Succesverhalen

Componence Asset List

200x200+AD.png
Er is een grote groep mensen die wel hulp nodig hebben, maar daarom niet vragen. Ook buren, familie of anderen merken niets op, waardoor de problemen voor deze persoon in stilte kan opstapelen. Voor deze groep mensen wil je een bredere signaleringsfunctie. Alle instanties die bij mensen aan de deur komen, kunnen een signaal afgeven dat iemand problemen heeft. Denk aan de woningcorporatie, maar ook aan de energie- en waterbedrijven, de postbode.
Op 20 maart plaatste het AD 2 artikels over dit onderwerp.