Succesverhalen

Componence Asset List

Onderzoek toont aan dat de steun van familie en vrienden essentieel is in het herstelproces van een patiënt.

Partnerschap tussen familie en onze hulpverleners leidt tot effectievere zorg. Daarom vragen we patiënten altijd naar hun relatie met familie en vrienden en betrekken we hen graag bij de behandeling. De manier waarop we dit doen is uitgewerkt in ons familiebeleid. Familieraden houden ons bij de les bij het handen en voeten geven aan dit beleid.

Familieraden

Onze kernregio’s Haaglanden en Rijnmond hadden al een regionale familieraad. In Noord-Holland zijn in 2018 grote stappen gezet om ook daar een familieraad op te richten.

Lees meer over onze familieraden.

Rita van Maurik, voorzitter regionale familieraad rijnmond

“Ik waardeer de samenwerking met bestuurder Marianne van Duijn (red: bestuurder Antes) enorm. Door haar vasthoudendheid raakt de hulpverlenerspraktijk doordrongen van de waardevolle rol van familie en naasten. Het doorzettingsvermogen van Marianne helpt ons de familieraad rijnmond goed op de kaart te zetten. De regelmatige uitnodigingen voor familiebijeenkomsten zijn daar een zichtbaar bewijs van.”