Succesverhalen

Componence Asset List

Een deel van onze patiënten worstelt dagelijks met een gebrek aan sociale contacten en ‘lege’ dagen. Deze eenzaamheid komt hun herstel vaak niet ten goede.

Reakt komt hierin tegemoet met tal van vormen van activering/begeleiding. Een succesvol voorbeeld is het concept Kijk op de Wijk. Patiënten krijgen een strippenkaart om diverse instanties in hun woonomgeving te bezoeken, variërend van buurtcentrum tot museum. Zo leren zij nieuwe mensen kennen en ontdekken ze wat er zoal te doen is in hun omgeving. Kort samengevat: Kijk op de Wijk opent voor hen deuren naar de maatschappij.

In 2018 kende het project een vliegende start in Rotterdam. Later dat jaar is Kijk op de Wijk van start gegaan in Zaandam en ook Purmerend en andere gemeenten volgden het goede voorbeeld, onder een lokaal passende naam.

“Ik herken mijn blokkades en durf er nu overheen te stappen,”

vertelt deelnemer Wesley enthousiast.