Vacatures

Waar ligt jouw uitdaging?

Waar ligt jouw uitdaging?

Ruimte voor eigen ontwikkeling, werken in een gezellig specialistisch team en dichtbij huis. Iets voor jou? Bekijk de vacatures van organisaties die deel uitmaken van Parnassia Groep. Staat jouw ideale vacature er (nog) niet bij?

Meld je aan voor de Job Alert

Componence Asset List

Er trad een fout op tijdens de verwerking van de sjabloon.
Java method "static nl.pg.portal.generic.template.PGTemplateUtil.getFocusVacancyButtonLabel(com.liferay.portal.kernel.theme.ThemeDisplay, String)" threw an exception; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign focusVacancyBtnLabel = pgTemp... [in template "10155#10193#null" at line 33, column 1]
----
1<style> 
2.hide-on-detail{display:none;} 
3.hide.show-on-detail{display:block !important;} 
4</style> 
5 
6<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext()> 
7<#assign httpServletRequest = serviceContext.getRequest()> 
8 
9<#assign jls = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
10<#assign curArticle = jls.getLatestArticle(groupId, .vars['reserved-article-id'].data) /> 
11 
12<#assign backUrl = pgTemplateUtil.getVacancyBackUrl(httpServletRequest)> 
13<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
14<#assign colorScheme = themeDisplay.getPathColorSchemeImages()?substring(themeDisplay.getPathColorSchemeImages()?last_index_of("/") + 1) /> 
15<#assign isPDFExport = getterUtil.getBoolean(httpServletRequest.getAttribute("pdf-export"),false) /> 
16<#assign datePosted = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateFrom.getData()) /> 
17<#if validator.isNotNull(datePosted) > 
18	<#assign publication_DateFrom_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", datePosted, locale) /> 
19	<#assign datePosted = dateUtil.getDate(publication_DateFrom_DateObj, "yyyy-MM-dd", locale) />	 
20</#if> 
21<#assign validThrough = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateUntil.getData())> 
22<#if validator.isNotNull(validThrough)> 
23	<#assign publication_DateUntil_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", validThrough, locale)> 
24	<#assign validThrough = dateUtil.getDate(publication_DateUntil_DateObj, "yyyy-MM-dd", locale) />	 
25	 
26</#if> 
27 
28<#assign focusVacancy = ""/> 
29<#if vacancyId.FocusVacancy??> 
30	<#assign focusVacancy = vacancyId.FocusVacancy.data?trim/> 
31</#if> 
32 
33<#assign focusVacancyBtnLabel = pgTemplateUtil.getFocusVacancyButtonLabel(themeDisplay,focusVacancy)> 
34<#assign callMeFormURL = pgTemplateUtil.getCallMeFormURL(themeDisplay,focusVacancy)> 
35 
36<#assign isLayoutBasedOnNewTheme = pgTemplateUtil.isLayoutBasedOnNewTheme(themeDisplay)/> 
37 
38<#if isLayoutBasedOnNewTheme> 
39	<div class="container-with-sidebar"> 
40		<div class="row"> 
41			<div class="col-lg-4 sidebar-column"> 
42				<div class="sidebar-box"> 
43					<div class="sidebar-box-heading"> 
44						<h2 class="mb-0">In het kort</h2> 
45					</div> 
46					<div class="sidebar-box-body"> 
47						<div class="basic-info-table mt-0"> 
48							 
49							<#-- Organisatie --> 
50							<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
51								<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Organisatie' />:</div> 
52								<div class="basic-info-row-info">${vacancyId.Organization_Unit.Organization_Name.data}</div> 
53							</div> 
54							 
55							<#-- Dienstverband --> 
56							<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
57								<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Dienstverband' />:</div> 
58								<div class="basic-info-row-info"> 
59									<#if (vacancyId.MinimumHoursPerWeek.data != "") > ${vacancyId.MinimumHoursPerWeek.data} tot </#if>  
60									<#if (vacancyId.HoursPerWeek.data != "") > 
61								  	${vacancyId.HoursPerWeek.data} uur 
62									</#if> 
63								</div> 
64							</div> 
65							 
66							<#-- Standplaats --> 
67							<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
68								<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Standplaats' />:</div> 
69								<div class="basic-info-row-info">${vacancyId.FunctionLocation.data}</div> 
70							</div> 
71							 
72							<#-- Opleiding --> 
73							<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
74								<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Opleiding' />:</div> 
75								<div class="basic-info-row-info">${vacancyId.EducationLevel_Id.EducationLevel_Value.data}</div> 
76							</div> 
77							 
78							<#-- Salary details --> 
79							<#if (validator.isNotNull(vacancyId.MinimumSalaryAmount.data)|| validator.isNotNull(vacancyId.MaximumSalaryAmount.data)) > 
80								<#assign salaryCurrency="&euro;" > 
81								<#assign minimumSalaryAmount="" > 
82								<#assign maximumSalaryAmount="" > 
83								 
84								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryCurrency.data)> 
85									<#assign salaryCurrency=vacancyId.SalaryCurrency.data > 
86								</#if> 
87								 
88								<#if validator.isNotNull(vacancyId.MinimumSalaryAmount.data)> 
89									<#assign minimumSalaryAmount = vacancyId.MinimumSalaryAmount.data > 
90								</#if> 
91								 
92								<#if validator.isNotNull(vacancyId.MaximumSalaryAmount.data)> 
93									<#assign maximumSalaryAmount=vacancyId.MaximumSalaryAmount.data > 
94								</#if>	 
95								 
96								<#assign salaryPeriod="" > 
97								<#assign salaryLevel="" > 
98								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryPeriod.data)> 
99									<#assign salaryPeriod=vacancyId.SalaryPeriod.data > 
100								</#if> 
101								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryLevel.data)> 
102									<#assign salaryLevel=vacancyId.SalaryLevel.data > 
103								</#if> 
104								 
105								<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
106									<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Salaris' />:</div> 
107									<div class="basic-info-row-info"> 
108										<#if validator.isNotNull(minimumSalaryAmount)> 
109											${salaryCurrency}${minimumSalaryAmount} tot 
110										</#if> 
111										${salaryCurrency}${maximumSalaryAmount} 
112										<#if (vacancyId.SalaryPeriod.data != "" || vacancyId.SalaryLevel.data != "") > 
113										 <br/>( 
114										 	${salaryPeriod} 
115											<#if (salaryLevel != "") > 
116												${salaryLevel}  
117											</#if>	 
118
119										</#if> 
120									</div> 
121								</div>	 
122							</#if> 
123							 
124							<#-- Contract-Type details --> 
125							<#if (vacancyId.ContractType.data == "1") > 
126								<#assign contractType = "Bepaalde tijd" /> 
127							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "2") > 
128								<#assign contractType = "Onbepaalde tijd" /> 
129							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "3") > 
130								<#assign contractType = "Detachering / inhuur" /> 
131							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "4") > 
132								<#assign contractType = "Stage" /> 
133							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "21") > 
134								<#assign contractType = "Vrijwilligerswerk" /> 
135							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "22") > 
136								<#assign contractType = "Opleidingsplaatsen" /> 
137							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "23") > 
138								<#assign contractType = "Nul uren"/> 
139							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "41") > 
140								<#assign contractType = "Stage-werkbezoek" /> 
141							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "61") > 
142								<#assign contractType = "Werkervaringsplaatsen" /> 
143							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "101") > 
144								<#assign contractType = "Flexwerk" />	 
145							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "121") > 
146								<#assign contractType = "Werk-leer-trajecten" />	 
147							</#if> 
148							 
149							<#if (contractType?? && validator.isNotNull(contractType)) >  
150	  						<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
151									<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Contracttype' />:</div> 
152									<div class="basic-info-row-info">${contractType}</div> 
153								</div> 
154							</#if> 
155	 
156							 
157							<#-- Reference details --> 
158							<#if (vacancyId.VacancyNumber.data != "") > 
159								<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
160									<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Referentie' />:</div> 
161									<div class="basic-info-row-info">${vacancyId.VacancyNumber.data}</div> 
162								</div> 
163							</#if> 
164							 
165							<#-- Geplaast details --> 
166							<#assign Date105812_Data = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateFrom.data) /> 
167							<#if (validator.isNotNull(datePosted)) > 
168	  						<#assign formattedPublicationDateFrom =''/> 
169								<#attempt> 
170									<#assign formattedPublicationDateFrom = Date105812_Data?datetime("yyyy-MM-dd")?string("dd-MM-yyyy")> 
171								<#recover> 
172									<#assign formattedPublicationDateFrom =''/> 
173								</#attempt> 
174								<#if validator.isNotNull(formattedPublicationDateFrom)> 
175									<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
176										<div class="basic-info-row-title"><@liferay.language key='Geplaatst' />:</div> 
177										<div class="basic-info-row-info">${formattedPublicationDateFrom}</div> 
178									</div> 
179								</#if> 
180							</#if> 
181 
182							<#-- Reageren Voor details --> 
183							<#assign DateClosed = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateUntil.data) /> 
184							<#if (validator.isNotNull(DateClosed)) > 
185								<#assign formattedClosingDate =''/> 
186								<#attempt> 
187									<#assign formattedClosingDate = DateClosed?datetime("yyyy-MM-dd")?string("dd-MM-yyyy")> 
188								<#recover> 
189									<#assign formattedClosingDate =''/> 
190								</#attempt> 
191								<#if validator.isNotNull(formattedClosingDate)> 
192									<div class="basic-info-table-row d-flex"> 
193										<div class="basic-info-row-title">Reageren voor:</div> 
194										<div class="basic-info-row-info">${formattedClosingDate}</div> 
195									</div> 
196								</#if> 
197							</#if> 
198							 
199						</div> 
200						 
201						<div class="button-holder m-0"> 
202							<#if validator.isNotNull(focusVacancy) && validator.isNotNull(callMeFormURL)> 
203								<a href="${callMeFormURL}" class="btn btn-primary btn-sm call-me" rel="nofollow">${focusVacancyBtnLabel} <i class="fas fa-phone"></i> </a> 
204							<#else> 
205								<a href="/werken-en-leren/reageren?p_advertentie_id=${vacancyId.Publication_Id.AdvertId.getData()}" class="btn btn-primary btn-sm" rel="nofollow">Solliciteer direct <i class="fas fa-arrow-right"></i></a> 
206							</#if> 
207						</div> 
208					</div> 
209				</div> 
210				<#assign currentCompleteURL=portalUtil.getCurrentCompleteURL(httpServletRequest) /> 
211						<div class="share-icons"> 
212        		  <span class="share-text">Delen</span> 
213        	    <#assign jobTitle = vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data?replace(" ","%2520","r")/> 
214        	     
215        	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('WhatsApp')" href="https://api.whatsapp.com/send?text=${currentCompleteURL?keep_before("?")}?text=${jobTitle}" target="_blank" title="Deel via WhatsApp" title="Deel op whatsapp'"> 
216        	      <i class="fab fa-whatsapp"></i> 
217        	    </a> 
218        	     
219        	     <a onclick="sendAnalyticsEvent('Facebook')" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" target="_blank" title="Deel via Facebook" title="Deel op facebook'"> 
220        	      <i class="fab fa-facebook-f"></i> 
221        	    </a> 
222        	     
223        	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('Twitter')" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=${vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data}&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="nofollow" target="_blank" title="Deel op twitter"> 
224        	      <i class="fab fa-twitter"></i> 
225        	    </a> 
226        	     
227        	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('LinkedIn')" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="nofollow" target="_blank" title="Deel op LinkedIn"> 
228        	      <i class="fab fa-linkedin-in"></i> 
229        	    </a> 
230        	    <#assign currentSiteName = themeDisplay.getScopeGroup().getName(locale)?replace('"', '', 'r')/> 
231        	     
232        	    <a href="mailto:?subject=${vacancyId.Function_Id.Function_Name.getData()} | ${currentSiteName}&body=${currentCompleteURL}" title="Deel via Mail"> 
233        	      <i class="fas fa-envelope"></i> 
234        	    </a> 
235        		</div> 
236			</div> 
237			<div class="col-lg-8"> 
238				<div class="right-container"> 
239					 
240					<h1>Vacature ${vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data} ${vacancyId.FunctionLocation.data}</h1> 
241					 
242					<div class="lead"> 
243						${vacancyId.AdvertText.Subtitle.data} 
244					</div> 
245					 
246					<h2 class="mt-20">Dit ga je doen</h2> 
247					${vacancyId.AdvertText.FunctionDescription.data} 
248					 
249					<h2 class="mt-20">Dit ben jij</h2> 
250					${vacancyId.AdvertText.JobRequirements.data} 
251					 
252					<h2 class="mt-20">Wij bieden</h2> 
253					${vacancyId.AdvertText.Compensation.data} 
254					 
255					<h2 class="mt-20">Werken bij Parnassia Groep</h2> 
256					${vacancyId.AdvertText.CompanyInformation.data} 
257					 
258					<h2 class="mt-20">Interesse?</h2> 
259					${vacancyId.AdvertText.ContactInfo.data} 
260					 
261					<div class="button-holder m-0"> 
262						<#if validator.isNotNull(focusVacancy) && validator.isNotNull(callMeFormURL)> 
263							<a href="${callMeFormURL}" class="btn btn-primary btn-sm call-me" rel="nofollow">${focusVacancyBtnLabel} <i class="fas fa-phone"></i> </a> 
264						<#else> 
265							<a href="/werken-en-leren/reageren?p_advertentie_id=${vacancyId.Publication_Id.AdvertId.getData()}" class="btn btn-primary" rel="nofollow">Solliciteer direct <i class="fas fa-arrow-right"></i></a> 
266						</#if> 
267					</div> 
268					 
269				</div> 
270			</div> 
271		</div> 
272		 
273		<!-- social media share icons --> 
274		<div class="share-icons"> 
275		  <span class="share-text">Delen</span> 
276	     
277	      
278	    <#assign jobTitle = vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data?replace(" ","%2520","r")/> 
279	     
280	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('WhatsApp')" href="https://api.whatsapp.com/send?text=${currentCompleteURL?keep_before("?")}?text=${jobTitle}" target="_blank" title="Deel via WhatsApp" title="Deel op whatsapp'"> 
281	      <i class="fab fa-whatsapp"></i> 
282	    </a> 
283	     
284	     <a onclick="sendAnalyticsEvent('Facebook')" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" target="_blank" title="Deel via Facebook" title="Deel op facebook'"> 
285	      <i class="fab fa-facebook-f"></i> 
286	    </a> 
287	     
288	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('Twitter')" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=${vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data}&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="nofollow" target="_blank" title="Deel op twitter"> 
289	      <i class="fab fa-twitter"></i> 
290	    </a> 
291	     
292	    <a onclick="sendAnalyticsEvent('LinkedIn')" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="nofollow" target="_blank" title="Deel op LinkedIn"> 
293	      <i class="fab fa-linkedin-in"></i> 
294	    </a> 
295	    <#assign currentSiteName = themeDisplay.getScopeGroup().getName(locale)?replace('"', '', 'r')/> 
296	     
297	    <a href="mailto:?subject=${vacancyId.Function_Id.Function_Name.getData()} | ${currentSiteName}&body=${currentCompleteURL}" title="Deel via Mail"> 
298	      <i class="fas fa-envelope"></i> 
299	    </a> 
300		</div> 
301		 
302		<script>		 
303			function sendAnalyticsEvent(buttonValue){  
304					if(typeof ga === 'function'){ 
305					 
306					var pageURL = '${themeDisplay.getPortalURL()}' + '${themeDisplay.getURLCurrent()?keep_before("?")}' 
307					 
308						if(buttonValue == "Twitter" ){	 
309						  ga('send', { 
310							 hitType: 'event', 
311							 eventCategory: 'Social Share', 
312							 eventAction: pageURL, 
313							 eventLabel: 'Twitter' 
314							}); 
315
316						if(buttonValue == "Facebook" ){	 
317						  ga('send', { 
318							 hitType: 'event', 
319							 eventCategory: 'Social Share', 
320							 eventAction: pageURL, 
321							 eventLabel: 'Facebook' 
322							}); 
323
324						if(buttonValue == "WhatsApp" ){	 
325						  ga('send', { 
326							 hitType: 'event', 
327							 eventCategory: 'Social Share', 
328							 eventAction: pageURL, 
329							 eventLabel: 'WhatsApp' 
330							}); 
331
332						if(buttonValue == "LinkedIn" ){	 
333						  ga('send', { 
334							 hitType: 'event', 
335							 eventCategory: 'Social Share', 
336							 eventAction: pageURL, 
337							 eventLabel: 'LinkedIn' 
338							}); 
339
340
341
342		</script> 
343		<!-- End social media share icons --> 
344		 
345	</div> 
346<#else> 
347	<#if validator.isNotNull(backUrl) && portalUtil.escapeRedirect(backUrl)?? && validator.isNotNull(portalUtil.escapeRedirect(backUrl)) > 
348		<div class="wcl-display-page vacature-detail-page pg-content vacancy-detail-redesign" id="<@portlet.namespace />"> 
349	<#else> 
350		<div class="wcl-display-page vacature-detail-page pg-content vacancy-detail-redesign no-back-button" id="<@portlet.namespace />"> 
351	</#if> 
352	 
353	<div class="body"> 
354		<div class="row"> 
355			<div class="col-md-8"> 
356				<div class="detail-left-content"> 
357					<#if validator.isNotNull(backUrl) && portalUtil.escapeRedirect(backUrl)?? && validator.isNotNull(portalUtil.escapeRedirect(backUrl)) > 
358						<span class="bacx-button"><a class="button" href="${htmlUtil.escapeHREF(portalUtil.escapeRedirect(backUrl))}">Terug</a></span> 
359					</#if> 
360				</div> 
361				 
362				<div class="detail-middle-content"> 
363						 
364					<div class="asset-title keyword-title">${(vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data)!}</div> 
365					 
366					<div class="sub-title">${(vacancyId.AdvertText.Subtitle.data)!}</div> 
367					 
368					<div class="key-points">Dit ga je doen</div> 
369					${(vacancyId.AdvertText.FunctionDescription.data)!} 
370					 
371					<div class="key-points">Dit ben jij</div> 
372					${(vacancyId.AdvertText.JobRequirements.data)!} 
373					 
374					<div class="key-points">Wij bieden</div> 
375					${(vacancyId.AdvertText.Compensation.data)!} 
376			 
377					<div class="key-points">Werken bij Parnassia Groep</div> 
378					${(vacancyId.AdvertText.CompanyInformation.data)!} 
379					 
380					<div class="key-points">Interesse?</div> 
381					${(vacancyId.AdvertText.ContactInfo.data)!} 
382					<#assign jobapplybutton = httpUtil.encodeURL(vacancyId.Publication_Id.VacancyLinks_Language.VacancyLink.data,true) /> 
383					<br> 
384		       
385		      <div class="clear"></div>	 
386		    	<#if isPDFExport?? && !isPDFExport > 
387		        <div class="other-options"> 
388		      		<a href="#" class="pdf">pdf</a> 
389		    		</div> 
390		    	</#if> 
391		      <br> 
392					<#if validator.isNotNull(focusVacancy) && validator.isNotNull(callMeFormURL)> 
393						<a href="${callMeFormURL}" class="button pull-left call-me" rel="nofollow">${focusVacancyBtnLabel} </a> 
394					<#else> 
395						<a href="/werken-en-leren/reageren?p_advertentie_id=${vacancyId.Publication_Id.AdvertId.getData()}" class="button pull-left" rel="nofollow">Solliciteer direct</a> 
396					</#if> 
397					 
398					 
399				</div> 
400				 
401			</div> 
402			<div class="col-md-4"> 
403				<div class="metadata-content related-content"> 
404					<h2 class="portlet-title web-content-header-title"> 
405						<span class="portlet-title-text">Vacature in het kort</span> 
406					</h2> 
407					<div class="meta-content"> 
408						<div class="data-list"> 
409							<dl class="metadata-fields"> 
410								<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Organisatie' /> </dt> 
411								<dd class="metadata-right-block">${vacancyId.Organization_Unit.Organization_Name.data}</dd> 
412							</dl> 
413							<dl class="metadata-fields"> 
414								<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Dienstverband' /> </dt> 
415								<dd class="metadata-right-block"> 
416									<#if (vacancyId.MinimumHoursPerWeek.data != "") > ${vacancyId.MinimumHoursPerWeek.data} tot </#if>  
417									<#if (vacancyId.HoursPerWeek.data != "") > 
418								  	${vacancyId.HoursPerWeek.data} uur 
419									</#if> 
420								</dd> 
421							</dl> 
422							 
423							<dl class="metadata-fields"> 
424								<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Standplaats' /> </dt> 
425								<dd class="metadata-right-block">${vacancyId.FunctionLocation.data}</dd> 
426							</dl> 
427							 
428							<dl class="metadata-fields"> 
429								<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Opleiding' /> </dt> 
430								<dd class="metadata-right-block">${vacancyId.EducationLevel_Id.EducationLevel_Value.data}</dd> 
431							</dl> 
432							 
433							 
434							 
435							 
436							<#if (validator.isNotNull(vacancyId.MinimumSalaryAmount.data)|| validator.isNotNull(vacancyId.MaximumSalaryAmount.data)) > 
437								<#assign salaryCurrency="&euro;" > 
438								<#assign minimumSalaryAmount="" > 
439								<#assign maximumSalaryAmount="" > 
440								 
441								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryCurrency.data)> 
442									<#assign salaryCurrency=vacancyId.SalaryCurrency.data > 
443								</#if> 
444								 
445								<#if validator.isNotNull(vacancyId.MinimumSalaryAmount.data)> 
446									<#assign minimumSalaryAmount = vacancyId.MinimumSalaryAmount.data > 
447								</#if> 
448								 
449								<#if validator.isNotNull(vacancyId.MaximumSalaryAmount.data)> 
450									<#assign maximumSalaryAmount=vacancyId.MaximumSalaryAmount.data > 
451								</#if>	 
452								 
453								<#assign salaryPeriod="" > 
454								<#assign salaryLevel="" > 
455								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryPeriod.data)> 
456									<#assign salaryPeriod=vacancyId.SalaryPeriod.data > 
457								</#if> 
458								<#if validator.isNotNull(vacancyId.SalaryLevel.data)> 
459									<#assign salaryLevel=vacancyId.SalaryLevel.data > 
460								</#if>	 
461								 
462								<dl class="metadata-fields"> 
463									<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Salaris' /> </dt> 
464									<dd class="metadata-right-block"> 
465										<#if validator.isNotNull(minimumSalaryAmount)> 
466											${salaryCurrency}${minimumSalaryAmount} tot 
467										</#if> 
468										${salaryCurrency}${maximumSalaryAmount} 
469										<#if (vacancyId.SalaryPeriod.data != "" || vacancyId.SalaryLevel.data != "") > 
470										 <br/>( 
471										 	${salaryPeriod} 
472											<#if (salaryLevel != "") > 
473												${salaryLevel}  
474											</#if>	 
475
476										</#if> 
477									</dd> 
478								</dl> 
479								 
480							</#if> 
481							 
482							<#if (vacancyId.ContractType.data == "1") > 
483								<#assign contractType = "Bepaalde tijd" /> 
484							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "2") > 
485								<#assign contractType = "Onbepaalde tijd" /> 
486							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "3") > 
487								<#assign contractType = "Detachering / inhuur" /> 
488							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "4") > 
489								<#assign contractType = "Stage" /> 
490							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "21") > 
491								<#assign contractType = "Vrijwilligerswerk" /> 
492							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "22") > 
493								<#assign contractType = "Opleidingsplaatsen" /> 
494							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "23") > 
495								<#assign contractType = "Nul uren"/> 
496							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "41") > 
497								<#assign contractType = "Stage-werkbezoek" /> 
498							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "61") > 
499								<#assign contractType = "Werkervaringsplaatsen" /> 
500							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "101") > 
501								<#assign contractType = "Flexwerk" /> 
502							<#elseif (vacancyId.ContractType.data == "121") > 
503								<#assign contractType = "Werk-leer-trajecten" />	 
504							</#if> 
505							<#if (contractType?? && validator.isNotNull(contractType)) >  
506	  						<dl class="metadata-fields">  
507	  							<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Contracttype' /> </dt> 
508	  							<dd class="metadata-right-block">${contractType}</dd> 
509	  						</dl> 
510							</#if> 
511	 
512							 
513							<#if (vacancyId.VacancyNumber.data != "") > 
514								<dl class="metadata-fields">  
515	  							<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Referentie' /> </dt> 
516	  							<dd class="metadata-right-block">${vacancyId.VacancyNumber.data}</dd> 
517	  						</dl> 
518							</#if> 
519							 
520							<#assign Date105812_Data = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateFrom.data) /> 
521							<#if (validator.isNotNull(datePosted)) > 
522	  						<#assign formatedPublicationDateFrom =''/> 
523								<#attempt> 
524									<#assign formatedPublicationDateFrom = Date105812_Data?datetime("yyyy-MM-dd")?string("dd-MM-yyyy")> 
525								<#recover> 
526									<#assign formatedPublicationDateFrom =''/> 
527								</#attempt> 
528								<#if validator.isNotNull(formatedPublicationDateFrom)> 
529									<dl class="metadata-fields"> 
530										<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Geplaatst' /> </dt> 
531										<dd class="metadata-right-block"> ${formatedPublicationDateFrom}</dd> 
532									</dl> 
533								</#if> 
534							</#if> 
535							 
536							 
537							<#assign DateClosed = getterUtil.getString(vacancyId.Publication_Id.Publication_DateUntil.data) /> 
538							<#if (validator.isNotNull(DateClosed)) > 
539								<#assign formatedPublicationDate =''/> 
540								<#attempt> 
541									<#assign formatedPublicationDate = DateClosed?datetime("yyyy-MM-dd")?string("dd-MM-yyyy")> 
542								<#recover> 
543									<#assign formatedPublicationDate =''/> 
544								</#attempt> 
545								<#if validator.isNotNull(formatedPublicationDate)> 
546									<dl class="metadata-fields"> 
547										<dt class="metadata-left-block" ><@liferay.language key='Reageren voor' /> </dt> 
548										<dd class="metadata-right-block"> ${formatedPublicationDate}</dd> 
549									</dl> 
550								</#if> 
551							</#if> 
552						</div> 
553						<div class="button-holder"> 
554							 
555							<#if validator.isNotNull(focusVacancy) && validator.isNotNull(callMeFormURL)> 
556								<a href="${callMeFormURL}" class="btn btn-primary" rel="nofollow">${focusVacancyBtnLabel} <i class="icon-phone"></i></a> 
557							<#else> 
558								<a href="/werken-en-leren/reageren?p_advertentie_id=${vacancyId.Publication_Id.AdvertId.getData()}" class="btn btn-primary" rel="nofollow">Solliciteer direct <i class="icon-edit"></i></a> 
559							</#if> 
560						</div> 
561								 
562		 
563					</div> 
564						 
565					<!-- social media share icons --> 
566					<#assign currentCompleteURL=portalUtil.getCurrentCompleteURL(httpServletRequest) /> 
567					<div class="social-share"> 
568						<div class="share-labael"> Deel deze vacature </div> 
569						<ul class="social-media-icons"> 
570						<li> 
571							 
572								<#assign jobTitle = vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data?replace(" ","%2520","r")/>							 
573							 
574								<a onclick="sendAnalyticsEvent('WhatsApp')" href="https://api.whatsapp.com/send?text=${currentCompleteURL?keep_before("?")}?text=${jobTitle}" target="_blank" title="Deel via WhatsApp" class="whatsapp" title="Deel op whatsapp'"> 
575									<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="whatsapp" class="svg-inline--fa fa-whatsapp fa-w-14" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M380.9 97.1C339 55.1 283.2 32 223.9 32c-122.4 0-222 99.6-222 222 0 39.1 10.2 77.3 29.6 111L0 480l117.7-30.9c32.4 17.7 68.9 27 106.1 27h.1c122.3 0 224.1-99.6 224.1-222 0-59.3-25.2-115-67.1-157zm-157 341.6c-33.2 0-65.7-8.9-94-25.7l-6.7-4-69.8 18.3L72 359.2l-4.4-7c-18.5-29.4-28.2-63.3-28.2-98.2 0-101.7 82.8-184.5 184.6-184.5 49.3 0 95.6 19.2 130.4 54.1 34.8 34.9 56.2 81.2 56.1 130.5 0 101.8-84.9 184.6-186.6 184.6zm101.2-138.2c-5.5-2.8-32.8-16.2-37.9-18-5.1-1.9-8.8-2.8-12.5 2.8-3.7 5.6-14.3 18-17.6 21.8-3.2 3.7-6.5 4.2-12 1.4-32.6-16.3-54-29.1-75.5-66-5.7-9.8 5.7-9.1 16.3-30.3 1.8-3.7.9-6.9-.5-9.7-1.4-2.8-12.5-30.1-17.1-41.2-4.5-10.8-9.1-9.3-12.5-9.5-3.2-.2-6.9-.2-10.6-.2-3.7 0-9.7 1.4-14.8 6.9-5.1 5.6-19.4 19-19.4 46.3 0 27.3 19.9 53.7 22.6 57.4 2.8 3.7 39.1 59.7 94.8 83.8 35.2 15.2 49 16.5 66.6 13.9 10.7-1.6 32.8-13.4 37.4-26.4 4.6-13 4.6-24.1 3.2-26.4-1.3-2.5-5-3.9-10.5-6.6z"></path></svg> 
576								</a> 
577							</li> 
578								<li> 
579								<a onclick="sendAnalyticsEvent('Facebook')" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" target="_blank" title="Deel via Facebook" class="facebook" title="Deel op facebook'"> 
580									<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="facebook-f" class="svg-inline--fa fa-facebook-f fa-w-10" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512"><path fill="currentColor" d="M279.14 288l14.22-92.66h-88.91v-60.13c0-25.35 12.42-50.06 52.24-50.06h40.42V6.26S260.43 0 225.36 0c-73.22 0-121.08 44.38-121.08 124.72v70.62H22.89V288h81.39v224h100.17V288z"></path></svg> 
581								</a> 
582							</li> 
583							<li> 
584								<a onclick="sendAnalyticsEvent('Twitter')" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=${vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data}&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="noopener" target="_blank" class="twitter" title="Deel op twitter"> 
585									<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="twitter" class="svg-inline--fa fa-twitter fa-w-16" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M459.37 151.716c.325 4.548.325 9.097.325 13.645 0 138.72-105.583 298.558-298.558 298.558-59.452 0-114.68-17.219-161.137-47.106 8.447.974 16.568 1.299 25.34 1.299 49.055 0 94.213-16.568 130.274-44.832-46.132-.975-84.792-31.188-98.112-72.772 6.498.974 12.995 1.624 19.818 1.624 9.421 0 18.843-1.3 27.614-3.573-48.081-9.747-84.143-51.98-84.143-102.985v-1.299c13.969 7.797 30.214 12.67 47.431 13.319-28.264-18.843-46.781-51.005-46.781-87.391 0-19.492 5.197-37.36 14.294-52.954 51.655 63.675 129.3 105.258 216.365 109.807-1.624-7.797-2.599-15.918-2.599-24.04 0-57.828 46.782-104.934 104.934-104.934 30.213 0 57.502 12.67 76.67 33.137 23.715-4.548 46.456-13.32 66.599-25.34-7.798 24.366-24.366 44.833-46.132 57.827 21.117-2.273 41.584-8.122 60.426-16.243-14.292 20.791-32.161 39.308-52.628 54.253z"></path></svg> 
586								</a> 
587							</li> 
588							<li> 
589								<a onclick="sendAnalyticsEvent('LinkedIn')" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=${currentCompleteURL?keep_before("?")}" rel="noopener" target="_blank" class="linkedin" title="Deel op LinkedIn"> 
590									<svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="linkedin-in" class="svg-inline--fa fa-linkedin-in fa-w-14" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M100.28 448H7.4V148.9h92.88zM53.79 108.1C24.09 108.1 0 83.5 0 53.8a53.79 53.79 0 0 1 107.58 0c0 29.7-24.1 54.3-53.79 54.3zM447.9 448h-92.68V302.4c0-34.7-.7-79.2-48.29-79.2-48.29 0-55.69 37.7-55.69 76.7V448h-92.78V148.9h89.08v40.8h1.3c12.4-23.5 42.69-48.3 87.88-48.3 94 0 111.28 61.9 111.28 142.3V448z"></path></svg> 
591								</a> 
592							</li> 
593							<li> 
594									<#assign currentSiteName = themeDisplay.getScopeGroup().getName(locale)?replace('"', '', 'r')/> 
595        	     
596        	        <a href="mailto:?subject=${vacancyId.Function_Id.Function_Name.getData()} | ${currentSiteName}&body=${currentCompleteURL}" title="Deel via Mail" class="email"> 
597        	         <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fab" data-icon="envelope" class="svg-inline--fa fa-envelope fa-w-14" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="40" zoomAndPan="magnify" viewBox="0 0 30 30.000001" height="40" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.0"><defs><clipPath id="id1"><path d="M 3.460938 6.5625 L 26.539062 6.5625 L 26.539062 24.707031 L 3.460938 24.707031 Z M 3.460938 6.5625 " clip-rule="nonzero" fill="currentColor"></path></clipPath></defs><g clip-path="url(#id1)"><path fill="currentColor" d="M 24.230469 11.101562 L 15 16.769531 L 5.769531 11.101562 L 5.769531 8.832031 L 15 14.503906 L 24.230469 8.832031 Z M 24.230469 6.5625 L 5.769531 6.5625 C 4.492188 6.5625 3.472656 7.578125 3.472656 8.832031 L 3.460938 22.441406 C 3.460938 23.695312 4.492188 24.707031 5.769531 24.707031 L 24.230469 24.707031 C 25.507812 24.707031 26.539062 23.695312 26.539062 22.441406 L 26.539062 8.832031 C 26.539062 7.578125 25.507812 6.5625 24.230469 6.5625 " fill-opacity="1" fill-rule="nonzero"></path></g></svg> 
598        	        </a> 
599								</li> 
600							 
601						</ul> 
602					</div> 
603					 
604					<script>		 
605						function sendAnalyticsEvent(buttonValue){  
606								if(typeof ga === 'function'){ 
607								 
608								var pageURL = '${themeDisplay.getPortalURL()}' + '${themeDisplay.getURLCurrent()?keep_before("?")}' 
609								 
610									if(buttonValue == "Twitter" ){	 
611									  ga('send', { 
612										 hitType: 'event', 
613										 eventCategory: 'Social Share', 
614										 eventAction: pageURL, 
615										 eventLabel: 'Twitter' 
616										}); 
617
618									if(buttonValue == "Facebook" ){	 
619									  ga('send', { 
620										 hitType: 'event', 
621										 eventCategory: 'Social Share', 
622										 eventAction: pageURL, 
623										 eventLabel: 'Facebook' 
624										}); 
625
626									if(buttonValue == "WhatsApp" ){	 
627									  ga('send', { 
628										 hitType: 'event', 
629										 eventCategory: 'Social Share', 
630										 eventAction: pageURL, 
631										 eventLabel: 'WhatsApp' 
632										}); 
633
634									if(buttonValue == "LinkedIn" ){	 
635									  ga('send', { 
636										 hitType: 'event', 
637										 eventCategory: 'Social Share', 
638										 eventAction: pageURL, 
639										 eventLabel: 'LinkedIn' 
640										}); 
641
642
643
644					</script> 
645				<!-- End social media share icons -->	 
646				 
647				</div> 
648			</div>	 
649		</div> 
650	</div> 
651</#if> 
652 
653<#if isPDFExport?? && !isPDFExport >	 
654<script> 
655   jQuery(document).ready(function(){ 
656		var pdfURL = "${themeDisplay.getPathMain()}/portal/custom_pdf_export?groupId=${curArticle.getGroupId()}&templateId=${curArticle.getDDMTemplateKey()}&articleVersion=${curArticle.getVersion()}&articleId=${curArticle.getArticleId()}&cs=${colorScheme}"; 
657		  
658		 jQuery(".other-options .pdf").click(function(e){ 
659			e.preventDefault(); 
660			e.stopImmediatePropagation(); 
661			 
662			if( typeof ga === 'function'){ 
663			ga('send', 'event','PDF', 'Download', pdfURL); 
664			setTimeout(function(){ 
665			 location.href=pdfURL} 
666			 ,200); 
667			return false; 
668
669			 
670			location.href = pdfURL; 
671		}); 
672	}); 
673</script> 
674</#if > 
675 
676<!-- PGSUP-1737 --> 
677<#assign addressRegionId ='' /> 
678<#assign addressRegion ='' /> 
679 
680<#if vacancyId.Region_Id??> 
681	<#if (vacancyId.Region_Id.getSiblings()?size > 1 ) > 
682		<#assign addressRegionId = vacancyId.Region_Id.getSiblings()[1].data /> 
683	<#else> 
684		<#assign addressRegionId = vacancyId.Region_Id.data /> 
685	</#if> 
686</#if> 
687 
688<#if addressRegionId != ''> 
689	<#if (addressRegionId == "1" ) > 
690		<#assign addressRegion ="Zuid-Holland" /> 
691	<#elseif (addressRegionId == "2") > 
692		<#assign addressRegion ="Noord-Holland" /> 
693	<#elseif (addressRegionId == "3") > 
694		<#assign addressRegion ="Noord-Brabant" /> 
695	<#elseif (addressRegionId == "7") > 
696		<#assign addressRegion ="Zeeland" /> 
697	<#elseif (addressRegionId == "12") > 
698		<#assign addressRegion ="Flevoland" /> 
699	<#elseif (addressRegionId == "1041") > 
700		<#assign addressRegion = "Regio Noord-Holland" /> 
701	<#elseif (addressRegionId == "1042") > 
702		<#assign addressRegion = "Regio Haaglanden" /> 
703	<#elseif (addressRegionId == "1043") > 
704		<#assign addressRegion = "Regio Rijnmond" /> 
705	<#elseif (addressRegionId == "1101") > 
706		<#assign addressRegion ="Overijssel" /> 
707	<#else> 
708		<#assign addressRegion ="Utrecht" /> 
709	</#if> 
710</#if> 
711 
712<#assign description = pgTemplateUtil.escapeConnexysVacancyAttribute(vacancyId.AdvertText.Subtitle.data) /> 
713<#assign qualifications = pgTemplateUtil.escapeConnexysVacancyAttribute(vacancyId.AdvertText.JobRequirements.data) /> 
714<#assign responsibilities = pgTemplateUtil.escapeConnexysVacancyAttribute(vacancyId.AdvertText.FunctionDescription.data) /> 
715 
716 
717<#assign organizationName = htmlUtil.escape(vacancyId.Organization_Unit.Organization_Name.data)/> 
718<#assign siteURL = pgTemplateUtil.getSiteURL(organizationName)> 
719<#assign siteLogoURL = pgTemplateUtil.getSiteLogoURL(organizationName)> 
720 
721<script> 
722 var el = document.createElement('script'); 
723 el.type = 'application/ld+json'; 
724 var wlh = window.location.href; 
725  
726 var eduLevelId = "${(vacancyId.EducationLevel_Id.data)!}"; 
727 var eduLevel = ""; 
728 if(eduLevelId == "1"){ 
729 	eduLevel = "WO" 
730 }else if(eduLevelId == "21"){ 
731 	eduLevel = "HBO" 
732 }else if(eduLevelId == "22"){ 
733 	eduLevel = "MBO" 
734 }else if(eduLevelId == "24"){ 
735 	eduLevel = "HAVO" 
736 }else if(eduLevelId == "25"){ 
737 	eduLevel = "MAVO" 
738 }else if(eduLevelId == "26"){ 
739 	eduLevel = "VMBO" 
740 }else if(eduLevelId == "1041"){ 
741 	eduLevel = "Niet Van Toepassing" 
742 }else if(eduLevelId == "1061"){ 
743 	eduLevel = "MBO/HBO" 
744 }else if(eduLevelId == "1101"){ 
745 	eduLevel = "HBO/WO" 
746 }else if(eduLevelId == "1141"){ 
747 	eduLevel = "HBO+" 
748
749  
750 var contractTypeId = "${(vacancyId.ContractType.data)!}"; 
751 var hoursPerWeek = "${(vacancyId.HoursPerWeek.data)!}"; 
752  
753 var employmentTypeArray = []; 
754  
755 if(hoursPerWeek != ""){ 
756	if(hoursPerWeek == 36){ 
757		employmentTypeArray.push("FULL_TIME"); 
758	}else if(hoursPerWeek > 1 && hoursPerWeek <36){ 
759		employmentTypeArray.push("PART_TIME"); 
760
761
762  
763 if(contractTypeId == ""){ 
764	employmentTypeArray.push("PER_DIEM"); 
765 }else if(contractTypeId == "2"){ 
766	employmentTypeArray.push("CONTRACTOR"); 
767 }else if(contractTypeId == "1"){ 
768	employmentTypeArray.push("TEMPORARY"); 
769 }else if(contractTypeId == "4" || contractTypeId == "22"){ 
770	employmentTypeArray.push("INTERN"); 
771 }else if(contractTypeId == "21"){ 
772	employmentTypeArray.push("VOLUNTEER"); 
773 }else if(contractTypeId == "3" || contractTypeId == "61" || contractTypeId == "101" || contractTypeId == "121"){ 
774	employmentTypeArray.push("OTHER"); 
775
776  
777  
778 el.text = JSON.stringify({ 
779   "@context": "http://schema.org", 
780	 "@type": "JobPosting", 
781	 "title": "${(vacancyId.AdvertText.DisplayJobTitle.data)!}", 
782	 "description": "${(description)!}", 
783	 "url":wlh, 
784	 "baseSalary": { 
785		 "@type": "MonetaryAmount", 
786		 "currency": "EUR", 
787		 "value": { 
788		  "@type": "QuantitativeValue", 
789		  "minValue": "${(vacancyId.MinimumSalaryAmount.data)!}", 
790		  "maxValue": "${(vacancyId.MaximumSalaryAmount.data)!}", 
791		  "unitText": "MONTH" 
792
793		}, 
794	 "salaryCurrency": "EUR", 
795	 "workHours": "${(vacancyId.HoursPerWeek.data)!}", 
796	 "jobBenefits": "Professionele werkomgeving, gevarieerd werk, doorgroeimogelijkheden, opleidingen via de Parnassia Academie", 
797	 "educationRequirements": eduLevel, 
798	 "employmentType": (employmentTypeArray.length == 1) ? employmentTypeArray[0] : employmentTypeArray, 
799	 "jobLocation": "${(vacancyId.FunctionLocation.data)!}", 
800	 "industry": "Geestelijke gezondheidszorg", 
801	 "experienceRequirements": "${(vacancyId.ExperienceRequired_Id.ExperienceRequired_Value.data)!} year(s)", 
802	 "datePosted": "${(datePosted)!}", 
803	 "validThrough": "${(validThrough)!}", 
804	 "qualifications": '${(qualifications)!}', 
805	 "responsibilities": '${(responsibilities)!}', 
806	 "hiringOrganization" : { 
807		"@type" : "Organization", 
808		"name" : "${vacancyId.Organization_Unit.Organization_Name.data}", 
809		"sameAs" : "${siteURL}", 
810		"logo" : "${siteLogoURL}" 
811	 }, 
812	 "jobLocation" : { 
813		 "@type": "Place", 
814		 "address": { 
815		  "@type": "PostalAddress", 
816		  "streetAddress": "${(vacancyId.FunctionLocationAdress.data)!}", 
817		  "addressLocality": "${(vacancyId.FunctionLocation.data)!}", 
818		  "addressRegion": "${addressRegion}", 
819		  "postalCode": "${(vacancyId.FunctionLocationPostalCode.data)!}", 
820		  "addressCountry": "NL" 
821
822
823 }); 
824 document.querySelector('head').appendChild(el); 
825</script>