Succesverhalen

Componence Asset List

Link naar document: Klacht behandeling met medicatie ZM Rijnmond
Datum uitspraak: 30-11-2020
Klachtencommissie: KC Patiƫnten Parnassia Groep, kamer Rijnmond

Korte toelichting klacht en uitspraak: Klacht tegen behandeling met medicatie. De klachtencommissie is van oordeel dat zonder de aangezegde medicatie het ernstig nadeel niet kan worden weggenomen. Klacht wordt ongegrond verklaard.

Toelichting klacht: Volgens klager is een behandeling met medicatie niet nodig. De afgelopen periode heeft klager zich niet tegen de inname van medicatie verzet, omdat hem is verteld dat hij dan sneller weg kan. Klager heeft veel last van bijwerkingen van de medicatie, zoals libidoverlies en spierpijn. Het liefst wil klager pas medicatie gebruiken op het moment dat hij de beschikking heeft over een eigen woning. De bewindvoerder kan klager ondersteunen bij het vinden van een zelfstandige woning.

Verweerder stelt dat (verplichte) medicatie noodzakelijk om ernstig nadeel te voorkomen. Bij oplopende spanningen wordt het denken van klager chaotisch en doet hij achterdochtige en psychotisch gekleurde uitspraken. Het onbegrip vanuit de omgeving versterkt zijn gevoel van niet begrepen worden. Meerdere keren heeft dit geleid tot verbale agressie en dreiging. Klager is meermaals in contact gekomen met politie wegens overlast. In de laatste week doet klager in toenemende mate seksueel grensoverschrijdende uitspraken. Hij laat zich hierin nauwelijks sturen en begrenzen. Naast pogingen tot therapie is er ook meerdere keren gesproken over begeleid wonen. Een begeleid woonvorm kan mogelijk een deel van de gevaren afwenden. Klager wil dit echter niet. Hij blijft volhouden in de overtuiging dat hij zelfstandig kan wonen. Zonder de voorgenomen behandeling is ontslag op korte termijn niet mogelijk. Bovendien heeft klager geen huisvestiging en kan het steunsysteem hem niet opvangen. Aangezien er geen minder belastende alternatieven zijn om de gevaren af te wenden, is besloten tot dwangbehandeling met medicatie. Antipsychoticum is een middel wat spanning en psychotische symptomen kan verminderen

Uitspraak klachtencommissie: de commissie deelt de mening van de verweerder dat zonder medicatie onvoldoende verbetering in het psychisch toestandsbeeld van klager is te verwachten, waardoor het ernstig nadeel niet kan worden weggenomen. Er is hiermee  voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden voor het verlenen van verplichte zorg. Klacht is ongegrond.