Succesverhalen

Componence Asset List

Psychiater Marianne Post: ´Jeugdverslavingszorg wordt volwassen´

¨De jeugdverslavingszorg is een relatief jong vakgebied¨, vertelt Marianne Post, psychiater bij Brijder Jeugd. ¨Ruim twintig jaar geleden werd Mistral opgericht, een kliniek voor jongeren met primair een verslavingsprobleem. De laatste 10 jaar hebben we zowel klinisch als middels wetenschappelijk onderzoek, een enorme ontwikkeling doorgemaakt op gebied van dubbele diagnostiek bij jongeren tussen de 13 en 23 jaar.¨

Mistral biedt als onderdeel van Brijder Jeugd een geïntegreerde vrijwillige klinische behandeling aan jongeren bij wie sprake is van een dubbele dan wel tripple-diagnose. Dit houdt in dat de behandeling zich richt op zowel verslavingsproblematiek als psychiatrische klachten en in het geval van tripple-diagnose wordt hierbij ook rekening gehouden met beperkt cognitief functioneren vanuit zwakbegaafdheid.

Post: ¨We werken vanuit systemisch oogpunt en in de behandeling staat het fasegerichte dagprogramma centraal. Hierin is herstel van ritme en gezonde leefstijl een vereiste, volgen jongeren groepsbehandelingen, leren ze van elkaar middels een voornamelijk positieve bejegening binnen de kaders en regels van de afdeling. Motiverende gespreksvoering en elementen van de cognitieve gedragstherapie staan centraal in het behandelaanbod maar ook dramatherapie, sport en inbreng vanuit ervaringsdeskundigheid. De zorg is gericht op detoxificatie en het motiveren tot gedragsveranderingen. We werken intensief samen met de ketenpartners binnen de psychiatrie, de verslavingszorg en de maatschappelijke instellingen. Dit alles om de zorg zo goed mogelijk in te passen in de behoeften van de cliënt en zijn omgeving.¨ 

Mooie resultaten

In 2019 zijn mooie resultaten bereikt. Post: ¨De jeugdverslavingszorg heeft sinds vorig jaar een eigen tak in Verslavingskunde Nederland (VKN) en Brijder Jeugd is vertegenwoordigd in de programmalijn. Na 7 jaar lobbyen worden we erkend als apart specialisme en kunnen we ons verenigen en kennis bundelen. De jeugdverslavingszorg wordt volwassen, zo voelt het voor ons. Een volwaardig vakgebied!