Vacatures

Waar ligt jouw uitdaging?

Waar ligt jouw uitdaging?

Ruimte voor eigen ontwikkeling, werken in een gezellig specialistisch team en dichtbij huis. Iets voor jou? Bekijk de vacatures van organisaties die onderdeel uitmaken van Parnassia Groep.

Componence Asset List

Verslavingsarts voor Ouderenpsychiatrie Ambulant
Antes is op zoek naar een verslavingsarts voor Ouderenpsychiatrie Ambulant Noord en Zuid.
Dit ga je doen
Over
Ouderenpsychiatrie stoffig en saai? Absoluut niet! Sterker nog, er zit meer uitdaging in dan je denkt. De grootste groep is nog zeer vitaal en goed in staat om eigen behandeldoelen te formuleren.
Wij behandelen ouderen met psychiatrische- en/of psychogeriatrische problematiek waaronder depressies, cognitieve stoornissen (waaronder screening op dementie), angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen. De ouderenpsychiatrie is meer dan alleen het psychiatrische beeld. Somatiek, levensfaseproblematiek, verslaving en systeemproblematiek maken de casussen interessant en uitdagend.

Binnen de teams werk je met verschillende disciplines (psychiaters, specialist ouderen geneeskunde, SPV-en, GZ-psychologen, GGZ-agogen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werk en basispsychologen), die aansluiten bij de doelgroep. We werken met meerdere regiebehandelaren, met dezelfde specialisatie, maar ook anders opgeleiden waaronder de psychiater en de specialist ouderengeneeskunde. Dit maakt het mogelijk laagdrempelig met elkaar te overleggen en gebruik te maken van elkaars expertise. 
Met onze teams zijn we flink aan het ontwikkelen en aan het uitbreiden. We zijn recent gestart met het uitbreiden van onze psychotherapeutische behandelingen. Dit betekent onder andere een uitbreiding van GZ-psychologen, basispsychologen en systeemtherapeuten. Daarnaast zijn we een app aan het ontwikkelen met een behandelaanbod speciaal gericht op onze doelgroep.

Het werk wordt veelal ambulant verricht. De combinatie van poliklinisch en het afleggen van huisbezoeken maakt het werk afwisselend en boeiend. Vanuit huis starten met patiëntencontacten, zonder eerst naar kantoor te komen, is geen enkel probleem. Voor (patiënten)overleggen word je op kantoor verwacht (afhankelijk van de Coronamaatregelen die op dat moment gelden). De rest van je agenda is flexibel in te vullen. Er bestaan mogelijkheden om vanuit een andere locatie te werken en om thuis je administratie uit te voeren.
 
Samenwerking met betrokken partners achten wij van groot belang. Er zijn intensieve contacten met onder andere huisartsen, de wijkteams, de regionale geheugenpoliklinieken (Maasstadziekenhuis, van Weel–Bethesda ziekenhuis) en de organisaties en casemanagers uit de V&V sector. Als verslavingsarts ben jij de specialist binnen het team en daarbuiten die meedenkt in ingewikkelde casussen. Je bent regiebehandelaar en hebt een belangrijke inbreng in innovatie en ontwikkeling binnen het team en organisatie breed. 

Verantwoordelijkheden:
 • voeren van medische intakegesprekken, screeningsgesprekken en indien nodig aanvullend diagnostisch onderzoek
 • onderzoeken en beoordelen van de somatische en psychische gevolgen van middelengebruik, - afhankelijkheid en verslavingsgedrag
 • schrijven van medische behandelplannen als integraal onderdeel van het algemene behandel-/begeleidingsplan
 • deelnemen aan teamvergaderingen, patiëntenbesprekingen en bereikbaarheidsdiensten
 • adviseren van collega’s bij casuïstiek met betrekking tot verslaving
Dit ben jij
Je bent flexibel, past je makkelijk aan in onverwachte en stressvolle situaties en bedenkt creatieve oplossingen. In deze functie zijn jouw goede sociale vaardigheden belangrijk voor de contacten met zowel patiënten als binnen de multidisciplinaire teams.
 • Je bent een KNMG-geregistreerd verslavingsarts en/of hebt de MIAM (Master In Addiction Medicine) afgerond.
 • BIG geregistreerd.
 • Ervaring met de doelgroep
 • In het bezit van een rijbewijs en auto
Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Wij bieden
 • Een zeer afwisselende baan.
 • Om het werk goed te kunnen uitvoeren krijg je beschikking over een I-pad en een smartphone.
 • Veel vrijheid met betrekking van het indelen van je eigen agenda, waarbij gedeeltelijk thuis werken ook tot de mogelijkheden behoort.
 • Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.
Werken bij Parnassia Groep
Antes is momenteel vol in ontwikkeling waarbij het voornemen is om de behandelingen voor psychiatrie en voor verslaving volledig te integreren binnen de teams van de Ouderenpsychiatrie. Momenteel is onze specialisatie; psychiatrie en/of psychogeriatrie (diagnostiek). Om de integratie van psychiatrische behandeling en verslaving goed voor elkaar te krijgen zal er een goed implementatieplan komen en willen wij graag een verslavingsarts toevoegen aan onze teams om inhoudelijk mede vorm te geven aan deze verandering. De teams voor Ouderenpsychiatrie zijn werkzaam zowel boven als onder de rivier in Rotterdam, daarnaast wordt ook het gebied van de Zuid-Hollandse Eilanden bediend. Binnen deze teams bieden wij zowel poliklinische-, ambulante- en deeltijdbehandeling voor ouderen. Ouderenpsychiatrie is een specialisme. De patiënten die wij behandelen bestaan uit:

1. Mensen met een psychische stoornis die zich voor het eerst openbaart na het 65e levensjaar
2. Mensen met een psychische stoornis en significante aan de leeftijd gerelateerde lichamelijke ziekte of kwetsbaarheid die aan de psychische stoornis bijdraagt of de behandeling compliceert
3. Mensen met een psychische stoornis en significante psychische of sociale problemen die samenhangen met het verouderingsproces
4. Mensen, van alle leeftijden, met neurocognitieve stoornissen en daaruit voortvloeiende gedrags- of psychische problemen

Integratie van behandelingen van de diverse verslavingen sluit goed aan bij onze visie patiënten een zo goed mogelijke integrale behandeling te willen aanbieden waarbij steeds gekeken wordt naar zowel psychische als  lichamelijke aspecten als de context waarin deze zich voordoen. Deze manier van werken zal voor de verslavingsarts zeer herkenbaar zijn en we verwachten dat een verslavingsarts snel aansluiting kan vinden bij onze, prettige, enthousiaste en professionele teams.
Interesse?
Voor meer informatie over de inhoud van de werkzaamheden kun je contact opnemen met: Elzelien van Gameren, manager zorg en psychiater (06 10 28 34 80), Kelly Slikboer, manager bedrijfsvoering (06 53 25 45 94) of met Feliciana Groothuis, manager bedrijfsvoering via 0622067307.

Je bent ook altijd welkom om een dag(deel) mee te lopen.
 
pdf

Plan een koffiedate