Vacature

Componence Asset List

Vrijwilliger voor ondersteuning cliëntenraad
Functieomschrijving

Reakt begeleidt een kwetsbare groep in de samenleving naar een zinvol bestaan, onafhankelijk van zorg en uitkering. Begeleiden naar zelfredzaamheid en autonome participatie staan hierbij centraal.

Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is geregeld dat cliënten medezeggenschap hebben bij Reakt. Dat ze dus meepraten en adviezen geven over belangrijke onderwerpen die de cliënten direct aangaan.

Cliëntenraadsleden vertegenwoordigen hun achterban binnen de eigen organisatie en vervullen ook een rol naar andere organisaties en gemeentes.

We zoeken  vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden:
  • Het notuleren van overleggen, kopiëren en andere administratieve ondersteuning.
  • Hulp bij het maken van jaarverslagen en notities.
     
Functie-eisen
  • Graag met mensen werken.
  • Enig idee hebben van wat medezeggenschap inhoudt.
  • Affiniteit hebben met de doelgroepen waar Reakt begeleiding aan levert. Dit zijn met name mensen met een GGZ en/of verslavingsachtergrond.
  • Zelfstandig kunnen werken.
Arbeidsvoorwaarden

Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en reiskostenvergoeding .Vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling op de dagelijkse patiëntenzorg en daarom vinden wij het belangrijk om scholing en training  te bieden aan onze vrijwilligers. Vrijwilligers zijn tijdens hun vrijwilligerswerk verzekerd tegen onvallen en voor WA.
Vrijwilligers hebben recht op de jaarlijkse attenties, denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstpakket.
Tevens organiseren wij jaarlijks een leuke dag voor alle vrijwilligers.
Een Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht.

Bedrijfsinformatie

Psychiatrische problemen, verslaving, burn-out, een justitieel verleden, sociaal isolement of een combinatie daarvan. Wonen, werken en leven zijn op zulke momenten even niet zo vanzelfsprekend. Iemand kan dan wel een steuntje in de rug gebruiken. Kortstondig of voor langere tijd. Reakt zet zich hier actief voor in. Door zinvolle daginvulling en arbeidsre-integratie willen wij mensen met psychische problematiek een nieuw perspectief bieden en bijdragen aan het realiseren van een zinvolle plek in de samenleving.
 

 
Interesse?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Matthijske Verseput, coördinator vrijwilligerswerk, tel: 088-3576350 of 06-51147013, vrijwilligerswerk@parnassia.nl


pdf

Solliciteer direct

Vacature in het kort