Succesverhalen

Componence Asset List

100% online = behoeftegestuurde en effectievere zorg.
Parnassia Groep heeft de ambitie om een (aanzienlijk) deel van de huidige face-to-face behandelingen te vervangen met 100% online behandeling. Slimme inzet van online zorg maakt onze zorg behoeftegestuurd, effectiever en verlaagt de kosten. Ook is deze vorm van behandeling doeltreffend tegen de lange wachtlijsten.

In 2018 hebben we grote stappen gezet om deze ambitie concreet te maken met de start van PsyQ-, Indigo- en i-psy online en de Digi Poli jeugd.

Indigo online: meer regie en flexibel

Eind oktober 2018 startte Indigo online voor Basis-GGZ patiënten: een 100% online behandeling via een beveiligd behandelplatform. Patiënten houden contact met hun behandelaar via videobellen, e-mail en chatten. Ook kunnen zij online hun behandelplan bekijken en maken zij oefeningen in de online behandelomgeving. Sinds de start zijn 250 patiënten ingestroomd.

Online groepsbehandeling Jeugd

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen voor een online behandeling terecht bij de Digi Poli Jeugd van Youz. Sinds september 2018 is er een dedicated team van gecertificeerde online behandelaren werkzaam bij de Digi Poli om patiënten en hun ouders vanaf elke locatie van behandeling te voorzien. Binnen een maand na aanmelding begint de behandeling. Zo vermindert de wachttijd én wordt de zorg dichterbij, toegankelijker en goedkoper.

Uniek aan de Digitale Poli van Youz zijn de online, interactieve groepen. Er is gestart met online groepsbehandelingen voor kinderen en jongeren met autisme en ADHD en hun ouders. Uitbreiding volgt naar onder andere angst- en stemmingsproblemen. Tijdens de groepsbehandelingen zien en horen deelnemers elkaar, werken ze samen aan opdrachten, wisselen ze ervaringen uit en geven ze elkaar tips. Ook is er direct contact met een behandelaar gedurende de hele sessies. De Digi Poli blijkt in een grote behoefte te voorzien: jongeren waarderen de groepsbehandelingen met een 8 en ouders met een 8.1. Er zijn al meer dan 1000 aanmeldingen gedaan op dit moment!

PsyQ online

In maart 2019 ging deze PsyQ Online van start in Rotterdam. Noord-Holland volgde kort daarna en in februari 2019 is er ook een team gestart in Haaglanden. PsyQ biedt volledige online behandeling voor angst- of stemmingsklachten. De behandeling wordt ondersteund door de app NiceDay en is behoeftegestuurd. Dit houdt in dat tussen de inplande behandelafspraken ook ruimte is voor contact tussen patiënt en behandelaar als dat nodig is. Bijvoorbeeld door te reageren op dagboekregistraties, het beantwoorden van chatberichten of door even kort te videobellen. Daarnaast heeft de behandelaar inzicht in de voortgang van de patiënt doordat gegevens over gevoelens en bewegen worden bijgehouden in de NiceDay app.

De online behandeling van Bob

Op het scherm van de laptop van de Rotterdamse psycholoog Shantusha Chauthi-Bisai verschijnt het gezicht van haar patiënt Bob* (25). Seconden later klinkt zijn stem door de ruimte.

“Ik voel me de laatste dagen onrustig en teneergeslagen,” vertelt hij Chauthi vanachter het bureau in zijn Rotterdamse woning. “Eigenlijk sinds ik weer in de collegezaal heb gezeten, want dat vond ik behoorlijk eng.”