Succesverhalen

Componence Asset List

250x198+klein+meisje.png

Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp (tot 18 jaar), waaronder ook de jeugd-ggz. Voor huisartsen en POH-ers verandert er weinig. U kunt ook in 2015 kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische problemen nog steeds rechtstreeks naar ons doorverwijzen.

Gebruik hiervoor ons aanmeldformulier of zorgdomein. Wij hebben afspraken gemaakt over bekostiging van de zorg met alle gemeenten waarin wij zijn gevestigd. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden en de zorg wordt vergoed.  Zo krijgen Iris, Rosa en Richard de zorg waar ze recht op hebben.

Wilt u meer weten? De overheid heeft een speciale website over de gevolgen van de nieuwe Jeugdwet.

Integrale samenwerking met wijkteam - Iris (13 jaar)

Iris heeft een persuasieve ontwikkelingsstoornis en ook binnen het gezin spelen verschillende problemen. Naast een individuele behandeling voor Iris wordt een gezinstherapeut ingezet en het wijkteam ingeschakeld. Lees het verhaal van Iris.

Meerdere wegen leiden naar hulpverlening - Rosa (15 jaar)

Via het Centrum Jeugd en Gezin kwam Rosa in contact met Brijder Jeugd. Een leefstijltraining en de inzet van een systeemtherapeut zorgde ervoor dat Rosa stopte met blowen. Lees het verhaal van Rosa.

POH'er GGZ in de praktijk - Richard (14 jaar)

Door één-op- ééngesprekken kreeg Richard inzicht in zijn depressie en door de inzet van ouderbegeleiding kan zijn moeder Richard beter loslaten. Lees het verhaal van Richard.

Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Raadpleeg onze beslisboom als u twijfelt of uw cliënt thuishoort binnen de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.