Over vrijwilligerswerk

Over vrijwilligerswerk

200x200+vrouw+en+man+wandelen+over+gras.png

Mensen met psychische problemen hebben het niet gemakkelijk. Als vrijwilliger kunt u iets doen voor deze mensen. Bij Parnassia Groep werken tegen de 900 vrijwilligers (inclusief medezeggenschap patiënten). Onze patiënten kunnen inmiddels niet meer zonder hen. Daarom zijn wij - medewerkers en patiënten - heel blij met iedere nieuwe vrijwilliger.

Help de mensen een stap op weg

Als vrijwilliger bent u de schakel tussen de wereld van de zorg en het dagelijks leven daarbuiten. De vrijwilligers van Parnassia Groep willen mensen die kampen met psychische problemen een stapje op weg helpen. Of hen gewoon een plezierige middag bezorgen. Als vrijwilliger wordt u geacht stevig in uw schoenen te staan en patiënten de nodige aandacht te bieden.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar nooit vrijblijvend. Er worden afspraken met u gemaakt over de werkzaamheden, de tijdstippen, de activiteiten, de rechten en de plichten. U wordt door Parnassia Groep verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid. Ook ontvangt u een reiskostenvergoeding.

Werknemersvrijwilligerswerk

Organiseer voor en met uw medewerkers een project bij Parnassia Groep. Bijvoorbeeld een sportdag met patiënten, een barbecue, een beautydag enz. Voor onze patiënten is zo'n project een echte bijzonderheid, waarover zij nog heel lang praten en van nagenieten. Een kans voor uw bedrijf als u:

  • wilt dat uw onderneming haar maatschappelijke betrokkenheid laat zien;
  • ook vindt dat de sociaal communicatieve vaardigheden van uw medewerkers net zo belangrijk zijn als hun vakspecifieke kennis;
  • onderschrijft dat teamwork een belangrijke bijdrage kan leveren aan de economische resultaten van uw bedrijf.

Meer informatie

Voor informatie over vrijwilligerswerk in uw regio kunt u contact opnemen met een van onze coordinatoren. Hun gegevens vindt u in deze folder.