Vacatures

Waar ligt jouw uitdaging?

Waar ligt jouw uitdaging?

Ruimte voor eigen ontwikkeling, werken in een gezellig specialistisch team en dichtbij huis. Iets voor jou? Bekijk de vacatures van organisaties die deel uitmaken van Parnassia Groep. Staat jouw ideale vacature er (nog) niet bij?

Meld je aan voor de Job Alert

Componence Asset List

Er trad een fout op tijdens de verwerking van de sjabloon.
Java method "static nl.pg.portal.generic.template.PGTemplateUtil.getFocusVacancyButtonLabel(com.liferay.portal.kernel.theme.ThemeDisplay, String)" threw an exception; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign focusVacancyBtnLabel = pgTemp... [in template "10155#10193#null" at line 38, column 1]
----
1<style> 
2.hide-on-detail{display:none;} 
3.hide.show-on-detail{display:block !important;} 
4</style> 
5<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext()> 
6<#assign httpServletRequest = serviceContext.getRequest()> 
7<#assign backUrl = pgTemplateUtil.getVacancyBackUrl(httpServletRequest)> 
8<#assign group_Id = themeDisplay.getScopeGroupId() /> 
9 
10<#assign jls = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
11<#assign lLS = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService")> 
12<#assign groupLocalServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
13<#assign validatorUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.Validator"] /> 
14<#assign curArticle = jls.getLatestArticle(groupId, .vars['reserved-article-id'].data) /> 
15 
16<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
17<#assign colorScheme = themeDisplay.getPathColorSchemeImages()?substring(themeDisplay.getPathColorSchemeImages()?last_index_of("/") + 1) /> 
18<#assign isPDFExport = getterUtil.getBoolean(httpServletRequest.getAttribute("pdf-export"),false) /> 
19 
20<#assign datePosted = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateFrom.getData()) /> 
21<#if validator.isNotNull(datePosted) > 
22	<#assign publication_DateFrom_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", datePosted, locale) /> 
23	<#assign datePosted = dateUtil.getDate(publication_DateFrom_DateObj, "yyyy-MM-dd", locale) />	 
24</#if> 
25 
26<#assign validThrough = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateUntil.getData())> 
27<#if validator.isNotNull(validThrough)> 
28	<#assign publication_DateUntil_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", validThrough, locale)> 
29	<#assign validThrough = dateUtil.getDate(publication_DateUntil_DateObj, "yyyy-MM-dd", locale) />	 
30	 
31</#if> 
32 
33<#assign focusVacancy = ""/> 
34<#if vacancyId.FocusVacancy??> 
35	<#assign focusVacancy = vacancyId.FocusVacancy.data?trim/> 
36</#if> 
37 
38<#assign focusVacancyBtnLabel = pgTemplateUtil.getFocusVacancyButtonLabel(themeDisplay,focusVacancy)> 
39<#assign callMeFormURL = pgTemplateUtil.getCallMeFormURL(themeDisplay,focusVacancy)> 
40<#assign isLayoutBasedOnNewTheme = pgTemplateUtil.isLayoutBasedOnNewTheme(themeDisplay)/> 
41 
42<#if isLayoutBasedOnNewTheme> 
43	<div class="container-with-sidebar"> 
44		<div class="row"> 
45			<div class="col-lg-4 sidebar-column"> 
46				<div class="sidebar-box"> 
47					<div class="sidebar-box-heading"> 
48						<h2 class="mb-0">In het kort</h2> 
49					</div> 
50					<div class="sidebar-box-body"> 
51						<div class="basic-info-table mt-0"> 
52							 
53							<#-- Organisatie --> 
54							<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
55								<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Organisatie' />:</div> 
56								<div class="basic-info-row-info">${vacancyId.Organization_Unit.Organization_Name.data}</div> 
57							</div> 
58							 
59							<#-- Dienstverband --> 
60							<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
61								<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Dienstverband' />:</div> 
62								<div class="basic-info-row-info"> 
63									<#if (vacancyId.MinimumHoursPerWeek.data != "") > ${vacancyId.MinimumHoursPerWeek.data} tot </#if>  
64									<#if (vacancyId.HoursPerWeek.data != "") > 
65								  	${vacancyId.HoursPerWeek.data} uur 
66									</#if> 
67								</div> 
68							</div> 
69							 
70							<#-- Standplaats --> 
71							<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
72								<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Standplaats' />:</div> 
73								<div class="basic-info-row-info">${vacancyId.FunctionLocation.data}</div> 
74							</div> 
75							 
76							<#-- Opleiding --> 
77							<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
78								<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Opleiding' />:</div> 
79								<div class="basic-info-row-info">${vacancyId.EducationLevel_Id.EducationLevel_Value.data}</div> 
80							</div> 
81							 
82							<#-- Salary details --> 
83							<#if (validator.isNotNull(vacancyId.MinimumSalaryAmount.data)|| validator.isNotNull(vacancyId.MaximumSalaryAmount.data)) > 
84								<#assign salaryCurrency="&euro;" > 
85								<#assign minimumSalaryAmount="" > 
86								<#assign maximumSalaryAmount="" > 
87								 
88								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryCurrency.data)> 
89									<#assign salaryCurrency=vacancyId.SalaryCurrency.data > 
90								</#if> 
91								 
92								<#if validator.isNotNull(vacancyId.MinimumSalaryAmount.data)> 
93									<#assign minimumSalaryAmount = vacancyId.MinimumSalaryAmount.data > 
94								</#if> 
95								 
96								<#if validator.isNotNull(vacancyId.MaximumSalaryAmount.data)> 
97									<#assign maximumSalaryAmount=vacancyId.MaximumSalaryAmount.data > 
98								</#if>	 
99								 
100								<#assign salaryPeriod="" > 
101								<#assign salaryLevel="" > 
102								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryPeriod.data)> 
103									<#assign salaryPeriod=vacancyId.SalaryPeriod.data > 
104								</#if> 
105								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryLevel.data)> 
106									<#assign salaryLevel=vacancyId.SalaryLevel.data > 
107								</#if> 
108								 
109								<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
110									<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Salaris' />:</div> 
111									<div class="basic-info-row-info"> 
112										<#if validator.isNotNull(minimumSalaryAmount)> 
113											${salaryCurrency}${minimumSalaryAmount} tot 
114										</#if> 
115										${salaryCurrency}${maximumSalaryAmount} 
116										<#if (vacancyId.SalaryPeriod.data != "" || vacancyId.SalaryLevel.data != "") > 
117										 <br/>( 
118										 	${salaryPeriod} 
119											<#if (salaryLevel != "") > 
120												${salaryLevel}  
121											</#if>	 
122
123										</#if> 
124									</div> 
125								</div>	 
126							</#if> 
127							 
128							<#-- Contract-Type details --> 
129							<#if (vacancyId.ContractType.data == "1") > 
130								<#assign contractType = "Bepaalde tijd" /> 
131							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "2") > 
132								<#assign contractType = "Onbepaalde tijd" /> 
133							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "3") > 
134								<#assign contractType = "Detachering / inhuur" /> 
135							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "4") > 
136								<#assign contractType = "Stage" /> 
137							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "21") > 
138								<#assign contractType = "Vrijwilligerswerk" /> 
139							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "22") > 
140								<#assign contractType = "Opleidingsplaatsen" /> 
141							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "23") > 
142								<#assign contractType = "Nul uren"/> 
143							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "41") > 
144								<#assign contractType = "Stage-werkbezoek" /> 
145							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "61") > 
146								<#assign contractType = "Werkervaringsplaatsen" /> 
147							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "101") > 
148								<#assign contractType = "Flexwerk" />	 
149							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "121") > 
150								<#assign contractType = "Werk-leer-trajecten" />	 
151							</#if> 
152							 
153							<#if (contractType?? && validator.isNotNull(contractType)) >  
154	  						<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
155									<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Contracttype' />:</div> 
156									<div class="basic-info-row-info">${contractType}</div> 
157								</div> 
158							</#if> 
159	 
160							 
161							<#-- Reference details --> 
162							<#if (vacancyId.VacancyNumber.data != "") > 
163								<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
164									<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Referentie' />:</div> 
165									<div class="basic-info-row-info">${vacancyId.VacancyNumber.data}</div> 
166								</div> 
167							</#if> 
168	 
169							<#-- Geplaast details --> 
170							<#assign Date105812_Data = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateFrom.data) /> 
171							<#if (validator.isNotNull(datePosted)) > 
172	  						<#assign formattedPublicationDateFrom =''/> 
173								<#attempt> 
174									<#assign formattedPublicationDateFrom = Date105812_Data?datetime("yyyy-MM-dd")?string("dd-MM-yyyy")> 
175								<#recover> 
176									<#assign formattedPublicationDateFrom =''/> 
177								</#attempt> 
178								<#if validator.isNotNull(formattedPublicationDateFrom)> 
179									<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
180										<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Geplaatst' />:</div> 
181										<div class="basic-info-row-info">${formattedPublicationDateFrom}</div> 
182									</div> 
183								</#if> 
184							</#if> 
185 
186							<#-- Reageren Voor details --> 
187							<#assign DateClosed = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateUntil.data) /> 
188							<#if (validator.isNotNull(DateClosed)) > 
189								<#assign formattedClosingDate =''/> 
190								<#attempt> 
191									<#assign formattedClosingDate = DateClosed?datetime("yyyy-MM-dd")?string("dd-MM-yyyy")> 
192								<#recover> 
193									<#assign formattedClosingDate =''/> 
194								</#attempt> 
195								<#if validator.isNotNull(formattedClosingDate)> 
196									<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
197										<div class="basic-info-row-title">Reageren voor:</div> 
198										<div class="basic-info-row-info">${formattedClosingDate}</div> 
199									</div> 
200								</#if> 
201							</#if> 
202							 
203						</div> 
204						<div class="button-holder m-0"> 
205							<#if validator.isNotNull(focusVacancy) && validator.isNotNull(callMeFormURL)> 
206								<a href="${callMeFormURL}" class="btn btn-primary btn-sm" rel="nofollow">${focusVacancyBtnLabel} <i class="fas fa-phone"></i> </a> 
207							<#else> 
208								<a href="/werken-en-leren/reageren?p_advertentie_id=${vacancyId.Publication_Id.AdvertId.getData()}" class="btn btn-primary btn-sm" rel="nofollow">Solliciteer direct <i class="fas fa-arrow-right"></i></a> 
209							</#if> 
210						</div> 
211					</div> 
212				</div> 
213				<#assign currentCompleteURL=portalUtil.getCurrentCompleteURL(httpServletRequest) /> 
214				<div class="share-icons"> 
215    		  <span class="share-text">Delen</span> 
216    		   
217    		  <#assign jobTitle = vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data?replace(" ","%2520","r")/> 
218    	     
219    	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('WhatsApp')" href="https://api.whatsapp.com/send?text=${currentCompleteURL?keep_before("?")}?text=${jobTitle}" target="_blank" title="Deel via WhatsApp" title="Deel op whatsapp'"> 
220    	      <i class="fab fa-whatsapp"></i> 
221    	    </a> 
222    	     
223    	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('Facebook')" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" target="_blank" title="Deel via Facebook" title="Deel op facebook'"> 
224    	      <i class="fab fa-facebook-f"></i> 
225    	    </a> 
226    	     
227    	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('Twitter')" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=${vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data}&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="nofollow" target="_blank" title="Deel op twitter"> 
228    	      <i class="fab fa-twitter"></i> 
229    	    </a> 
230    	     
231    	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('LinkedIn')" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="nofollow" target="_blank" title="Deel op LinkedIn"> 
232    	      <i class="fab fa-linkedin-in"></i> 
233    	    </a> 
234    	     
235    	    <#assign currentSiteName = themeDisplay.getScopeGroup().getName(locale)?replace('"', '', 'r')/> 
236    	     
237    	    <a href="mailto:?subject=${vacancyId.Function_Id.Function_Name.getData()} | ${currentSiteName}&body=${currentCompleteURL}" title="Deel via Mail"> 
238    	      <i class="fas fa-envelope"></i> 
239    	    </a> 
240    		</div> 
241			</div> 
242			<div class="col-lg-8"> 
243				<div class="right-container"> 
244					 
245					<h1>Vacature ${vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data} ${vacancyId.FunctionLocation.data}</h1> 
246					 
247					<div class="lead"> 
248						${vacancyId.AdvertText.Subtitle.data} 
249					</div> 
250					 
251					<h2 class="mt-20">Dit ga je doen</h2> 
252					${vacancyId.AdvertText.FunctionDescription.data} 
253					 
254					<h2 class="mt-20">Dit ben jij</h2> 
255					${vacancyId.AdvertText.JobRequirements.data} 
256					 
257					<h2 class="mt-20">Wij bieden</h2> 
258					${vacancyId.AdvertText.Compensation.data} 
259					 
260					<h2 class="mt-20">Werken bij Parnassia Groep</h2> 
261					${vacancyId.AdvertText.CompanyInformation.data} 
262					 
263					<h2 class="mt-20">Interesse?</h2> 
264					${vacancyId.AdvertText.ContactInfo.data} 
265					 
266					<div class="button-holder m-0"> 
267						<#if validator.isNotNull(focusVacancy) && validator.isNotNull(callMeFormURL)> 
268							<a href="${callMeFormURL}" class="btn btn-primary btn-sm call-me" rel="nofollow">${focusVacancyBtnLabel} <i class="fas fa-phone"></i> </a> 
269						<#else> 
270							<a href="/werken-en-leren/reageren?p_advertentie_id=${vacancyId.Publication_Id.AdvertId.getData()}" class="btn btn-primary" rel="nofollow">Solliciteer direct <i class="fas fa-arrow-right"></i></a> 
271						</#if> 
272					</div> 
273					 
274				</div> 
275			</div> 
276		</div> 
277		 
278		<!-- social media share icons --> 
279		 
280		 
281		<div class="share-icons"> 
282		  <span class="share-text">Delen</span> 
283		   
284		   <#assign jobTitle = vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data?replace(" ","%2520","r")/> 
285	     
286	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('WhatsApp')" href="https://api.whatsapp.com/send?text=${currentCompleteURL?keep_before("?")}?text=${jobTitle}" target="_blank" title="Deel via WhatsApp" title="Deel op whatsapp'"> 
287	      <i class="fab fa-whatsapp"></i> 
288	    </a> 
289	     
290	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('Facebook')" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" target="_blank" title="Deel via Facebook" title="Deel op facebook'"> 
291	      <i class="fab fa-facebook-f"></i> 
292	    </a> 
293	     
294	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('Twitter')" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=${vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data}&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="nofollow" target="_blank" title="Deel op twitter"> 
295	      <i class="fab fa-twitter"></i> 
296	    </a> 
297	     
298	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('LinkedIn')" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="nofollow" target="_blank" title="Deel op LinkedIn"> 
299	      <i class="fab fa-linkedin-in"></i> 
300	    </a> 
301	    <#assign currentSiteName = themeDisplay.getScopeGroup().getName(locale)?replace('"', '','r')/> 
302        	     
303	    <a href="mailto:?subject=${vacancyId.Function_Id.Function_Name.getData()} | ${currentSiteName}&body=${currentCompleteURL}" title="Deel via Mail"> 
304	      <i class="fas fa-envelope"></i> 
305	    </a> 
306		</div> 
307		 
308		<script>		 
309			function sendAnalyticsEvent(buttonValue){  
310					if(typeof ga === 'function'){ 
311					 
312					var pageURL = '${themeDisplay.getPortalURL()}' + '${themeDisplay.getURLCurrent()?keep_before("?")}' 
313					 
314						if(buttonValue == "Twitter" ){	 
315						  ga('send', { 
316							 hitType: 'event', 
317							 eventCategory: 'Social Share', 
318							 eventAction: pageURL, 
319							 eventLabel: 'Twitter' 
320							}); 
321
322						if(buttonValue == "Facebook" ){	 
323						  ga('send', { 
324							 hitType: 'event', 
325							 eventCategory: 'Social Share', 
326							 eventAction: pageURL, 
327							 eventLabel: 'Facebook' 
328							}); 
329
330						if(buttonValue == "WhatsApp" ){	 
331						  ga('send', { 
332							 hitType: 'event', 
333							 eventCategory: 'Social Share', 
334							 eventAction: pageURL, 
335							 eventLabel: 'WhatsApp' 
336							}); 
337
338						if(buttonValue == "LinkedIn" ){	 
339						  ga('send', { 
340							 hitType: 'event', 
341							 eventCategory: 'Social Share', 
342							 eventAction: pageURL, 
343							 eventLabel: 'LinkedIn' 
344							}); 
345
346
347
348		</script> 
349		<!-- End social media share icons -->	 
350		 
351	</div> 
352<#else> 
353 
354	<#if validator.isNotNull(backUrl) && portalUtil.escapeRedirect(backUrl)?? && validator.isNotNull(portalUtil.escapeRedirect(backUrl)) > 
355		<div class="wcl-display-page vacature-detail-page pg-content vacancy-detail-redesign" id="<@portlet.namespace />"> 
356	<#else> 
357		<div class="wcl-display-page vacature-detail-page pg-content vacancy-detail-redesign no-back-button" id="<@portlet.namespace />"> 
358	</#if> 
359	 
360	<div class="body"> 
361		<div class="row"> 
362			<div class="col-md-8"> 
363				<div class="detail-left-content"> 
364					<#if validator.isNotNull(backUrl) && portalUtil.escapeRedirect(backUrl)?? && validator.isNotNull(portalUtil.escapeRedirect(backUrl))> 
365						<span class="bacx-button"><a class="button pull-left" href="${htmlUtil.escapeHREF(portalUtil.escapeRedirect(backUrl))}">Terug</a></span> 
366					</#if> 
367				</div> 
368				<div class="detail-middle-content"> 
369						 
370					<div class="asset-title keyword-title">${vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data}</div> 
371					 
372					<div class="sub-title">${vacancyId.AdvertText.Subtitle.data}</div> 
373					 
374					<div class="key-points">Dit ga je doen</div> 
375					${vacancyId.AdvertText.FunctionDescription.data} 
376					 
377					<div class="key-points">Dit ben jij</div> 
378					${vacancyId.AdvertText.JobRequirements.data} 
379					 
380					<div class="key-points">Wij bieden</div> 
381					${vacancyId.AdvertText.Compensation.data} 
382			 
383					<div class="key-points">Werken bij Parnassia Groep</div> 
384					${vacancyId.AdvertText.CompanyInformation.data} 
385					 
386					<div class="key-points">Interesse?</div> 
387					${vacancyId.AdvertText.ContactInfo.data} 
388				 
389					<#assign jobapplybutton = httpUtil.encodeURL(vacancyId.Publication_Id.VacancyLinks_Language.VacancyLink.data,true) /> 
390		 
391		      <br> 
392		       
393		      <div class="clear"></div>	 
394		    	<#if !isPDFExport > 
395		        <div class="other-options"> 
396		      		<a href="#" class="pdf">pdf</a> 
397		    		</div> 
398		    	</#if> 
399		      <br> 
400					<#if validator.isNotNull(focusVacancy) && validator.isNotNull(callMeFormURL)> 
401						 
402						<a href="${callMeFormURL}" class="button pull-left call-me" rel="nofollow">${focusVacancyBtnLabel} </a> 
403					<#else> 
404						<a href="/werken-en-leren/reageren?p_advertentie_id=${vacancyId.Publication_Id.AdvertId.getData()}" class="button pull-left" rel="nofollow">Solliciteer direct</a> 
405					</#if> 
406					 
407				</div> 
408			</div> 
409			<div class="col-md-4"> 
410				<div class="metadata-content related-content"> 
411					<h2 class="portlet-title web-content-header-title"> 
412						<span class="portlet-title-text">Vacature in het kort</span> 
413					</h2> 
414					<div class="meta-content"> 
415						<div class="data-list"> 
416							<dl class="metadata-fields"> 
417								<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Organisatie' /> </dt> 
418								<dd class="metadata-right-block">${vacancyId.Organization_Unit.Organization_Name.data}</dd> 
419							</dl> 
420							<dl class="metadata-fields"> 
421								<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Dienstverband' /> </dt> 
422								<dd class="metadata-right-block"> 
423									<#if (vacancyId.MinimumHoursPerWeek.data != "") > ${vacancyId.MinimumHoursPerWeek.data} tot </#if>  
424									<#if (vacancyId.HoursPerWeek.data != "") > 
425								  	${vacancyId.HoursPerWeek.data} uur 
426									</#if> 
427								</dd> 
428							</dl> 
429							 
430							<dl class="metadata-fields"> 
431								<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Standplaats' /> </dt> 
432								<dd class="metadata-right-block">${vacancyId.FunctionLocation.data}</dd> 
433							</dl> 
434							 
435							<dl class="metadata-fields"> 
436								<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Opleiding' /> </dt> 
437								<dd class="metadata-right-block">${vacancyId.EducationLevel_Id.EducationLevel_Value.data}</dd> 
438							</dl> 
439							 
440							 
441							 
442							 
443							<#if (validator.isNotNull(vacancyId.MinimumSalaryAmount.data)|| validator.isNotNull(vacancyId.MaximumSalaryAmount.data)) > 
444								<#assign salaryCurrency="&euro;" > 
445								<#assign minimumSalaryAmount="" > 
446								<#assign maximumSalaryAmount="" > 
447								 
448								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryCurrency.data)> 
449									<#assign salaryCurrency=vacancyId.SalaryCurrency.data > 
450								</#if> 
451								 
452								<#if validator.isNotNull(vacancyId.MinimumSalaryAmount.data)> 
453									<#assign minimumSalaryAmount = vacancyId.MinimumSalaryAmount.data > 
454								</#if> 
455								 
456								<#if validator.isNotNull(vacancyId.MaximumSalaryAmount.data)> 
457									<#assign maximumSalaryAmount=vacancyId.MaximumSalaryAmount.data > 
458								</#if>	 
459								 
460								<#assign salaryPeriod="" > 
461								<#assign salaryLevel="" > 
462								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryPeriod.data)> 
463									<#assign salaryPeriod=vacancyId.SalaryPeriod.data > 
464								</#if> 
465								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryLevel.data)> 
466									<#assign salaryLevel=vacancyId.SalaryLevel.data > 
467								</#if>	 
468								 
469								<dl class="metadata-fields"> 
470									<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Salaris' /> </dt> 
471									<dd class="metadata-right-block"> 
472										<#if validator.isNotNull(minimumSalaryAmount)> 
473											${salaryCurrency}${minimumSalaryAmount} tot 
474										</#if> 
475										${salaryCurrency}${maximumSalaryAmount} 
476										<#if (vacancyId.SalaryPeriod.data != "" || vacancyId.SalaryLevel.data != "") > 
477										 <br/>( 
478										 	${salaryPeriod} 
479											<#if (salaryLevel != "") > 
480												${salaryLevel}  
481											</#if>	 
482
483										</#if> 
484									</dd> 
485								</dl> 
486								 
487							</#if> 
488							 
489							<#if (vacancyId.ContractType.data == "1") > 
490								<#assign contractType = "Bepaalde tijd" /> 
491							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "2") > 
492								<#assign contractType = "Onbepaalde tijd" /> 
493							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "3") > 
494								<#assign contractType = "Detachering / inhuur" /> 
495							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "4") > 
496								<#assign contractType = "Stage" /> 
497							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "21") > 
498								<#assign contractType = "Vrijwilligerswerk" /> 
499							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "22") > 
500								<#assign contractType = "Opleidingsplaatsen" /> 
501							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "23") > 
502								<#assign contractType = "Nul uren"/> 
503							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "41") > 
504								<#assign contractType = "Stage-werkbezoek" /> 
505							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "61") > 
506								<#assign contractType = "Werkervaringsplaatsen" /> 
507							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "101") > 
508								<#assign contractType = "Flexwerk" />	 
509							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "121") > 
510								<#assign contractType = "Werk-leer-trajecten" />	 
511							</#if> 
512							<#if (contractType?? && validator.isNotNull(contractType)) >  
513	  						<dl class="metadata-fields">  
514	  							<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Contracttype' /> </dt> 
515	  							<dd class="metadata-right-block">${contractType}</dd> 
516	  						</dl> 
517							</#if> 
518	 
519							 
520							<#if (vacancyId.VacancyNumber.data != "") > 
521								<dl class="metadata-fields">  
522	  							<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Referentie' /> </dt> 
523	  							<dd class="metadata-right-block">${vacancyId.VacancyNumber.data}</dd> 
524	  						</dl> 
525							</#if> 
526	 
527							<#assign Date105812_Data = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateFrom.data) /> 
528							<#if (validator.isNotNull(datePosted)) > 
529	  						<#assign formatedPublicationDateFrom =''/> 
530								<#attempt> 
531									<#assign formatedPublicationDateFrom = Date105812_Data?datetime("yyyy-MM-dd")?string("dd-MM-yyyy")> 
532								<#recover> 
533									<#assign formatedPublicationDateFrom =''/> 
534								</#attempt> 
535								<#if validator.isNotNull(formatedPublicationDateFrom)> 
536									<dl class="metadata-fields"> 
537										<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Geplaatst' /> </dt> 
538										<dd class="metadata-right-block"> ${formatedPublicationDateFrom}</dd> 
539									</dl> 
540								</#if> 
541							</#if> 
542							 
543							 
544							<#assign DateClosed = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateUntil.data) /> 
545							<#if (validator.isNotNull(DateClosed)) > 
546								<#assign formatedPublicationDate =''/> 
547								<#attempt> 
548									<#assign formatedPublicationDate = DateClosed?datetime("yyyy-MM-dd")?string("dd-MM-yyyy")> 
549								<#recover> 
550									<#assign formatedPublicationDate =''/> 
551								</#attempt> 
552								<#if validator.isNotNull(formatedPublicationDate)> 
553									<dl class="metadata-fields"> 
554										<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Reageren voor' /> </dt> 
555										<dd class="metadata-right-block"> ${formatedPublicationDate}</dd> 
556									</dl> 
557								</#if> 
558							</#if> 
559						</div> 
560						 
561						<div class="button-holder"> 
562						 
563							<#if validator.isNotNull(focusVacancy) && validator.isNotNull(callMeFormURL)> 
564								<a href="${callMeFormURL}" class="btn btn-primary" rel="nofollow">${focusVacancyBtnLabel} <i class="icon-phone"></i></a> 
565							<#else> 
566								<a href="/werken-en-leren/reageren?p_advertentie_id=${vacancyId.Publication_Id.AdvertId.getData()}" class="btn btn-primary" rel="nofollow">Solliciteer direct <i class="icon-edit"></i></a> 
567							</#if> 
568						</div> 
569						 
570					</div> 
571					<!-- social media share icons --> 
572					<#assign currentCompleteURL=portalUtil.getCurrentCompleteURL(httpServletRequest) /> 
573						<div class="social-share"> 
574							<div class="share-labael"> Deel deze vacature </div> 
575						 
576						<ul class="social-media-icons"> 
577						<li> 
578								<#assign jobTitle = vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data?replace(" ","%2520","r")/>							 
579							 
580								<a onclick="sendAnalyticsEvent('WhatsApp')" href="https://api.whatsapp.com/send?text=${currentCompleteURL?keep_before("?")}?text=${jobTitle}" target="_blank" title="Deel via WhatsApp" class="whatsapp" title="Deel op whatsapp'"> 
581									<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="whatsapp" class="svg-inline--fa fa-whatsapp fa-w-14" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M380.9 97.1C339 55.1 283.2 32 223.9 32c-122.4 0-222 99.6-222 222 0 39.1 10.2 77.3 29.6 111L0 480l117.7-30.9c32.4 17.7 68.9 27 106.1 27h.1c122.3 0 224.1-99.6 224.1-222 0-59.3-25.2-115-67.1-157zm-157 341.6c-33.2 0-65.7-8.9-94-25.7l-6.7-4-69.8 18.3L72 359.2l-4.4-7c-18.5-29.4-28.2-63.3-28.2-98.2 0-101.7 82.8-184.5 184.6-184.5 49.3 0 95.6 19.2 130.4 54.1 34.8 34.9 56.2 81.2 56.1 130.5 0 101.8-84.9 184.6-186.6 184.6zm101.2-138.2c-5.5-2.8-32.8-16.2-37.9-18-5.1-1.9-8.8-2.8-12.5 2.8-3.7 5.6-14.3 18-17.6 21.8-3.2 3.7-6.5 4.2-12 1.4-32.6-16.3-54-29.1-75.5-66-5.7-9.8 5.7-9.1 16.3-30.3 1.8-3.7.9-6.9-.5-9.7-1.4-2.8-12.5-30.1-17.1-41.2-4.5-10.8-9.1-9.3-12.5-9.5-3.2-.2-6.9-.2-10.6-.2-3.7 0-9.7 1.4-14.8 6.9-5.1 5.6-19.4 19-19.4 46.3 0 27.3 19.9 53.7 22.6 57.4 2.8 3.7 39.1 59.7 94.8 83.8 35.2 15.2 49 16.5 66.6 13.9 10.7-1.6 32.8-13.4 37.4-26.4 4.6-13 4.6-24.1 3.2-26.4-1.3-2.5-5-3.9-10.5-6.6z"></path></svg> 
582								</a> 
583							</li> 
584							<li> 
585								<a onclick="sendAnalyticsEvent('Facebook')" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" target="_blank" title="Deel via Facebook" class="facebook" title="Deel op facebook'"> 
586									<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="facebook-f" class="svg-inline--fa fa-facebook-f fa-w-10" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512"><path fill="currentColor" d="M279.14 288l14.22-92.66h-88.91v-60.13c0-25.35 12.42-50.06 52.24-50.06h40.42V6.26S260.43 0 225.36 0c-73.22 0-121.08 44.38-121.08 124.72v70.62H22.89V288h81.39v224h100.17V288z"></path></svg> 
587								</a> 
588							</li> 
589							<li> 
590								<a onclick="sendAnalyticsEvent('Twitter')" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=${vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data}&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="noopener" target="_blank" class="twitter" title="Deel op twitter"> 
591									<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="twitter" class="svg-inline--fa fa-twitter fa-w-16" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M459.37 151.716c.325 4.548.325 9.097.325 13.645 0 138.72-105.583 298.558-298.558 298.558-59.452 0-114.68-17.219-161.137-47.106 8.447.974 16.568 1.299 25.34 1.299 49.055 0 94.213-16.568 130.274-44.832-46.132-.975-84.792-31.188-98.112-72.772 6.498.974 12.995 1.624 19.818 1.624 9.421 0 18.843-1.3 27.614-3.573-48.081-9.747-84.143-51.98-84.143-102.985v-1.299c13.969 7.797 30.214 12.67 47.431 13.319-28.264-18.843-46.781-51.005-46.781-87.391 0-19.492 5.197-37.36 14.294-52.954 51.655 63.675 129.3 105.258 216.365 109.807-1.624-7.797-2.599-15.918-2.599-24.04 0-57.828 46.782-104.934 104.934-104.934 30.213 0 57.502 12.67 76.67 33.137 23.715-4.548 46.456-13.32 66.599-25.34-7.798 24.366-24.366 44.833-46.132 57.827 21.117-2.273 41.584-8.122 60.426-16.243-14.292 20.791-32.161 39.308-52.628 54.253z"></path></svg> 
592								</a> 
593							</li> 
594							<li> 
595								<a onclick="sendAnalyticsEvent('LinkedIn')" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="noopener" target="_blank" class="linkedin" title="Deel op LinkedIn"> 
596									<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="linkedin-in" class="svg-inline--fa fa-linkedin-in fa-w-14" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M100.28 448H7.4V148.9h92.88zM53.79 108.1C24.09 108.1 0 83.5 0 53.8a53.79 53.79 0 0 1 107.58 0c0 29.7-24.1 54.3-53.79 54.3zM447.9 448h-92.68V302.4c0-34.7-.7-79.2-48.29-79.2-48.29 0-55.69 37.7-55.69 76.7V448h-92.78V148.9h89.08v40.8h1.3c12.4-23.5 42.69-48.3 87.88-48.3 94 0 111.28 61.9 111.28 142.3V448z"></path></svg> 
597								</a> 
598							</li> 
599							<li> 
600								<#assign currentSiteName = themeDisplay.getScopeGroup().getName(locale)?replace('"', '', 'r')/> 
601      	     
602      	        <a href="mailto:?subject=${vacancyId.Function_Id.Function_Name.getData()} | ${currentSiteName}&body=${currentCompleteURL}" title="Deel via Mail" class="email"> 
603      	         <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="envelope" class="svg-inline--fa fa-envelope fa-w-14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="40" zoomAndPan="magnify" viewBox="0 0 30 30.000001" height="40" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.0"><defs><clipPath id="id1"><path d="M 3.460938 6.5625 L 26.539062 6.5625 L 26.539062 24.707031 L 3.460938 24.707031 Z M 3.460938 6.5625 " clip-rule="nonzero" fill="currentColor"></path></clipPath></defs><g clip-path="url(#id1)"><path fill="currentColor" d="M 24.230469 11.101562 L 15 16.769531 L 5.769531 11.101562 L 5.769531 8.832031 L 15 14.503906 L 24.230469 8.832031 Z M 24.230469 6.5625 L 5.769531 6.5625 C 4.492188 6.5625 3.472656 7.578125 3.472656 8.832031 L 3.460938 22.441406 C 3.460938 23.695312 4.492188 24.707031 5.769531 24.707031 L 24.230469 24.707031 C 25.507812 24.707031 26.539062 23.695312 26.539062 22.441406 L 26.539062 8.832031 C 26.539062 7.578125 25.507812 6.5625 24.230469 6.5625 " fill-opacity="1" fill-rule="nonzero"></path></g></svg> 
604      	        </a> 
605							</li> 
606												 
607						</ul> 
608						</div> 
609						 
610						<script>		 
611							function sendAnalyticsEvent(buttonValue){  
612									if(typeof ga === 'function'){ 
613									 
614									var pageURL = '${themeDisplay.getPortalURL()}' + '${themeDisplay.getURLCurrent()?keep_before("?")}' 
615									 
616										if(buttonValue == "Twitter" ){	 
617										  ga('send', { 
618											 hitType: 'event', 
619											 eventCategory: 'Social Share', 
620											 eventAction: pageURL, 
621											 eventLabel: 'Twitter' 
622											}); 
623
624										if(buttonValue == "Facebook" ){	 
625										  ga('send', { 
626											 hitType: 'event', 
627											 eventCategory: 'Social Share', 
628											 eventAction: pageURL, 
629											 eventLabel: 'Facebook' 
630											}); 
631
632										if(buttonValue == "WhatsApp" ){	 
633										  ga('send', { 
634											 hitType: 'event', 
635											 eventCategory: 'Social Share', 
636											 eventAction: pageURL, 
637											 eventLabel: 'WhatsApp' 
638											}); 
639
640										if(buttonValue == "LinkedIn" ){	 
641										  ga('send', { 
642											 hitType: 'event', 
643											 eventCategory: 'Social Share', 
644											 eventAction: pageURL, 
645											 eventLabel: 'LinkedIn' 
646											}); 
647
648
649
650						</script> 
651					<!-- End social media share icons -->					 
652				</div>	 
653			</div> 
654		</div> 
655	</div> 
656</#if> 
657 
658<#if (!isPDFExport)	> 
659<script> 
660   jQuery(document).ready(function(){ 
661		var pdfURL = "${themeDisplay.getPathMain()}/portal/custom_pdf_export?groupId=${curArticle.getGroupId()}&templateId=${curArticle.getDDMTemplateKey()}&articleVersion=${curArticle.getVersion()}&articleId=${curArticle.getArticleId()}&cs=${colorScheme}"; 
662		  
663		 jQuery(".other-options .pdf").click(function(e){ 
664			e.preventDefault(); 
665			e.stopImmediatePropagation(); 
666			 
667			if( typeof ga === 'function'){ 
668			ga('send', 'event','PDF', 'Download', pdfURL); 
669			setTimeout(function(){ 
670			 location.href=pdfURL} 
671			 ,200); 
672			return false; 
673
674			 
675			location.href = pdfURL; 
676		}); 
677	}); 
678 
679</script> 
680</#if> 
681 
682<!--## PGSUP-1737 ##--> 
683<#assign addressRegionId ='' /> 
684<#assign addressRegion ='' /> 
685 
686<#if vacancyId.Region_Id??> 
687	<#if (vacancyId.Region_Id.getSiblings()?size > 1 ) > 
688		<#assign addressRegionId = vacancyId.Region_Id.getSiblings()[1].data /> 
689	<#else> 
690		<#assign addressRegionId = vacancyId.Region_Id.data /> 
691	</#if> 
692</#if> 
693 
694<#if addressRegionId != ''> 
695	<#if (addressRegionId == "1" ) > 
696		<#assign addressRegion ="Zuid-Holland" /> 
697	<#elseif (addressRegionId == "2") > 
698		<#assign addressRegion ="Noord-Holland" /> 
699	<#elseif (addressRegionId == "3") > 
700		<#assign addressRegion ="Noord-Brabant" /> 
701	<#elseif (addressRegionId == "7") > 
702		<#assign addressRegion ="Zeeland" /> 
703	<#elseif (addressRegionId == "12") > 
704		<#assign addressRegion ="Flevoland" /> 
705	<#elseif (addressRegionId == "1041") > 
706		<#assign addressRegion = "Regio Noord-Holland" /> 
707	<#elseif (addressRegionId == "1042") > 
708		<#assign addressRegion = "Regio Haaglanden" /> 
709	<#elseif (addressRegionId == "1043") > 
710		<#assign addressRegion = "Regio Rijnmond" /> 
711	<#elseif (addressRegionId == "1101") > 
712		<#assign addressRegion ="Overijssel" /> 
713	<#else> 
714		<#assign addressRegion ="Utrecht" /> 
715	</#if> 
716</#if> 
717<!--## PGSUP-1737 ## --> 
718 
719<#assign description = pgTemplateUtil.escapeConnexysVacancyAttribute(vacancyId.AdvertText.Subtitle.data) /> 
720<#assign qualifications = pgTemplateUtil.escapeConnexysVacancyAttribute(vacancyId.AdvertText.JobRequirements.data) /> 
721<#assign responsibilities = pgTemplateUtil.escapeConnexysVacancyAttribute(vacancyId.AdvertText.FunctionDescription.data) /> 
722 
723<#assign organizationName = htmlUtil.escape(vacancyId.Organization_Unit.Organization_Name.data)/> 
724<#assign siteURL = pgTemplateUtil.getSiteURL(organizationName)> 
725<#assign siteLogoURL = pgTemplateUtil.getSiteLogoURL(organizationName)> 
726 
727<script> 
728 var el = document.createElement('script'); 
729 el.type = 'application/ld+json'; 
730 var wlh = window.location.href; 
731  
732 var eduLevelId = "${vacancyId.EducationLevel_Id.data}"; 
733 var eduLevel = ""; 
734 if(eduLevelId == "1"){ 
735 	eduLevel = "WO" 
736 }else if(eduLevelId == "21"){ 
737 	eduLevel = "HBO" 
738 }else if(eduLevelId == "22"){ 
739 	eduLevel = "MBO" 
740 }else if(eduLevelId == "24"){ 
741 	eduLevel = "HAVO" 
742 }else if(eduLevelId == "25"){ 
743 	eduLevel = "MAVO" 
744 }else if(eduLevelId == "26"){ 
745 	eduLevel = "VMBO" 
746 }else if(eduLevelId == "1041"){ 
747 	eduLevel = "Niet Van Toepassing" 
748 }else if(eduLevelId == "1061"){ 
749 	eduLevel = "MBO/HBO" 
750 }else if(eduLevelId == "1101"){ 
751 	eduLevel = "HBO/WO" 
752 }else if(eduLevelId == "1141"){ 
753 	eduLevel = "HBO+" 
754
755  
756 var contractTypeId = "${vacancyId.ContractType.data}"; 
757 var hoursPerWeek = "${vacancyId.HoursPerWeek.data}"; 
758  
759 var employmentTypeArray = []; 
760  
761 if(hoursPerWeek != ""){ 
762	if(hoursPerWeek == 36){ 
763		employmentTypeArray.push("FULL_TIME"); 
764	}else if(hoursPerWeek > 1 && hoursPerWeek <36){ 
765		employmentTypeArray.push("PART_TIME"); 
766
767
768  
769 if(contractTypeId == ""){ 
770	employmentTypeArray.push("PER_DIEM"); 
771 }else if(contractTypeId == "2"){ 
772	employmentTypeArray.push("CONTRACTOR"); 
773 }else if(contractTypeId == "1"){ 
774	employmentTypeArray.push("TEMPORARY"); 
775 }else if(contractTypeId == "4" || contractTypeId == "22"){ 
776	employmentTypeArray.push("INTERN"); 
777 }else if(contractTypeId == "21"){ 
778	employmentTypeArray.push("VOLUNTEER"); 
779 }else if(contractTypeId == "3" || contractTypeId == "61" || contractTypeId == "101" || contractTypeId == "121"){ 
780	employmentTypeArray.push("OTHER"); 
781
782  
783 el.text = JSON.stringify({ 
784   "@context": "http://schema.org", 
785	 "@type": "JobPosting", 
786	 "title": "${vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data}", 
787	 "description": "${(description)!}", 
788	 "url":wlh, 
789	 "baseSalary": { 
790		 "@type": "MonetaryAmount", 
791		 "currency": "EUR", 
792		 "value": { 
793		  "@type": "QuantitativeValue", 
794		  "minValue": "${vacancyId.MinimumSalaryAmount.data}", 
795		  "maxValue": "${vacancyId.MaximumSalaryAmount.data}", 
796		  "unitText": "MONTH" 
797
798		}, 
799	 "salaryCurrency": "EUR", 
800	 "workHours": "${vacancyId.HoursPerWeek.data}", 
801	 "jobBenefits": "Professionele werkomgeving, gevarieerd werk, doorgroeimogelijkheden, opleidingen via de Parnassia Academie", 
802	 "educationRequirements": eduLevel, 
803	 "employmentType": (employmentTypeArray.length == 1) ? employmentTypeArray[0] : employmentTypeArray, 
804	 "jobLocation": "${vacancyId.FunctionLocation.data}", 
805	 "industry": "Geestelijke gezondheidszorg", 
806	 "experienceRequirements": "${vacancyId.ExperienceRequired_Id.ExperienceRequired_Value.data} year(s)", 
807	 "datePosted": "${datePosted}", 
808	 "validThrough": "${validThrough}", 
809	 "qualifications": '${(qualifications)!}', 
810	 "responsibilities": '${(responsibilities)!}', 
811	 "hiringOrganization" : { 
812		"@type" : "Organization", 
813		"name" : "${vacancyId.Organization_Unit.Organization_Name.data}", 
814		"sameAs" : "${siteURL}", 
815		"logo" : "${siteLogoURL}" 
816	 }, 
817	 "jobLocation" : { 
818		 "@type": "Place", 
819		 "address": { 
820		  "@type": "PostalAddress", 
821		  "streetAddress": "${(vacancyId.FunctionLocationAdress.data)!}", 
822		  "addressLocality": "${vacancyId.FunctionLocation.data}", 
823		  "addressRegion": "${addressRegion}", 
824		  "postalCode": "${vacancyId.FunctionLocationPostalCode.data}", 
825		  "addressCountry": "NL" 
826
827
828 }); 
829 document.querySelector('head').appendChild(el); 
830</script>