Vacatures Caroussel

Vacature

Waar ligt jouw uitdaging?

Waar ligt jouw uitdaging?

Ruimte voor eigen ontwikkeling, werken in een gezellig specialistisch team en dichtbij huis. Iets voor jou? Bekijk de vacatures van organisaties die onderdeel uitmaken van Parnassia Groep.

<h1>Vacatures</h1>

Bestuurssecretaris
Ook in coronatijd werven we door: i-psy, PsyQ en Brijder zoeken ter ondersteuning van het bestuur een bestuurssecretaris. 
Dit ga je doen
Als bestuurssecretaris word je gepositioneerd binnen de staf van het zorgbedrijf i-psy, PsyQ, Brijder BV, fungeer je als rechterhand van de bestuurders en word je rechtstreeks aangestuurd door de bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering. 
Je bent verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de bestuurders over de volle breedte van hun portefeuilles, zowel in inhoudelijke en financiële trajecten als op het gebied van HR en risicomanagement.
Parnassia Groep is de afgelopen jaren flink gegroeid. Door de omvang en diversiteit, in combinatie met de veranderlijkheid van de sector, is de besturing van de organisatie een complexe opgave.
 • Je ontzorgt op deze gebieden en denkt mee in de breedste zin van het woord: van strategisch, juridisch tot operationeel
 • Je treedt op als sparringpartner van de bestuurder en geeft hem op basis van persoonlijkheid en ervaring advies en biedt ‘countervailing power’
 • Je steekt tegelijkertijd de handen uit de mouwen om uitvoerende werkzaamheden te verrichten en werkt hierbij nauw samen met de andere ondersteunende functionarissen
Gezien de veelheid aan onderwerpen en besluiten die voorliggen bij de bestuurders, is het van belang om de processen zodanig te stroomlijnen, dat zij zich optimaal kunnen richten op hun rol. Concreet betekent dit:
 • Het structureren en bewaken van besluit- en beleidsvorming in de portefeuilles van de bestuurder
 • Het voorbereiden van rapportages aan de Raad van Bestuur
 • Het leggen van de juiste verbindingen tussen mensen, onderwerpen en processen, om daarmee de kwaliteit en integraliteit te bevorderen
 • Het coördineren van interne projecten en het schrijven van beleidsnotities en memo’s
 • Het inhoudelijk voorbereiden van de vergaderingen waarvan de bestuurder voorzitter is, inclusief de overleggen met de medezeggenschap
 • Het in staat zijn om onderwerpen binnen perspectief en context te plaatsen en op basis daarvan prioriteiten voor de korte en lange termijn te onderscheiden
 • Het tijdig aanleveren van stukken, waarbij gezorgd wordt voor een goede voorbereiding en het betrekken van de hierbij benodigde partijen
Van belang is dat de nieuwe bestuurssecretaris overzicht creëert en bewaakt voor de bestuurders en zorgt voor een goede verbinding en afstemming met andere ondersteunende functionarissen en met de leden van het directieteam. De bestuurssecretaris is goed op de hoogte van alles wat speelt en draagt gevraagd en ongevraagd onderwerpen aan ter bespreking.
 
Dit ben jij
De bestuurssecretaris heeft
 • kennis en ervaring ten aanzien van bestuurlijke verhoudingen en governance, inclusief het werken met medezeggenschapsorganen
 • ervaring en affiniteit met juridische vraagstukken en affiniteit met communicatie en risicomanagement
Deze functie vraagt om iemand
 • die weet wat er speelt, wie erbij betrokken moet worden en waar de gevoeligheden liggen
 • die snapt dat hiërarchie niet de sleutel naar succes is
 • die overzicht houdt, grotere verbanden ziet en ontwikkelingen op de agenda krijgt en tegelijkertijd de puntjes op de i wil zetten en afmaakt wat afgesproken is
 • Iemand die structuur brengt, maar er goed tegen kan dat de context waarbinnen hij/zij werkt soms chaotisch is en zich niet altijd planmatig maar organisch ontwikkelt
Dit vraagt om intellect en stevigheid, maar ook om de nodige humor en flexibiliteit. Verder vragen wij: 
 • Academisch werk- en denkniveau, verkregen door een afgeronde universitaire opleiding op bij voorkeur financieel, economisch of bedrijfskundig gebied
 • Minimaal 5 jaar werkervaring, (deels) opgedaan binnen een complexe professionele omgeving
 • Bedrijfskundig sterk, met kennis van en visie op moderne organisaties en moderne bedrijfsvoering
 • Juridische en cijfermatige affiniteit en inzicht
 • Communicatief sterk en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Sterk in opstellen, redigeren van notities, brieven, notulen en andere communicatie-uitingen
 • Sterk in procesverbetering, het aanbrengen van structuur en het voeren van regie
 • Een verbinder die gericht is op samenwerking tussen mensen en processen
 • Een stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht
 • Communicatief vaardig en in staat rust te bewaren in een dynamische omgeving.
 • Integer, organisatiesensitief en maakt (gevoelige) zaken bespreekbaar
 • Snelle en strategische denker, die het ook leuk vindt om hands-on te werken
 • Behoud overzicht en weet zowel in- als extern de juiste mensen te betrekken
 • Een sparringpartner, in staat tot het bieden van countervailing power
 • Nieuwsgierig, ontwikkelgericht en gericht op het zoeken naar oplossingen
Verder kun je een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 
Wij bieden
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week. Je krijgt een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van werkervaring en bedraagt minimaal € 4053,- en maximaal € 6564,- (FWG 65/70) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur.
 
Werken bij Parnassia Groep
i-psy, PsyQ en Brijder zijn onderdeel van Parnassia Groep, een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die streeft naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen. We maken geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Wij vinden het belangrijk om van en mét elkaar te leren, dat iedereen zichzelf kan zijn en een ieder zich gewaardeerd voelt. Bij ons kun je bijdragen aan tal van specialisaties, wetenschappelijke onderzoeken en via onze eigen Parnassia Groep Academie gebruik maken van (geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Alleen in een werkomgeving waarin we openstaan voor verschillen, halen we het beste uit onszelf, kunnen we creatieve en innovatieve oplossingen bieden voor onze patiënten en succesvol zijn.

De zorgmerken i-psy, PsyQ en Brijder zijn vanaf 1 januari 2019 samengegaan en, onder aansturing van één gemeenschappelijk directieteam, doorgegaan als één BV. Het bestuur van i-psy PsyQ Brijder BV bestaat uit een bestuurder zorg en een bestuurder bedrijfsvoering. Er wordt gewerkt met een cliëntenraad, een ondernemingsraad en belangenorganisaties van beroepsgroepen, zoals onder andere de medische staf, verpleegkundig specialisten en GZ psychologen.
i-psy, PsyQ, Brijder, werkt landelijk en is ingedeeld in vier regio’s. Elke regio heeft een directeur zorg en een directeur bedrijfsvoering. De directeuren rapporteren aan de bestuurders en vormen met de bestuurders het directieteam.
Begin 2020 is op basis van een nieuw concept van zorg een traject ingezet om de werkwijze en de organisatie opnieuw in te richten. Dit heeft consequenties op veel terreinen, zoals  de herinrichting van de inhoudelijke organisatie inclusief de teams, het opzetten van kennisnetwerken, het kwaliteitsbeleid en onderzoek.
Voor een goede governance heeft Parnassia Groep een bestuurlijke structuur met drie organen: een Raad van Bestuur, een Raad van Commissarissen en het bestuur van de Stichting Parnassia (AVA). De onderliggende zorgmerken hebben ieder hun eigen bestuur. Samen met de Raad van Bestuur van Parnassia Groep vormen zij de bestuursraad van Parnassia Groep.
De medezeggenschap heeft een belangrijke plek in de governance van Parnassia Groep. Op centraal niveau is er een CCR en COR. Beiden bevatten afgevaardigden van de decentrale cliënten- en ondernemingsraden.
 
Interesse?
Heb je nog vragen of wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Jolanda van Bussel, bestuurder bedrijfsvoering, via Judith Smit, secretaresse, via 088-3573992 / 06-20363565, maandag t/m vrijdag tussen 8.00 tot 13.00 uur.
 
pdf

Solliciteer direct