Vacature

Componence Asset List

Sociotherapeut
Lucertis is op zoek voor De Fjord, een centrum voor orthopsychiatrische en forensische jeugdpsychiatrie, naar een sociotherapeut. Het betreft een vacature voor de E unit.  
Functieomschrijving
Binnen De Fjord, een centrum voor orthopsychiatrische en forensische jeugdpsychiatrie, zijn we per direct op zoek naar een sociotherapeut. Het betreft een vacature voor de E unit.

De E unit is een open klinische behandelafdeling, waar jongeren opgenomen worden bij wie sprake is van psychiatrische problematiek in combinatie met gedragsproblemen. De jongere volgt een intensief behandelprogramma, bestaande uit sociotherapie, verbale en non-verbale therapieën, zowel individueel, als in groepsverband. Ouders/verzorgers worden bij het behandeltraject betrokken. Herstelondersteunend werken is het uitgangspunt van de behandeling, waarbij schematherapie een belangrijke basis van de behandeling vormt. Op de E unit werken jongeren binnen een klinische behandelsetting aan hun toekomst, aan een zo gezond mogelijke stap terug naar de maatschappij. Hierbij krijgen ze te maken met een toenemende mate van eigen verantwoordelijkheden, zelfstandigheid en vrijheden. Daarnaast worden de jongeren begeleid in hun zoektocht naar identiteit en toekomstperspectieven op verschillende levensgebieden. Voor veel jongeren is dit een intensief en spannend proces, waarbij terugval in oude patronen veel voorkomend is. Als sociotherapeut heb je een belangrijke rol in dit proces, waarbij enerzijds het opbouwen van een vertrouwensband met de jongeren van groot belang is en je anderszijds goed in staat moet zijn om grenzen te stellen.

 Werkzaamheden:
 • Vormgeven van het sociotherapeutisch klimaat
 • Het dagelijks actief begeleiden van de jongeren binnen het programma
 • Het ondersteunen van de ontwikkeling van de jongeren naar zelfstandigheid, sociale vaardigheden en vrije tijdsbesteding
 • Persoonlijk begeleider van één of meer jongeren
 • Zorgdragen voor een goede dossiervoering
 • Je participeert in systeemgesprekken en 2e intakegesprekken
 • Je vertegenwoordigt de discipline in het behandeloverleg
 • Het mede vormgeven van drugspreventie
 • Het zorgdragen voor een verantwoorde verstrekking van medicatie en de juiste somatische zorg
 • Je draagt bij aan het verder uitwerken en uitvoeren van herstel ondersteunende zorg en het vervullen van teamrollen in het kader van zelforganisatie
 • Deelname aan o.a. BHV en de-escalatie scholing
 • Het zorgvuldig, respectvol en transparant uitvoeren van Drang en Dwang beleid
Functie-eisen
 • Een afgeronde opleiding SPH en SKJ geregistreerd
 • Werkervaring in de hulpverlening aan jongeren tussen de 16-23 jaar in de GGZ
 • Je bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving, o.a. de jeugdwet
 • Vanwege de doelgroep is er voorkeur naar kandidaten met groepservaring
 • Ervaring met het creëren en bestendigen van een gezond pedagogisch en therapeutisch klimaat binnen een leefgroep
 • Het soepel kunnen aangeven van grenzen en gewenst gedrag
 • Je onderschrijft de kernwaarden van Lucertis: deskundig, respectvol en optimistisch
In verband met de transitie van de jeugdzorg bevinden wij ons in een sterk in beweging zijnde omgeving. Wij vragen daarom van onze medewerkers een grote flexibiliteit. Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt minimaal € 2.495, en maximaal € 3.412 (FWG 50) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur.
 
Bedrijfsinformatie
Parnassia Groep is een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die gelijke kansen biedt. Elke dag werken we aan een omgeving waarin alle collega’s zich gewaardeerd en betrokken voelen en waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Wat je doet, doet ertoe. Draag bij aan tal van specialisaties, wetenschappelijke onderzoeken en innovaties en maak gebruik van onze uitgebreide (geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Onze eigen Parnassia Academie staat garant voor een goed opleidingsklimaat.  Werken bij Parnassia Groep

Lucertis biedt een gevarieerd generalistisch en specialistisch behandelaanbod voor kinderen en  jongeren met psychiatrische, ontwikkelings-, emotionele en/of gedragsproblemen. Onze hulp bieden we zoveel mogelijk thuis, op school of in de wijk. Hierbij vinden we het belangrijk om kinderen en jongeren te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, hun eigen kracht te (her)vinden en hun goede eigenschappen te versterken. Ook begeleiden we ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn.
 
Interesse?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Theo Franssen, Begeleider 5, of Amra Gobeljic, Begeleider 5, bij De Fjord Unit E, via telefoonnummer 088-3581554.


pdf

Solliciteer direct

Vacature in het kort