Succesverhalen

Componence Asset List

Autisme is een verzamelnaam voor alle verschillende soorten ontwikkelingsstoornissen van de  autismespectrumstoornis (ASS). Hierbij is sprake van een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Dit heeft tot gevolg dat mensen met autisme minder goed sociale contacten kunnen leggen, de communicatie moeizamer verloopt (dingen die gezegd worden worden vaak verkeerd geïnterpreteerd of er volgt een verkeerde reactie).

Autisme is de ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’

Binnen Parnassia Groep wordt veel onderzoek gedaan naar Autisme. Dit gebeurt o.a. in onze 2 TopGGZ afdelingen Leo Kannerhuis en SARR. Huidige onderzoeksthema’s/lijnen zijn:

Leo Kannerhuis

  1. Sociale Camouflage / comorbiditeit & cognitie (Amsterdam). Onder leiding van Hilde Geurts.
  2. Netwerk in Actie (Oosterbeek / Nijmegen). Onder leiding van Jan-Pieter Teunisse.
  3. Extreme Demand Avoidance / Zelfredzaamheid (Nijmegen). Onder leiding van Annemiek Palmen.
  4. Crisisbehandeling / Stress (CIBA / Nijmegen/ Arnhem). Onder leiding van Lisette Verhoeven.

SARR

  1. Nieuwe behandelingen bij jonge kinderen met ASS en hun ouders. olv Wietske Ester
  2. Jonge kinderen met ASS en problematisch eetgedrag. olv Wietske Ester
  3. Stress en chronische ziekten bij volwassenen met ASS, en bij ouders/verzorgers van een kind met ASS. olv Wietske Ester
  4. Studie naar de psychometrische eigenschappen (validiteit en betrouwbaarheid) van Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen. olv Richard Vuijk
  5. Studie naar de effectiviteit van een schemagerichte therapie voor volwassenen met ASS en comorbide persoonlijkheidsstoornis olv Richard Vuijk
  6. Studie naar de sociale interactiestijl en persoonlijkheidstrekken bij volwassenen met ASS. olv Richard Vuijk

Centrum Autisme Haaglanden

DIASS: Het effect van Dialectische Gedragstherapie bij mensen met autisme, suïcidaliteit en destructief gedrag. Olv Anne Huntjens

Centrum Autisme Noord-Holland

Het centrum heeft onderzoek gedaan naar de prevalentie van autistische kenmerken bij personen met psychotische stoornissen (PD), en of mensen met  een familiaal risico (FR) voor psychose een verhoogde neiging hebben om autistische eigenschappen te vertonen. Olv …..

De meeste ASS afdelingen participeren in het AWA. Deze Academische Werkplaats Autisme heeft als doel de wetenschappelijke autismekennis beter te laten doorstromen naar de praktijk. De AWA biedt concrete producten die inzetbaar zijn in beleid, onderwijs en zorg.