Vacature

Componence Asset List

Arts in opleiding tot Psychiater
Voor de opleiding tot psychiater van Parnassia Groep Rijnmond bestaat in 2020 vacatureruimte voor acht artsen in opleiding tot psychiater. Er zijn vier plaatsen beschikbaar in april en vier in oktober.  
Functieomschrijving
Naast patiëntgebonden werkzaamheden volgt u twee dagdelen per week onderwijs in samenwerking met opleidingen in Zuid-West Nederland. Gedurende uw opleiding kunt u keuzestages volgen in andere instellingen, waarbij we een nauwe samenwerking hebben met het Erasmus MC.Na het 2,5 jaar durende algemene deel van de opleiding volgt u een 2 jaar durend verdiepingsgedeelte in één van de drie door u te kiezen aandachtsgebieden: volwassenenpsychiatrie, ouderenpsychiatrie of kinder- en jeugdpsychiatrie. Parnassia Groep Rijnmond biedt alle drie de aandachtsgebieden aan. Gedurende de opleiding leert u in toenemende mate zelfstandig werken.
We vinden het belangrijk om in het verdiepingsdeel de inhoud van de opleiding af te stemmen op uw ambities en interesses. We stimuleren u daarbij om een eigen visie te vormen op het vak gebaseerd op een combinatie van medisch-inhoudelijke overwegingen, ervaringsdeskundigheid en maatschappelijke ontwikkelingen.
 
Functie-eisen
U hebt de opleiding geneeskunde afgerond en bent BIG geregistreerd als arts. U bent analytisch sterk, hebt interesse in neurowetenschap, herstelprocessen én in maatschappelijke vraagstukken, u bent empathisch, daadkrachtig en communicatief sterk. Interesse in de psychiatrie blijkend uit keuze coschappen, ervaring als anios, kennis van vak literatuur en relevant onderzoek strekt tot aanbeveling.
 
Arbeidsvoorwaarden
De honorering wordt in overleg vastgesteld op basis van geldende normen voor een aios. Deze opleidingsvacature is gelijktijdig voor zowel externe- als interne kandidaten opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten die reeds werkzaam zijn als arts binnen Parnassia Groep Rijnmond.

De selectiegesprekken vinden plaats op 18 oktober 2019
 
Bedrijfsinformatie
PARNASSIA GROEP RIJNMOND
"De opleiding van Parnassia Groep Rijnmond leidt artsen op tot praktisch ingestelde en maatschappelijk betrokken psychiaters die op basis van inhoudelijk gezag richting kunnen geven aan de GGZ van de toekomst”

De Parnassia Groep Rijnmond Opleiding is ontstaan vanuit de fusie van Antes en Parnassia Groep Rijnmond. Er bestaat grote ervaring in het opleiden van psychiaters.

Parnassia Groep Rijnmond is onderdeel van de Parnassia Groep, met ruim 12.000 medewerkers de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Binnen de Parnassia Groep werkt een groot aantal deskundigen op vrijwel alle terreinen van de GGZ en er wordt samengewerkt met de meeste Nederlandse universiteiten. Er bestaat dan ook een groot aanbod aan keuzestages, zowel binnen de regio als daarbuiten.  In de regio Rotterdam bestaat uitgebreide expertise op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen, ziekenhuispsychiatrie, maatschappelijke GGZ en verslaving. Er wordt intensief samengewerkt met het Erasmus MC zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs.
 
Interesse?
Informatie over de vacature
Dr. N.J.M. van Beveren, opleider
Prof. dr. C.L. Mulder, plaatsvervangend opleider
Mw. M.L. Feenstra - Blokland, onderwijs ondersteuner  – tel 06-83294564

Wilt u informeel informatie over onze opleiding bij één van de huidige aios? Via mw. Feenstra - Blokland kunt u met één van hen in contact gebracht worden.

Heeft u interesse? Reageer dan vóór 20 september 2019, middels een motivatiebrief en CV naar opleidingpsychiatrierijnmond@parnassiagroep.nl.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

 
pdf

Solliciteer direct

Vacature in het kort