Succesverhalen

Componence Asset List

Graag informeren wij u over de maatregelen die Parnassia Groep en haar zorgmerken nemen in het kader van de continuïteit van zorg van uw patiënten en de inzet van Indigo POH-GGZ bij u in de praktijk.

Zorg voor ambulante patiënten

Voor Parnassia Groep en haar zorgmerken* geldt dat de komende drie weken alle face to face contacten, die niet medisch noodzakelijk zijn, zoveel als mogelijk worden omgezet naar een telefonisch consult of naar een online contact. Mogelijk is dit nog niet direct in alle gevallen mogelijk. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er samen met de patiënt gekeken wat er nodig is om de komende weken gezond door te komen. Op deze manier willen we zoveel mogelijk de zorg continueren aan onze patiënten. Dit geldt voor alle POH contacten van Indigo maar ook voor de andere specialistische onderdelen voor onze groep, zoals o.a. Brijder, PsyQ, Youz. Patiënten kunnen bij vragen contact opnemen met de behandelaar of vestiging waar ze in zorg zijn.

Crisiszorg en huisbezoeken

Alle medisch noodzakelijke zorg zoals crisiszorg en huisbezoeken worden zoveel als mogelijk gecontinueerd. Alle informatie hierover vindt u hier.

Inzet van POH-GGZ

Alle POH-GGZ van Indigo kunnen per direct een alternatieve vorm van behandelen aanbieden; beveiligd via online, beeldbellen en telefonisch. Deze mogelijkheid was al operationeel op kleine schaal maar kan in de situatie die nu is ontstaan voor iedereen ingezet worden. Alle medewerkers hebben instructie gekregen en kunnen hier op redelijk korte termijn mee werken. Dit kan zowel vanuit thuis, als vanuit uw praktijk. Overigens kunnen de intakes online worden aangeboden. U kunt dus net zoals u dat altijd doet, ook in deze periode nieuwe patiënten naar uw POH-GGZ, of andere onderdelen van Parnassia Groep verwijzen. Zo kunnen we samen de continuïteit van zorg blijven garanderen.

Kosten voor online behandeling

Met de realisatie van een account op het online behandelplatform zijn kosten gemoeid. Deze kosten zijn voor rekening van de POH-GGZ contractant bij de zorgverzekeraar. Indigo heeft namens u dit contract dus deze kosten nemen wij voor onze rekening.

Alles in overleg met u als huisarts

Wij hebben onze POH-GGZ-collega’s geadviseerd de beschikbaarheid en het patiënt-contact in goed overleg met u te organiseren. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat uw beleid voor de praktijk en het Indigo beleid goed bij elkaar aansluit en dat er zorgvuldig overleg over uw patiënten mogelijk blijft. Indien er naast een POH-GGZ ook een medewerker van Indigo in de Basis GGZ bij u in de praktijk aanwezig is, dan gelden hiervoor dezelfde uitgangspunten en mogelijkheden.

Direct contact met een psychiater

Indien u voor niet ingeschreven patiënten overleg met een psychiater wenst, kunt u tussen 13.00 – 14.00 uur direct contact opnemen met de Consultatielijn (088-3571057). Let op; deze is alleen voor u als verwijzer! Indien u al gebruik maakt van het Parnassia Groep Portaal voor verwijzers kunt u uiteraard van deze mogelijkheid gebruik blijven maken voor o.a. digitale consultatie. Meer hierover vindt u op het portaal.

Vragen

Heeft u algemene vragen over doorverwijzing of continuïteit van zorg, dan kunt u die stellen aan ons verwijzerspunt via: 088 357 10 57 of verwijzers@parnassiagroep.nl. Op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.

* De volgende merken zijn onderdeel van Parnassia Groep: Indigo, 1nP, Youz, i-psy, PsyQ, Brijder, Reakt, Parnassia en Antes/Bavo Europoort.