Succesverhalen

Componence Asset List

Vanaf 1 januari 2020 vind je op deze plek de geanonimiseerde uitspraken van de klachtencommissie patiƫnten en naasten van Parnassia Groep. Dit in het kader van de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz).