Succesverhalen

Componence Asset List

kaat+3+320x225.png
Een ruime meerderheid van patiënten maakt regelmatig gebruik van internet, ruim een derde staat open voor online zorg. Zo blijkt uit een onderzoek van de Parnassia Groep onder haar eigen patiënten.

Wij investeren veel in de ontwikkeling van nieuw e-health modules, zoals wij onze online behandelprogramma's noemen. Daarnaast combineren wij de online hulpverlening steeds vaker met persoonlijke gesprekken met onze behandelaren.

E-Health warenhuis

Alle patiënten die bij een van de organisaties van de Parnassia Groep in zorg komen, krijgen een inlog voor het e-health warenhuis. Dit is een gemeenschappelijk platform waar al ons online aanbod te vinden is. Parnassia Groep heeft meer dan 100 e-health modules beschikbaar. Onder de noemer: New Health Collective ontwikkelen we dit aanbod verder met andere organisaties. 

Wensen patiënten

De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek gebruiken we om het (online) behandelaanbod meer te laten aansluiten op de individuele mogelijkheden en wensen van de patiënten. Zo blijkt meer dan een derde van de respondenten open te staan voor online zorg. Iets meer dan een kwart geeft aan nog niet te weten of zij online zorg ook als onderdeel van hun behandeling willen. De rest vreest persoonlijk contact te verliezen of is bang voor privacyproblemen.