Succesverhalen

Componence Asset List

Erkende verwijzers naar onderdelen van de Parnassia Groep zijn:

 • Huisarts
 • Schoolarts
 • Jeugdarts
 • Algemene en Academische Ziekenhuizen
 • Medisch specialisten
 • Arbo arts/ bedrijfsarts
 • Huisarts
 • GGZ-instellingen
 • Psychiaters
 • PAAZ: psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis
 • GAAZ geriatrische afdeling algemeen ziekenhuis
 • RIBW: beschermd wonen
 • RIAGG (regionaal instituut ambulante geestelijke gezondheidszorg)
 • Bureau Jeugdzorg
 • GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)
 • Verslavingsklinieken
 • NIFP (Nederlands instituut forensische psychiatrie)
 • Reclassering
 • Politiearts