Succesverhalen

Componence Asset List

Link naar document: Rijnmond KC PG 12-06-2020

Datum uitspraak: 12 juni 2020

Klachtencommissie: Klachtencommissie Patiƫnten Parnassia Groep regio Rijnmond

Korte toelichting klacht en uitspraak: Klacht tegen beslissing toepassing verplicht zorg in de vorm van toediening van medicatie. Dit is volgens de klager niet nodig nu hij bereid is mee te werken. De Klachtencommissie acht het niet waarschijnlijk dat het ernstig nadeel zonder de voorgenomen behandeling kan worden weggenomen en verklaart de klacht ongegrond.

Toelichting klacht: Volgens klager is het verlenen van zorg in een gedwongen kader niet volstrekt noodzakelijk nu hij bereid is mee te werken aan de voorgenomen behandeling met medicatie. Daarnaast heeft klager last van bijwerkingen van de medicatie.

Toelichting uitspraak: Gezien het ernstig nadeel, voornamelijk gelegen in het risico op maatschappelijke teloorgang, psychische en financiƫle schade voortvloeiend uit een psychische stoornis, heeft de instelling naar het oordeel van de commissie zich op het alleszins begrijpelijke standpunt kunnen stellen dat dit ernstige nadeel afgewend dient te worden. Een consistente bereidheid tot meewerken aan de behandeling ontbreekt. Ook op de zitting blijft klager zich verzetten tegen medicatie om reden dat hij zich niet ziek acht. In dat geval rest de zorgverantwoordelijke geen andere optie dan gebruik te maken van de geboden mogelijkheid de (ambulante) zorg in een gedwongen kader te verlenen.