Succesverhalen

Componence Asset List

Link naar document:
ECLI:NL:RBROT:2020:8579

Datum uitspraak: 15 juli 2021
Rechtbank: Rotterdam

 

Korte toelichting uitspraak: Verzoek tot zorgmachtiging wordt afgewezen omdat volgens de rechtbank het ernstig nadeel op een andere wijze kan worden afgewend dan door verplichte zorg. Nu het ernstig nadeel op een andere wijze kan worden afgewend is niet voldaan aan het ultimum remedium beginsel zoals geformuleerd in artikel 2:1 lid 2 Wvggz: “verplichte zorg kan alleen als uiterste middel worden overwogen, indien er geen mogelijkheden voor vrijwillige zorg meer zijn”.

Uitspraak rechtbank: Het uitgangspunt van de Wvggz is verplichte zorg  alleen mag worden toegepast als het echt niet anders kan (het ultimum remedium). Hoewel vaststaat dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis en dat daaruit ernstig nadeel voortvloeit, is tijdens de zitting niet vast komen te staan dat het ernstig nadeel uitsluitend met een zorgmachtiging kan worden afgewend. Er is namelijk een alternatief om het ernstig nadeel af te wenden. De behandeling kan voortgezet worden met behulp van goede begeleiding in de beschermde woonvorm waar betrokkene verblijft. Het verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging wordt daarom afgewezen.