Succesverhalen

Componence Asset List

Uw patiënt kan gebruikmaken van  E-health-programma's. Binnen de huisartszorg bieden wij de volgende zelfhulpmodules;

Start!
(het eerste gedeelte van de module Indigo behandeling, begeleid door huisarts of POH-GGZ)
Het doel van de module is het krijgen van inzicht in de problemen en hoe de problemen met elkaar samenhangen. Samen met huisarts of POH-GGZ wordt er bekeken welke vervolgstap nodig is om de problemen het beste aan te pakken.
Alcohol
(volwassenen)
Welke effecten heeft alcohol op je leven? Met oefeningen word je bewuster van de rol van alcohol in je leven.
Cannabis
(volwassenen)
Een zelfhulp module voor mensen die wat aan hun cannabisgebruik willen doen. Er wordt uitleg gegeven over het gebruik van cannabis, en je kan eerste stappen zetten om je gebruik te verminderen of te stoppen.
Gezond Slapen
(volwassenen)


In deze module houdt de patiënt zijn slaapritme bij en leert hij dit bij te sturen.

Gezond Slapen
(jeugd)
Deze module kan gebruikt worden voor kinderen vanaf 12 jaar om meer inzicht te krijgen in bijvoorbeeld het slaapwaakritme, aspecten van een gezond slaappatroon en wat je hiervoor kunt doen.
Mijn Dagboek
(volwassenen)
Mensen hebben vaak behoefte om ervaringen, gevoelens en klachten vast te leggen in een dagboek. Het ‘van je afschrijven' ervaren mensen als verlichting. Het teruglezen van de gevoelens en ervaringen leidt tot inzicht in klachten.
Opkomen voor jezelf (volwassenen)


Aandacht voor hoe je een assertieve boodschap kunt overbrengen en hoe je op bepaalde moeilijke situaties assertief kunt reageren.

Ontspanning (volwassenen) In deze module leer je wat je aan spanningsklachten kunt doen, waar ze mee te maken kunnen hebben en hoe je je aandacht weer op andere dingen kunt richten.
Stoppen met Piekeren (volwassenen) In deze module leer je minder te piekeren door de piekergewoontes aan te pakken, door anders te leren denken, los te laten van piekergedachten en te stoppen met piekeren.
Bewegen Stap voor Stap Deze module heeft als doel de deelnemer te ondersteunen bij het ontwikkelen en onderhouden van de basisvoorwaarden van een gezonde leefstijl.

Hoe kan mijn praktijk hier gebruik van maken?

Via het Verwijzerspunt kunt u voor uw patiënt een e-health behandeling aanvragen.

Wat kost het?

Via het ‘inschrijftarief POH-GGZ' kunt u bij uw zorgverzekeraar e-health inkopen. Als Indigo de contractering van uw POH-GGZ met de verzekeraar verzorgt dan is het gebruik van e-health inbegrepen. U kunt ook losse modules afnemen Per ingeschreven patiënt in het E-health warenhuis zijn de kosten € 25,-.Uw patiënt kan hier onbeperkt gebruik van maken