Succesverhalen

Componence Asset List

“Als bijzonder hoogleraar wil ik bijdragen aan de afname van het stigma rondom persoonlijkheidsstoornissen en de verbetering van de diagnostiek en behandeling.”

Prof. dr. Karin Slotema, psychiater bij PsyQ (Parnassia Groep) is in 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen aan de Erasmus Universiteit. Ze werd daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar van Parnassia Groep.

We gaan een jaar terug in de tijd. Het is 1 juli 2019 als Dr. Karin Slotema wordt benoemd tot hoogleraar. Vol enthousiasme stapt ze in het nieuwe avontuur. Het doen van onderzoek naar stigmatisering en behandelingen en het vergroten van kennis op het gebied van het herkennen van persoonlijkheidsstoornissen ziet ze als haar belangrijkste pijlers. “Vooral de stigmatisering vind ik een groot probleem”, zegt ze. ¨Mensen met een persoonlijkheidsstoornis moeten zich beter gaan gedragen in plaats van dat zij behandeling nodig hebben, , is namelijk nogal eens de publieke opvatting. “Ik zie dat stigmatisering veelvuldig plaatsvindt zowel in de maatschappij als ook door hulpverleners. We onderzoeken nu hoe we stigmatisering kunnen voorkomen.”

Kennisverspreiding en verbeteren behandeling

Een ander belangrijk punt waar ze aandacht aan wil besteden is dat kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis vaak niet worden herkend, niet alleen in de maatschappij en door de patiënt, maar ook binnen de ggz. Dit maakt dat patiënten geen hulp zoeken dan wel niet de juiste behandeling krijgen.( Prof. dr.) Slotema: “We willen door onderzoek en kennisverspreiding de kennis over het herkennen van persoonlijkheidsstoornissen vergroten.” Om ervoor te zorgen dat meer patiënten profiteren van een behandeling voor hun persoonlijkheidsstoornis doen we onderzoek naar onder andere schematherapie, EMDR en hersenstimulatie.”

Positieve en negatieve kanten van het vak

Wat ze soms lastig vindt aan haar nieuwe rol, is de administratieve kant van het vak. Slotema: “Een toename van administratieve taken rondom de patiëntenzorg zien we ook bij het doen van onderzoek. Dat kost veel tijd die ten koste gaat van het onderzoek zelf.” Dat ze veel benaderd wordt met goede ideeën voor onderzoek vindt ze daarentegen een van de mooie dingen. “Als hoogleraar weten mensen mij beter te vinden. Ik vind het enorm stimulerend en inspirerend dat er zoveel mensen zijn die willen helpen de kwaliteit van leven van mensen met persoonlijkheidsstoornissen te verbeteren.”

Input van patiënten

De input van ervaringsdeskundigen en patiënten maakte indruk op haar dat eerste jaar. “In 2019  hebben we een kwalitatief interview gehouden onder onze patiënten over het behandelaanbod”, vervolgt ze. “We waren verrast door hun goede ideeën en hebben nu een vast panel dat meedenkt.” Zo was ze ook onder de indruk van een patiënt die tijdens een workshop op een internationaal congres zo mooi onder woorden kon brengen wat EMDR haar heeft gebracht en iedereen raakte met haar verhaal. Die input van patiënten en wat het met ze doet, daar gaat het om.”

De gevolgen van corona voor haar werk

“Ik ben heel blij dat Parnassia Groep mij de gelegenheid biedt om de aandacht voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis te vergroten en de behandeling te verbeteren”, zegt de kersverse hoogleraar tot slot, die in haar werk, net als zovelen, door corona een pas op de plaats moet maken. “Er is genoeg te doen, maar qua dataverzameling staan de onderzoeken grotendeels on hold. Je kunt de studie naar het effect van een face-to-face behandeling niet veranderen in een onderzoek naar online behandeling. Ik ben wél enthousiast over de mogelijkheden voor online psychotherapie en EMDR. Dit is een moeilijke, maar ook een bijzondere tijd. Ik ben heel benieuwd wat dit ons op de lange termijn gaat brengen.”