Succesverhalen

Componence Asset List

Psychische problemen beïnvloeden ook het gezin van de patiënt. Een integrale gezinsaanpak is dan ook essentieel. Dat kan op verschillende manieren.

Onze hulpverleners gebruiken de kindcheck om aandacht te besteden aan de opvoedrol van patiënten met kinderen. Ook onderzoeken we systematisch of bij gezinsleden sprake is van risico op ernstige psychische problemen door erfelijkheidsfactoren. We bieden oplossingen om dit erfelijkheidsrisico te verkleinen onder andere door KOPP/KVO-cursussen voor kinderen van ouders met psychische- en/of verslavingsproblemen.

In 2018 startten we samen met Jeugdformaat en Ipse de Bruggen het ambulante team In Verbinding voor multiprobleemgezinnen. Deze families kampen niet alleen met psychische aandoeningen, maar ook de financiële, relatie- of woonsituatie levert problemen op. Het team is actief in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. De behandeling van maximaal 9 maanden moet rust brengen in het gezin waardoor het op eigen kracht verder kan. Bij deze aanpak wordt ook een door de kinderen zelf gekozen vertrouwenspersoon ingezet. Ook in Zoetermeer is zo’n team actief.