Succesverhalen

Componence Asset List

200x200++een+vrouw+troost+een+andere+vrouw.png

Wij bieden specialisaties en topklinische gezondheidszorg. Parnassia Groep is er voor uw gezondheid. Onze 8.000 medewerkers zijn werkzaam op 560 locaties, die u vindt vooral in onze drie kernregio's Noord-Holland, Haaglanden, Rijnmond (waaronder de Zuid-Hollandse Eilanden).

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bereikbaar via het bestuurscentrum: Monsterseweg 93 Den Haag, 088- 357 00 10, RvB-sec@parnassiagroep.nl.

De Raad van Bestuur van Parnassia Groep bestaat uit:

Stephan Valk

voorzitter

Marc Blom

zorg

Betty Kooijman

financieel

Raad van Commissarissen

- mevrouw drs. M.I. (Marjolein) Verstappen, voorzitter, contact COR

- de heer drs. R.H.P. (Ruud) van Beest, medisch inhoudelijk, vice voorzitter

- mevrouw mr. R. (Renée) Bergkamp, maatschappelijk veld, contact CCR

- de heer drs. J.S. (Bas) Wiersma, financiën / vastgoed

- mevrouw J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa

- de heer H. (Hans) van der Vlist