Vacatures Caroussel

Vacature

Waar ligt jouw uitdaging?

Waar ligt jouw uitdaging?

Ruimte voor eigen ontwikkeling, werken in een gezellig specialistisch team en dichtbij huis. Iets voor jou? Bekijk de vacatures van organisaties die onderdeel uitmaken van Parnassia Groep.

<h1>Vacatures</h1>

GZ psycholoog
GZ psycholoog voor de zorglijnen psychotische stoornissen en LVB/psychiatrie in Poortugaal
Dit ga je doen
Als GZ psycholoog ben je werkzaam binnen de zorglijn psychotische stoornissen. Daartoe zal je nauw samenwerken met het multidisciplinaire team van onze HIC. Je levert een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen en implementeren van de herstelgerichte zorg binnen deze acute opname afdeling. Tevens verricht je cognitief gedragstherapeutische interventies bij psychotische patiënten die voldoende gestabiliseerd zijn.

Voor een ander deel ben je werkzaam binnen de zorglijn LVB en psychiatrie, waar je met name nauw samenwerkt met de orthopedagoog en de psychiater (regiebehandelaar). Je werkzaamheden bestaan uit indicatiestelling voor psychodiagnostiek en behandeling,  Je verricht cognitief gedragstherapeutische interventies, waaronder EMDR. Daarnaast bied je werkbegeleiding en supervisie aan basispsychologen/orthopedagogen werkzaam binnen betreffende zorglijnen. Je werkt binnen de klinieken met je collega’s aan zorg op het hoogste niveau; creativiteit en humor zijn hierin onmisbare factoren.
 
Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:
 • Indicatiestelling voor diagnostiek en behandeling
 • Verrichten van cognitieve gedragstherapeutische interventies
 • Bijdrage leveren aan multidisciplinaire overleggen
 • Bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling en implementatie van herstelgerichte zorg
 • Geven van werkbegeleiding en supervisie aan basispsychologen
Je manier van handelen getuigt van echte aandacht voor het individu en herstelgericht werken met oog voor veiligheid van jezelf en je omgeving. Je tracht daarbij zoveel mogelijk het systeem van de patiënt te betrekken bij de behandeling. Je bent in staat de-escalerend te werken, maar ook te begrenzen daar waar nodig. Natuurlijk reflecteer je regelmatig op je eigen handelen en kun je daarbij sparren met collega’s.

Als GZ psycholoog heb je kennis van psychiatrie, verslaving en van LVB en kun je complexe patiënten problematiek aan. Je staat stevig in je schoenen, bent zelfredzaam, daadkrachtig, sociaal en hebt oog voor groepsdynamiek binnen de multidisciplinaire teams alsook binnen de patiëntengroepen.
 
Dit ben jij
Als GZ psycholoog heb je overzicht over de totaliteit van situaties en durf je intuïtieve kennis te gebruiken. Je combineert jouw uitgebreide ervaring, analytisch vermogen en theoretische kennis om de juiste keuzes te maken. Je bent in staat om goed te plannen, grenzen te bewaken en inzicht te hebben in tijdsplanning. Werken op onze afdeling vraagt een open en actieve houding om mensen te behandelen die werken aan herstel. Daarnaast zijn de volgende kennis en vaardigheden van toepassing:
 • Een afgeronde opleiding tot gezondheidszorg psycholoog
 • BIG(her)-geregistreerd
 • Ervaring met EMDR is een pre
 • Bereid op termijn de training te volgen
 • Ervaring met de complexiteit van psychiatrie, verslaving en LVB
 • Beschikt over actuele kennis en onderhoudt deze kennis door het bijhouden van vakliteratuur, door intervisie en door deelname aan relevante na- en bijscholing
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Wij bieden
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 24-32 uur per week. Je krijgt een contract voor onbepaalde. Het salaris bedraagt minimaal € 4053,- en maximaal € 5.280,- (FWG 65) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur.
Werken bij Parnassia Groep
Kliniek V, het HIC biedt behandeling aan volwassenen die in ernstige crisis verkeren op basis van psychiatrische problematiek die niet meer in de thuissituatie behandelbaar is en voor wie een gesloten opnamesetting noodzakelijk is. Het doel van de opname is om via behandeling de regie over het eigen functioneren te herwinnen tot minimaal een niveau waarop de patiënt weer buiten de opname kliniek verder kan met het dagelijks leven. Daarbij is de HIC volop in ontwikkeling en dwang en drang worden zoveel mogelijk voorkomen.

Kliniek B omvat een viertal afdelingen:
 • Acute Opname afdeling (B1) in het verlengde van onze High Intensive Care (HIC) met een grotendeels gesloten karakter
 • Opname afdeling voor de EPA (B2) doelgroep met verslavingsproblematiek
 • Opname afdeling voor patiënten met meervoudige complexe psychische problematiek in combinatie met LVB (B4). Aan deze afdeling is de polikliniek LVB gelieerd eveneens gesitueerd op het terrrein van Poortugaal
 • Ook in kliniek B is een groot deel van onze patiënten opgenomen met een BOPZ maatregel

De LooDDs, is een dubbel diagnose afdeling, waarbij behandeling van verslaving en psychiatrisch beeld gelijktijdig lopen. Er is maximaal een opname voor 3 maanden. De opname op de LooDDs betreft vaak een diagnostisch vraagstuk, second opinion. Het zijn patiënten die vrijwillig komen, die volledig abstinent willen zijn. Er wordt een dagprogramma gedraaid met modules op gebied van denken en doen. Dus psycho-educatie tegenover sport en crea. Daarnaast betekent gebruik van middelen of niet voorgeschreven medicatie ook echt ontslag, waardoor er streng gewerkt wordt met urine inleveren onder toezicht.
 
Kenmerkend voor de verslavingszorg is dat zij uitgaat van een bio-psychosociaal model, dat wil zeggen: er zijn drie soorten van factoren die, veelal in combinatie, tot de stoornis kunnen leiden en die in beginsel ook bij een behandeling worden betrokken. Verslavingszorg beoordeelt en behandelt primair de verslaving maar ook eventueel aanwezige lichamelijke en psychische stoornissen of neemt daar althans het initiatief toe, dit geldt ook voor de met de verslaving samenhangende problemen op de diverse levensgebieden. Kortom, de verslavingsgeneeskunde kiest voor een integrale benadering van de patiënt. Het adequaat kunnen communiceren met de patiënt en zijn systeem is een essentiële vaardigheid van de collega. Het kunnen behandelen van een patiënt staat of valt met het opbouwen en behouden van een behandelrelatie, waar het motiveren van de patiënt tot gedragsverandering het primaire doel is. 
 
Interesse?
Voor meer informatie kun je terecht bij Peter van Hese, Manager Bedrijfsvoering, telefoonnummer  06-51098524
pdf

Solliciteer direct