Ontwikkelingsstoornis

Dyslexie

200x200+kind+jeugd+gezin.png

Kinderen met dyslexie hebben grote moeilijkheden bij leren lezen, schrijven en spellen. De volgorde van klanken en spellingsregels zijn voor kinderen met dyslexie heel lastig te onthouden. Letterlijk betekent dyslexie ‘niet kunnen lezen’. Soms wordt dyslexie ook wel woordblindheid genoemd. Dit klopt dus niet.

Het jeugdprogramma Klokhuis heeft een aflevering gemaakt over dyslexie. In de aflevering legt de presentator het onderwerp duidelijk uit, zodat kinderen het goed begrijpen.

Wat zijn de kenmerken van dyslexie?

Al op heel jeugdige leeftijd zijn er signalen en symptomen dat de taalontwikkeling niet verloopt zoals dat doorgaans gaat bij de meeste kinderen. Algemene kenmerken en symptomen van dyslexie zijn:

 • Een zwak taalniveau hebben
 • lang spellend blijven lezen en trage leestijl ( veel moeite met lezen hebben) 
 • door elkaar halen van woorden die hetzelfde klinken.
 • moeite hebben om het verschil te horen tussen bepaalde klanken 
 • tijdens het lezen vaak een woord weglaten
 • moeite hebben om verschil te zien tussen bepaalde letters
 • vlotte leesstijl en veel fouten maken bij hardop lezen. (radend lezen)
 • veel spellingsfouten maken en fonetische schrijfwijze (opschrijven wat je hoort)
 • laag schrijftempo en slecht handschrift
 • moeite hebben met het leren, onthouden en herinneren van woorden,  namen en rijtjes

Soms wordt dyslexie pas op het voortgezet onderwijs geconstateerd. De basisschool heeft het dan dus niet herkend. Ook kan het kind de problemen heel goed gecamoufleerd hebben.

Bij een jongere op het voortgezet onderwijs kan dyslexie blijken uit symptomen als:

 • het niet geleerd krijgen van veel nieuwe woorden (meerdere talen in het lespakket)
 • structuur aanbrengen in het huiswerk blijkt vaak heel lastig te zijn

De diagnose dyslexie kan alleen gesteld worden na een uitgebreid onderzoek van een specialist. Als u een aantal van de genoemde kenmerken herkend, is het goed om dit met uw huisarts te bespreken. Deze kan u doorverwijzen naar Iwal, onderdeel van Youz, voor verder onderzoek.

Wat is de oorzaak van dyslexie?

De precieze oorzaak van dyslexie is nog niet bekend. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan. Uit onderzoek blijkt tot nu toe dat de hersenen van mensen met dyslexie anders zijn dan de hersenen van mensen zonder dyslexie. Een bepaald hersengebiedje lijkt niet goed aangelegd te zijn. In dat gebied wordt de koppelingen gemaakt tussen klanken en letters. En dit is de basis van het lezen en spellen.

Wat zijn de gevolgen van dyslexie?

Dyslexie heeft een grote impact op het dagelijkse leven.

 • Problemen op school, met de studie, op de werkvloer, in hun vrije tijd.
  Iemand met dyslexie moet veel meer energie (onevenredig) steken in schrijven en lezen vergeleken met anderen.
 • Problemen met het zelfbeeld
  Het zelfvertrouwen kan wegebben doordat het kind, ondanks alle inspanningen, het lezen en schrijven niet onder de knie krijgt terwijl klasgenoten dat wel lukt.   
 • Mindere zelfstandigheid

Zaken als 'appen', het lezen van ondertitelingen en mailen zijn voor mensen met dyslexie zeker geen vanzelfsprekendheid. Ze zijn vanwege hun dyslexie vaak afhankelijk van anderen.

Dyslexie is blijvend. U moet daar uw hele leven rekening mee houden. Hoe eerder u begint met een behandeling, des te kleiner zijn de gevolgen van dyslexie en des te eerder leert u hiermee om te gaan.

Hoe ziet de behandeling van dyslexie eruit?

Het doel van de behandeling is:

 • vergroten van de leesvaardigheid,
 • verbeteren van de schrijfvaardigheid
 • leren omgaan met dyslexie
 • verminderen van de gevolgen van dyslexie

Iwal is gespecialiseerd in de behandeling van dyslexie. Zowel kinderen als volwassenen met dyslexie krijgen hier een op maat gesneden behandeling.

Is dyslexie erfelijk?

Dyslexie is erfelijk, maar hoeft niet altijd zo te zijn. Heeft een van de ouders dyslexie, dan is er een kans van ongeveer 40 procent dat het kind ook dyslexie krijgt. Hebben beide ouders dyslexie, dan stijgt het percentage tot boven de 80 procent.

Vooroordeel dyslexie

Er bestaan veel vooroordelen en misverstanden over dyslexie. De twee meest genoemde vooroordelen en een reactie daarop.

 • Mensen met dyslexie zijn minder intelligent
  Er is geen enkele relatie tussen intelligentie (IQ) en dyslexie. Wel kost het mensen met dyslexie meer moeite om een hogere studie te volgen 
 • Mensen met dyslexie zijn lui, willen niet leren en zijn niet gemotiveerd

Mensen met dyslexie willen wel leren, maar hebben grote moeite met onthouden en toepassen van de kennis.

Betrokkenheid van school en ouders

De school kan op diverse manieren rekening houden met het kind met dyslexie. Dat kan per school verschillen. Iwal heeft een aantal aanbevelingen op een rijtje gezet. Iwal heeft ook een telefonisch spreekuur voor scholen en ouders hun vraag kunnen voorleggen aan deskundigen.