Succesverhalen

Componence Asset List

Wetenschappelijk+onderzoek.jpg

Diverse instanties vergoeden voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling en/of (woon)begeleiding en/of dagbesteding. Dit zijn uw zorgverzekeraar, uw gemeente, of justitie.

U betaalt in ieder geval uw eigen risico. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar vergoedt voor een (groot) deel de kosten van uw behandeling bij Parnassia Groep. Deze kosten moeten dan wel binnen de basis- of aanvullende verzekering vallen. U moet ook een geldige verwijsbrief hebben.

De basisverzekering vergoedt:

  • Basis GGZ. Dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject wat via internet (e-health) gevolgd wordt,
  • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater.

Gemeente

Uw gemeente vergoedt grotendeels de kosten als u een indicatie heeft voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook Jeugdzorg vergoedt uw gemeente.

Justitie

Justitie vergoedt de kosten als u bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.