Succesverhalen

Componence Asset List

Zoals gezegd kunnen we onze voorzieningen alleen openhouden voor burgers en verzekerden en hen goede zorg blijven bieden als we hiervoor reële financieringsafspraken kunnen maken met gemeenten en verzekeraars. Dat wil zeggen: structureel dekkende tarieven en betaling van alle geleverde noodzakelijk zorg.

Veel van onze afdelingen doen het goed, bij een aantal zijn noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd, bij sommige echter nog in onvoldoende mate.

Wij blijven in 2019 al onze inzet richten op herstel, om nog meer een duurzaam gezonde organisatie te worden, die goede zorg blijft leveren, financieel op orde is en voor onze collega’s een prettige werkomgeving is. Dat doen we als volgt:

  • Alle teams blijven zich inzetten om effectieve en doelmatige behandelingen te bieden en beter herstel in minder tijd te bereiken.
  • Alle teams werken op basis van een haalbaar plan, met zowel zorginhoudelijke als bedrijfsvoeringsdoelen, waaraan de collega’s van deze teams zich enthousiast kunnen verbinden. Vertaald naar afspraken voor uren dienstverlening en aantallen patiënten, op basis van de afspraken met financiers.
  • We blijven werken aan een zo doelmatig mogelijke inzet van middelen voor indirecte taken.
  • We blijven werken aan een prettige werkomgeving, waar collega’s graag komen en blijven werken.

Nogmaals: met trots kijken we terug op wat we, bij alle moeilijkheden, afgelopen jaar gedaan en bereikt hebben.

Gelukkig is 2019 veel beter gestart voor Parnassia Groep. Samen met onze collega’s, financiers en met vele partners blijven we ons vol energie inzetten om zo goed mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten en aan de kwaliteit van de samenleving. Dat is waarom we met vertrouwen naar de toekomst kijken.

Namens de raad van bestuur en de bestuursraad,

Stephan Valk

voorzitter raad van bestuur