook bellen naar telefonisch spreekuur van Iwal. Dit is een onderdeel van Youz en gespecialiseerd in onderzoek naar, en behandeling van dyscalculie.

Wat is de oorzaak van dyscalculie?

Bepaalde hersengebieden bij mensen met dyscalculie verschillen met die van mensen zonder dyscalculie is gebleken uit onderzoek. Deze verschillen lijken de oorzaak te zijn, maar verder onderzoek hiernaar is noodzakelijk

Is dyscalculie erfelijk?

Er is wel een erfelijke factor. We zien namelijk dat in families dyscalculie voorkomt. Dit wil niet zeggen dat het altijd van ouder op kind wordt doorgegeven.

Wat zijn de gevolgen van dyscalculie?

Dyscalculie leidt tot allerlei dagelijkse problemen en zorgen daarmee voor beperkingen. Moeite hebben bij het afrekenen van de boodschappen, bij het terugkrijgen van wisselgeld, klokkijken, het kunnen lezen van een dienstregeling. Het is een probleem waar anderen zich niet van bewust zijn.

Op school kan dyscalculie de oorzaak zijn dat een kind blijft zitten, dat het kind lager wordt ingeschat dan zijn werkelijke kunnen. Het kan zelfs de oorzaak zijn van het vroegtijdige verlaten van school.

Deze gevolgen van dyscalculie kan op zijn beurt weer leiden tot sociaal-emotionele problemen. Iemands zelfvertrouwen is minimaal, er ontstaat een negatief zelfbeeld waardoor weer depressiviteit kan ontstaan.

Wat is de behandeling voor dyscalculie?

Binnen Parnassia Groep is Iwal de specialist in het behandelen van dyscalculie. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het Gamelab van de TU Delft is een behandelaanpak ontwikkeld. Deze les- en leermethode heeft als doel:

 • rekenvaardigheden automatiseren
 • rekensnelheid en nauwkeurigheid van de rekenvaardigheden verbeteren
 • besef van hoeveelheden vergroten

Betrokkenheid van school en ouders

Informeer de school van uw kind als er inderdaad dyscalculie is gediagnosticeerd. Vraag wat zij kunnen doen in de extra begeleiding van uw kind. Thuis kunt u op een positieve en speelse manier oefenen met rekenen en beter begrip. Dat kan heel praktisch door bijvoorbeeld uw kind kleine boodschappen te laten doen. Dit soort praktijkervaringen geven uw kind meer inzicht en ‘gevoel’ bij geld en wisselgeld. Helpen in de keuken helpt in het meer inzichtelijk maken van gewichten en maten door het gebruik van een weegschaal en maatbeker.