Paginakop - vacatures pagina titel - cta vacatures en jobalert

Mijn verhaal Berend

regulier-berend-hofman.png

Berend Hofman, gz-psycholoog, werkt sinds 2009 bij Brijder Jeugd in Den Haag. Aanvankelijk als hoofdbehandelaar bij de jeugdkliniek Mistral en inmiddels, na een kleine omzwerving, als regiebehandelaar bij Brijder Jeugd Ambulant met ook een rol in de jeugdkliniek.

“Ik voel me enorm betrokken bij de jongeren die in hun leven op de kruising staan van wel of niet veranderen. Vanuit mijn gedrevenheid probeer ik hen te motiveren en stimuleren om hun problemen aan te pakken en hun uitzicht te bieden op een normale ontwikkeling. Het is mooi om te zien hoe daad- en wilskrachtig jongeren zijn.

Het leuke van mijn werk is dat ik naast het middelengebruik, me voornamelijk met de onderliggende problemen bezighoud. Een verslaving komt vaak niet alleen. Veel jongeren hebben ook te maken met angst, ADHD, autisme, trauma, stemmingsstoornis en persoonlijkheidsproblematiek. Gelukkig heb ik een heel team waarop ik kan terugvallen om met mij mee te denken wat de beste behandeling voor een jongere is. Het is fijn om te weten dat we zelfs de expertise kunnen inroepen van onze zorgbedrijven Youz, PsyQ en i-psy. Omdat we een eigen wetenschappelijke onderzoeksafdeling hebben, spelen we altijd in op de laatste ontwikkelingen en kunnen we bijvoorbeeld nu goed anticiperen op de toename van gameverslaafden die we zien. Er is zoveel specialisme verenigd binnen Parnassia Groep en daar mag ik, binnen mijn eigen zorggebied, zomaar deel van uitmaken.

Naast de bronnen van kennis die tot onze beschikking staan, ben ik ook blij dat er ruimte is om samen met de jongeren na te denken wat zij nog meer nodig hebben voor een gezonde toekomst. Zo is de Eigen Kracht Groep ontstaan; een zelfhulpgroep voor jongeren die bij Brijder Jeugd in behandeling zijn. Hoe mooi is dat.”

Wil je als gz-psycholoog meer weten over werken bij Brijder Jeugd?