Succesverhalen

Componence Asset List

Onderzoek naar eetstoornissen wordt wereldwijd vooral gedaan onder Westerse tiener- en jongvolwassen vrouwen, omdat eetstoornissen binnen deze groep het meeste voorkomen. Het gevolg is dat er te weinig kennis is van het signaleren en de diagnostiek van eetstoornissen bij andere groepen.

In de afgelopen tien jaar heeft Parnassia Groep onder andere deelgenomen aan (internationaal) onderzoek gericht op de ontwikkeling van diagnostiek voor atypische groepen. Bijvoorbeeld voor mensen met een migratie-achtergrond, mannen en ouderen, zodat ook deze groepen zorg op maat krijgen.

Onderzoek naar Eetstoornissen wordt binnen Parnassia Groep gedaan in het Eetstoornis Experts Netwerk (EEN), een samenwerkingsverband van PsyQ, Youz en Emergis. EEN hecht veel belang aan het vernieuwen van behandelingen voor cliƫnten met een eetstoornis en onderzoekt ook het effect van behandelingen. Al onze onderzoeken hebben betrekking op de kwaliteit van zorg, (terugval)preventie en nazorg, verbeteren van diagnostiek en innovatieve behandelingen bij onder andere co-morbiditeit. EEN bezit sinds 2021 het TOPGGz keurmerk