Vacature

Componence Asset List

Voorzitter Bestuur Antes
Functieomschrijving
Voorzitter Bestuur Antes
Het zorgbedrijf Antes wordt aangestuurd door een driehoofdig collegiaal bestuur, dat bestuurlijk en statutair verantwoordelijk is voor het strategisch beleid en de behaalde resultaten van het zorgbedrijf. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een bestuurder Zorg en een bestuurder Bedrijfsvoering. De voorzitter van het bestuur ontvangt leiding van (de voorzitter van) de Raad van Bestuur van de Parnassia Groep.

Het bestuur van Antes is verantwoordelijk voor het besturen van het zorgbedrijf en voor het realiseren van de resultaten. Het bestuur zet in plannen het eigen beleid uit voor de regio binnen de afgesproken kaders van de Parnassia Groep. Het bestuur bespreekt met en adviseert de Raad van Bestuur/Bestuursraad ten aanzien van strategische onderwerpen en in- en externe ontwikkelingen van zowel Antes, de regio Rotterdam Rijnmond als wel de Parnassia Groep. Samen met de collega bestuurders van de Parnassia Groep is de voorzitter mede verantwoordelijk voor het gezamenlijke eindresultaat van de groep. De voorzitter neemt deel aan het periodieke managementteam-overleg van de Parnassia Groep, de Bestuursraad.

Behalve de verantwoordelijkheid voor het eigen zorgbedrijf en de verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke eindresultaat van de groep is de voorzitter van Antes verantwoordelijk voor de samenhang, afstemming en kwaliteit van de zorgbedrijven die actief zijn in Rijnmond en is hij of zij voorzitter van/ deelnemer aan het regionale overleg Rijnmond.

Verantwoordelijkheden:
 • is samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het resultaat van Antes
 • is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de strategische bedrijfsvoering en de zorginhoudelijke ontwikkeling en realisatie van kwalitatief hoogstaande zorg en realisatie van zorgdoelstellingen van de Parnassia Groep, zodanig dat telkens een evenwichtige afweging wordt gemaakt gericht op de belangen van patiënten en naasten, verwijzers en stakeholders
 • is als eerste verantwoordelijk voor de realisatie van de fusie-integratie Antes-Parnassia Groep, inclusief de fusie-doelstellingen
 • anticipeert tijdig en proactief op externe ontwikkelingen op een zodanige wijze dat dit een toegevoegde waarde heeft voor de activiteiten van de Parnassia Groep in de regio'further details about this position'.

Algemeen vereiste competenties voor de voorzitter bestuur
 • cliëntgericht handelen
 • verandermanagement: ontwikkelen en coachen van collega’s binnen en buiten Antes
 • samenwerken, betrokken, mensgericht en verbindend, denken in gezamenlijk belang
 • dienstbaar, reflectief en integer leiderschap inclusief voorbeeldgedrag
 • ondernemend, creatief en innoverend
 • resultaatgericht en koersvast
 • extern georiënteerd
 • organisatie- en omgevingsbewust met politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Functie-eisen
Profiel van de ‘ideale kandidaat’ Voorzitter Bestuur Antes
Als voorzitter heeft u bestuurlijke kennis en ervaring en bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond of een bedrijfsvoerings achtergrond. U heeft ruime bestuurlijke ervaring in complexe kennisorganisaties en een visie op de toekomst van het zorgwerkveld van de GGZ. U ziet en begrijpt de dilemma’s in het primaire proces en u weet leidinggevenden en professionals te inspireren in het dagelijks werk. Daarnaast bent u op de hoogte van de relevante wetenschappelijke inzichten en beschikt u over een actueel netwerk op het terrein van zorg, opleiding en onderzoek (universiteiten, hogescholen, andere ketenpartners).

U bent een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende voorzitter, die Antes in nauwe samenwerking met de andere bestuursleden en de directie op een resultaatgerichte, duurzame wijze verder brengt, passend binnen de visie, missie en kernwaarden van Antes als onderdeel van de Parnassia Groep. U bent mede verantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de missie, visie en strategie om de vraag van cliënten in een veranderde context duurzaam te beantwoorden. U heeft ervaring met innovatie en het leiden van veranderingen, waarbij leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten in evenwicht met een professionele zakelijkheid leidend zijn. U ziet kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden en anticipeert op relevante ontwikkelingen binnen de domeinen van de geestelijke gezondheidszorg.

Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij uw onafhankelijke geest, energieke en toegankelijke stijl van werken. Als voorzitter gaat u moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en u weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. U bent in staat om dichtbij de cliënten, familieleden en de medewerkers te zijn en bent voor hen zichtbaar in de praktijk. Dit doet u met passie, plezier en de nodige humor.

In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen en bent u gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren zowel intern als extern. Waarbij u als voorzitter op natuurlijke en passende wijze kunt omgaan met de voor Antes relevante stakeholders en media. U stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en heeft daarbij een constructief kritische en verbindende houding en een belangrijke voorbeeldfunctie. U erkent de kracht en waarde van cliënten, familieparticipatie en medezeggenschap en u bent gericht op samenwerking met deze raden in het belang van de cliënten, ouders en medewerkers.

Voorts is van belang dat u:
 • binding hebt met de grotestadsproblematiek, beschikt over kennis van de sociale kaart van Rijnmond en omgeving, of die op korte termijn weet te verwerven
 • aantoonbare ervaring hebt in het (bege-)leiden en uitwerken van samenwerkingen en complexe verandertrajecten
 • beschikt over een integrale visie (zorg én bedrijfsvoering)
 • de kernwaarden ‘deskundig, respectvol en optimistisch’ onderschrijft en deze in de dagelijkse praktijk brengt
 • Antes vertegenwoordigt op een constructieve manier zowel naar buiten als binnen de Parnassia Groep en actief bent in het verbinden van Antes en de Parnassia Groep
 • creatief bent en kan ‘omdenken’, buiten gebaande paden kan denken.
Arbeidsvoorwaarden
Antes laat zich in deze werving- en selectieprocedure bijstaan door Van der Laan & Co. Op hun website vindt u meer informatie over deze vacature; http://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/.
 
Bedrijfsinformatie
Antes is een van de grotere zorgbedrijven van de Parnassia Groep. De voorzitter van het bestuur van Antes is lid van de bestuursraad en draagt daarin naast de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen zorgbedrijf ook de medeverantwoordelijkheid voor het geheel van de Parnassia Groep in al zijn aspecten en onderdelen.
De bestuurders zijn in dienst van de Parnassia Groep Zorgholding en hebben – gedurende een bepaalde periode – de verantwoordelijkheid voor een van de zorgbedrijven.
Interesse?
Antes laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Karen Kragt, partners bij Van der Laan & Co. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via 035 54 80 760.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie vóór 15 augustus 2019 uploaden door op de vacature met bijbehorend profiel te klikken op  http://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/ en dan te klikken op APPLY.
 
pdf

Solliciteer direct