Succesverhalen

Componence Asset List

De cursus ADHD herkennen bij kinderen en volwassenen is voor verwijzers en is een cursus van een halve dag. Bij voldoende aanmeldingen zal een datum worden vastgesteld. De cursus wordt gegeven voor medewerkers van buurt- of wijkteams, leerkrachten en praktijk ondersteuners huisartsen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in elk geval aan bod:

 • Wat zijn de kenmerken en de gevolgen van ADHD
 • Wat gebeurt er in de hersenen
 • Hoe zit het met de erfelijkheid
 • Welke andere psychische stoornissen komen voor bij ADHD
 • Hoe wordt de diagnose gesteld
 • Hoe ziet een behandeling eruit
 • Wat te doen als je iemand verdenkt van ADHD
 • De Ultrakorte Vragenlijst voor ADHD zal worden uitgereikt.

Werkwijze

 • Schriftelijke entreetoets o.b.v. bestudeerde literatuur
 • Bespreken vragen en antwoorden
 • Interactief college
 • Film Jasper's Real Life
 • Evaluatie en certificaten

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is elke deelnemer in staat ADHD bij kinderen en volwassenen te herkennen en zo nodig te verwijzen voor hulp.

Onderwijsvormen

 • Literatuurstudie voorafgaand aan cursus
 • College, film, vragen en discussie

Huiswerk voor cursist/toelatingseisen

 • Deelnemers aan de Basiscursus ADHD Herkennen bij kinderen en volwassenen bestuderen voorafgaand aan de cursus het boek van dr. J.J.S. Kooij en Suzan Otten-Pablos, getiteld ‘Hyper Sapiens', oktober 2012, ISBN 9000324009, € 19,90. 
 • Het boek is via de volgende link te bestellen: http://www.bol.com/nl/p/hyper-sapiens/9200000015354963.
 • Alle deelnemers formuleren een vraag voor de Entreetoets over een tevoren opgegeven pagina uit het boek. De vragen van alle deelnemers tesamen vormen de entreetoets die besproken wordt bij de aanvang van de cursus.
 • Het doel van de entreetoets is om vat betrokken en ingelezen te raken bij het onderwerp en goed voorbereid aan de cursus deel te nemen, zodat meer tijd beschikbaar is voor vragen en discussie.
 • Deelnemers die aan alle vereisten hebben voldaan ontvangen een certificaat.

Docenten

De cursus wordt gegeven door medewerkers van de Levenslooppoli ADHD, waar kinderen, adolescenten en volwassenen met ADHD worden behandeld:

 • Jeannette van der Poel, Verpleegkundig Specialist
 • Leon van den Bergh, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Arianne Claassens, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Marian van Geest, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Lenneke Wilmer, Psycholoog
 • Marion van Dam, arts

Locatie

Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, Carel Reinierszkade 197, PsyQ Haaglanden.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 145,= per persoon (excl. b.t.w.)
Dit bedrag is inclusief koffie en thee.

Aanmelden

Aanmelden via info@kenniscentrumadhdbijvolwassenen.nl of 088- 35 72040.
Deze cursus wordt u aangeboden door Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, PsyQ Haaglanden, psycho-medische programma's in Den Haag.

Meer informatie over het Kenniscentrum vindt u op de website:
www.kenniscentrumadhdbijvolwassenen.nl.